Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0354/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0354/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 0354/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các đề án đợt 1 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 của 21 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được đưa tin trên Truyền hình Công Thương và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương và Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo quyết định tại Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0354/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã số

Tên chương trình

Thời gian

Địa điểm

Kinh phí Nhà nước hỗ trợ (triệu đồng)

Hiệp hội Da giầy Việt Nam

82

Tham gia Hội chợ quốc tế giầy tại Đức (GDS Dusseldorf))

11-20/3

Dusseldorf

1,465.00

83

Tham gia Hội chợ giày quốc tế tại Hoa Kỳ (World Shoe Show)

Tháng 7

Las Vegas

1,083.00

85

Hoàn thiện năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm giầy dép tại CH Czech

Tháng 6, 7, 8

CH Czech

1,216.13

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

92

Tham gia Hội chợ Magic Show, Hoa Kỳ

Tháng 8

Las Vegas

1,318.55

Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

160

Tham gia Hội chợ quà tặng Tokyo lần thứ 67 tại Nhật Bản (The 67th Tokyo International Gifts Show Spring 2009)

01 - 07/02

Tokyo

1,349.28

161

Tham gia Hội chợ đồ gia dụng tại Hồng Kông (Hongkong Houseware)

18 - 24/4

Hồng Kông

1,358.53

164

Quảng bá cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt nam trên tạp chí Digest - Đức

1 - 14/6

H.Nội, Hà Tây, Ninh Bình, Thái Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương

318.87

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

142

Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế ngành Nhựa  2009 tại Thái Lan (Thai International Plastics and Rubber Exhibition for Indochina Region)

Tháng 6

Bangkok

1,487.00

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

102

Tổ chức đoàn giao thương kết hợp tham dự hội thảo tại Hội chợ triển lãm BUTECH tại Hàn Quốc

Tháng 5

Busan

514.68

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam

108

Tổ chức đoàn giao thương kết hợp tham dự hội chợ triển lãm CeBIT tại Úc

Tháng 5

Sydney, Melbourne

551.43

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam

45

Tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế Boston, Hoa Kỳ (International Boston Seafood Show)

13-22/3

Boston

2,400.00

46

Tham gia Hội chợ thuỷ sản Châu Âu ESE tại Bỉ (European Seafood Exposition)

Tháng 4

Brussels

6,768.00

47

Tham gia Hội chợ Thực phẩm và đồ uống tại các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (GulFood 2009)

21-28/02

Dubai

1,346.88

48

Tham gia Hội chợ Công nghệ Thủy sản Nhật Bản (Japan International Seafood and Technology Expo)

Tháng 7

Tokyo

567.58

58

Nâng cao chất lượng thông tin thương mại thủy sản quốc tế cung cấp cho doanh nghiệp

Năm 2009

Việt Nam

171.49

Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam

130

Tham gia Hội chợ triển lãm Interzum 2009 tại CHLB Đức

11-17/5

Cologne

1,124.20

Hiệp hội Chè Việt Nam

68

Tham gia Festival chè và cà phê thế giới 2009 tại LB Nga (World Tea and Coffee Festival Russia 2009)

Tháng 5

Moscow

1,290.75

71

Tham gia Hội chợ chè Thế giới tại Hoa Kỳ (World Tea Expo 2009)

02 – 04/5

Las Vegas

802.44

Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam

34

Tăng cường năng lực thông tin xuất khẩu và quảng bá cà phê Việt Nam

Năm 2009

Hà Nội

330.00

Hiệp hội Cao su Việt Nam

39

Xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại quốc tế ngành cao su

Quí II - IV

Tp. Hồ Chí Minh

116.13

Hiệp hội cây Điều Việt Nam

42

Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Nhật Bản

Tháng 10

Tokyo, Osaka, Yokohama

396.20

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

137

Tổ chức đoàn giao thương tại Hà Lan, Anh, Pháp

6-19/10

Hague, Rotterdam, London, Paris

999.72

Hiệp hội Lương thực Việt Nam

138

Cung cấp thông tin thương mại về lương thực thế giới

Năm 2009

Việt Nam

232.87

Tổng công ty Rau quả nông sản

211

Tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm mùa hè (Summer Fancy Food Show 2009)

Tháng 6 - 7

New York

1,021.13

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

221

Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống tại Trung Quốc (Sial China 2009)

19 - 21/5

Thượng Hải

2,280.13

Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

118

Tham gia và tổ chức khu triển lãm gia công phần mềm Việt Nam trong Triển lãm CeBIT tại Đức

Tháng 3

Hanover

1,228.85

119

Tham gia và  tổ chức khu Triển lãm gia công phần mềm Việt Nam (Outsourcing Vietnam) trong Triển lãm phần mềm (Sodec) tại Nhật Bản

Tháng 5

Tokyo

901.95

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

111

Tham gia Hội chợ quốc tế hàng gia dụng tiêu dùng 2009 tại CHLB Đức (Ambiente Consumer Goods Fair)

