Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0543/1999/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 10/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0543/1999/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 543/1999/QĐ-BTM NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 24/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Quỹ thưởng xuất khẩu;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành bổ sung qui chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Các cơ quan chức năng của Bộ Thương mại và của các Bộ, Ngành có liên quan và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3.- Quyết định số có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho việc khen thưởng thành tích trong hoạt động xuất khẩu từ năm 1998.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

BỔ SUNG QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM ngày 10/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại).

Căn cứ vào tình hình thực tế của các doanh nghiệp, nhằm động viên khuyến khích đối với các tỉnh miền núi, hải đảo đang còn có nhiều khó khăn đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Thương mại bổ sung tiêu chuẩn xét thưởng và một số quy định khác trong Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1291/1998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998.

I. VỀ TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG (ĐIỀU 5, CHƯƠNG II)

Riêng đối với các tỉnh miền núi, hải đảo mức khen thưởng từng tiêu chuẩn xét thưởng được quy định như sau:

1. Tiêu chuẩn 5.1: Kim ngạch đạt từ 75.000 USD/năm trở lên.

2. Tiêu chuẩn 5.2: Kim ngạch xuất khẩu cả năm tăng 15% so với năm trước.

3. Tiêu chuẩn 5.4: Xuất khẩu mặt hàng được gia công chế biến bằng nguyên liệu trong nước... mức kim ngạch xuất khẩu của đơn vị đạt từ 8 triệu USD/năm trở lên riêng đối với hàng thủ công mỹ nghệ từ 4 triệu USD/năm trở lên.

4. Tiêu chuẩn 5.5 : Kim ngạch từ 40 triệu USD/năm trở lên.

II. VỀ THỦ TỤC XÉT THƯỞNG (CHƯƠNG III)

Hồ sơ đề nghị xét thưởng của doanh nghiệp ngoài các quy định tại Quyết định số 1291/1998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 doanh nghiệp phải bổ sung:

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, Tên ngân hàng có số tài khoản tiền Việt Nam của doanh nghiệp.

2. Đối với tiêu chuẩn 5.1:

Cần giải trình cụ thể về qui trình công nghệ kỹ thuật để sản xuất mặt hàng xuất khẩu mới (có ảnh sản phẩm kèm theo), quá trình giao dịch, tiếp cận để mở được thị trường mới.

- Hợp đồng xuất khẩu và các bản sao tờ khai hải quan chứng minh chính xác, đầy đủ giá trị lô hàng đề nghị xét thưởng.

III. QUẢN LÝ QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU (CHƯƠNG IV):

Bổ sung Điều 13: Hội đồng xét thưởng xuất khẩu được trích trong quĩ thưởng xuất khẩu để sử dụng vào công tác thẩm định hồ sơ xét thưởng (như: in ấn tài liệu, bằng khen, đăng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng), tổ chức các cuộc họp xét thưởng và tổng kết hàng năm.

- Trên cơ sở đề nghị của hội đồng xét thưởng, lãnh đạo Bộ Thương mại duyệt chi các khoản trên theo quy định hiện hành.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status