Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/1999/QĐ-TTG về việc miễn thuế hoạt động buôn chuyến, giảm thuế giá trị gia tăng kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quản tươi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/1999/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC MIỄM THUẾ HOẠT ĐỘNG BUÔN CHUYẾN, GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG LUƠNG THỰC, THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG VÀ RAU, QUẢ TƯƠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998, Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày13/5/1998 và Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng đối với hoạt động buôn chuyến các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi phục vụ nhu cầu trong dịp tết Kỷ mão năm 1999.

2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh thương nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hành lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi trong thời gian 6 tháng.

3. Việc miễn, giảm thuế quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 2 năm 1999. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi nêu trên phải là các mặt hàng được sản xuất, nuôi trồng hoặc đánh bắt ở trong nước, cụ thể:

a. Lương thực bao gồm: thóc, gạo các loại ngô, khoai, sắn.

b. Thực phẩm tươi sống bao gồm: các loại thịt gia súc, gia cầm, các loại thuỷ sản, hải sản.

c. Các loại rau, quả tươi.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Bộ tưởng, Thủ truởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/1999/QĐ-TTG về việc miễn thuế hoạt động buôn chuyến, giảm thuế giá trị gia tăng kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quản tươi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854
DMCA.com Protection Status