11-18/02

Frankfurt

2,067.29

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

186

Tham gia Hội chợ thương mại quốc tế tại Pháp (Bordeaux International Trade Fair)

13-28/5

Bordeaux

2,288.85

Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

2

Tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam - Campuchia 2009

Tháng 4

Phnompenh

2,998.51

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

10

Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 19 (Vietnam Expo 2009)

08-12/4

Hà Nội

642.60

14

Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên

02-05/5

Điện Biên

750.00

15

Tham gia Hội chợ National Hardware Show 2009

05-07/5

Las Vegas

2,577.07

16

Tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc 2009 lần thứ 105 (China Import and Export Fair - CIEF 2009)

15-30/4

Quảng Châu

1,776.62

20

Tổ chức Triển lãm quốc gia hàng xuất khẩu Việt Nam tại LB Nga 2009

Tháng 9

Moscow

4,493.17

25

Tham gia Hội chợ quốc tế doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc (China International Small and Medium Enterprises Fair)

22-26/9

Quảng Châu

731.94

26

Tham gia Hội chợ nội thất Las Vegas Market, Hoa Kỳ

25-28/7

Las Vegas

2,500.00

28

Tổ chức Hội chợ thương mại - du lịch đầu tư cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên

Tháng 5

An Giang

1,929.38

6

Kiến thức công nghiệp thương mại trên  kênh VTV2

Năm 2009

Việt Nam

952.94

7

Chương trình xúc tiến thương mại trên kênh VTV4

Năm 2009

Việt Nam

861.06

31

Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Israel

Tháng 4

Tel Aviv

934.40

32

Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường An-giê-ri

Tháng 6

Algers

1,108.19

225

Tổ chức đoàn giao thương tại thị trường Đức, Ba Lan

Quí I - II

Berlin, Postdam, Warsava

1,385.97

227

Xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Venezuela

Quí II

Caracas, Maracaibo, Valencia

2,000.00

 

PHỤ LỤC 2:

MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0354/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:            /                
V/v mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG ……………….. ....

......., ngày    tháng   năm …...

 

Kính gửi: ……………………………..

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm ....  được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số......../QĐ-BCT ngày…tháng…..năm…….., (Tên đơn vị chủ trì) sẽ tổ chức (Tên đề án).  Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:…………………………………………………….

2. Quy mô: (số lượng doanh nghiệp dự kiến)…………………….

3. Thời gian:……………………………………………………

4. Địa điểm:………………………………………………………….

5. Ngành hàng:……………………………………………………………

6. Đối tượng tham gia:……………………………………………

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:…………………………..

8. Chi phí:

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: (nêu cụ thể nội dung các khoản được hỗ trợ, % hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ)

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: (nêu cụ thể)

- Số tiền doanh nghiệp phải đặt cọc để tham gia chương trình nếu có (nêu rõ địa chỉ chuyển tiền đặt cọc, thủ tục hoàn/khấu trừ tiền đặt cọc sau khi kết thúc chương trình)

- Phương thức thanh quyết toán của Đơn vị chủ trì với doanh nghiệp.

9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: ………….

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: ………………

11. Thời hạn đăng ký tham gia:………………………………………

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Tên đơn vị:………………Địa chỉ:…………

Điện thoại:…………………          Fax:…………………..

Email:   …………………Người liên hệ:……………………              

Trân trọng./.

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:           

- Thông tin giới thiệu về: thị trường, ngành hàng, hoạt động xúc tiến thương mại mà Đơn vị chủ trì sẽ tổ chức hoặc tổ chức tham gia,

- Chương trình dự kiến,

- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia.

LƯU Ý: Thư mời doanh nghiệp tham gia chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương (www.vietrade.gov.vn)

chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2009

STT

Đơn vị chủ trì

Địa chỉ

Tel./Fax

Website/ Email

Người liên hệ

1

Cục Xúc tiến Thương mại

20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04. 3 9347654
F: 04. 3 9344260

www.vietrade.gov.vn
vietrade@vietrade.gov.vn

 - Mã số 10, 14,15,16,20: Ông Lê Xuân Dương. ĐT: 04 3 9364792.
 - Mã số 25: Ông Bùi Huy Hoàng. ĐT: 04. 22205428.
 - Mã số 26, 28: Ông Vương Đình Ngân. ĐT: 08 3 8297282
 - Mã số 6,7: Ông Trần Thành Long. ĐT: 04. 2217554.
 - Mã số 31, 32: Ông Trần Quang Huy. ĐT: 04. 22205407.
 - Mã số 225: Ông Vũ Văn Quang. ĐT: 04.22205377
 - Mã số 227: Chị Trần Thanh Bình. ĐT: 04. 22205438.

2

Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

28A Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 069.551562/37340346
F: 04. 3 7336036

www.cktqp.gov.vn
ckte@cktqp.gov.vn
xttm@cktqp.gov.vn

Ông Trần Kim Toản - Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại.
Ông Lâm Tăng Việt - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại.

3

Hiệp hội cây điều Việt Nam

135 Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

T: 08.3 8242136
F: 08.3 8242138

www.vinacas.com.vn
info@vinacas.com.vn

Ông Vũ Thái Sơn - Trưởng ban Xúc tiến thương mại.

4

Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam

5 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3 7336520
F: 04.3 7337498

www.vicofa.org.vn
vicofahcm@vnn.vn
vicofa@hn.vnn.vn

Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch
Bà Phạm Thị Tước - Tổng thư ký

5

Hiệp hội cao su Việt Nam

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí minh

T: 08.3 9322605
F: 08.3 9320372

www.vra.com.vn
vra@vnn.vn

TS. Trần Thị Thuý Hoa - Tổng thư ký.

6

Hiệp hội chè Việt Nam

92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

T: 04.3 6250908
F: 04.3 6251801

www.vitas.org.vn
vitas@fpt.vn

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường chè.
Bà Ngô Thuý Hà - Chuyên viên marketing

7

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam

71 đường D5, khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q.Bình Thạch, Tp.Hồ Chí Minh
VPĐD: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Q. Ba Đình, H.Nội

T: 04.3 7715055
F: 04.3 7715084

www.vasep.com.vn
vasep@fpt.vn

Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký
Bà Nguyễn Diễm Hương - Điều phối viên

8

Hiệp hội Da Giày Việt Nam

160 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3 7281562/60
F: 04.3 7281561

www.lefaso.org.vn
hhdg@hn.vnn.vn

Bà Nguyễn Thị Tòng - Tổng thư ký, điều phối viên

9

Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam

11B Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04.3 9332845
F: 04.3 9332846

www.veia.org.vn
veia-vn@hn.vnn.vn

Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Hoàn - Điều phối viên

10

Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

4 Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04.3 8265364
F: 04.3 8258887

www.vami.com.vn
vami@hn.vnn.vn

Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch

11

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

15 Tô Hiến Thành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

T: 04.3 9743678
F: 04.3 9743679

www.vinasme.vn
ktsme@vnn.vn

Ông Đỗ Văn Lập - Phó Chủ tịch

12

Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt nam

Tầng 5, số 7, Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội

T: 04.6 2921451/52
F: 04. 3 5772338

www.vinasa.org.vn
vinasa01@hn.vnn.vn
office@vinasa.org.vn

Ông Phạm Tấn Công - Tổng thư ký
Ông Trần Đoàn Kim - Chánh văn phòng

13

Hiệp hội dệt may Việt Nam

25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04.3 9362154
F: 04.3 9349842

www.vietnamtextile.org.vn
vitashn@hn.vnn.vn

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch
Bà Đặng Phương Dung - Tổng thư ký 0913212114
Ông Nguyễn Sơn - Điều phối viên

14

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

Nhà số 10 Lô 14A, Phố Trung Hoà, Hà Nội

T: 04.3 7833016
F: 04.3 7833016

www.vietfores.org
info@vietfores.org

Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký
Ông Trịnh Vỹ - Điều phối viên

15

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam

135A Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

T: 08.3 8237288
F: 08.3 8223901

www.peppervietnam.com
hotieuvietnam@hcm.fpt.vn
hotieuvietnam@vnn.vn

Bà Trương Thị Thống - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Bà Nguyễn Phương Thảo - Thư ký tổng hợp

16

Hiệp hội lương thực Việt Nam

210 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp.HCM

T: 08.3 9306078
F: 08.3 9302704

www.vietfood.org.vn
vietfood@hcm.vnn.vn

Ông Huỳnh Minh Huệ - Điều phối viên

17

Hiệp hội nhựa Việt nam

180-182 Lý Chính Thắng, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

T: 08.2905017
F: 08.2905021

www.vietnamplastics.org
www.vpas.vn
vpa@vietnamplastics.com

Ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch
Bà Đinh Thuỳ Nhiên - Điều phối viên

18

Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tầng 1, 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04.2 2320875
F: 04.3 9366759

www.vcic.org.vn
hrpc@fpt.vn

Ông Đỗ Văn Khôi - Phó Chủ tịch
Ông Lê Bá Ngọc - Tổng Thư ký

19

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

77 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3 7470973/7470256
F: 04.3 8431883/8433997

www.vca.org.vn
www.ctid.com.vn
vca-htpt@hn.vnn.vn
centrinde@fpt.vn

Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại & Đầu tư, Liên minh HTX
Bà Nguyễn Quế Anh - Chuyên viên Ban kế hoạch

20

Tổng công ty rau quả, nông sản

2 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, Hà Nội

T: 04.3 5740779
F: 04.3 8523926

www.vegetexcovn.com.vn
vegetexcovn@fpt.vn

Bà Doãn Thị Phương Mai
Ông Đồng Thiên Thạch - Trưởng Phòng

21

Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp

2 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

T: 04.3 7543107/7545558
F: 04.3 7542752/7540131

www.vafec.com.vn
xttm@vafec.com.vn

Ông Nguyễn Văn Thắng - GĐ Trung tâm
Bà Phạm Thị Thu Anh - Trưởng phòng Hội chợ triển lãm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0354/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187