Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02-TCTK/QĐ năm 1971 ban hành bảng giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, gia công, chế biến, sửa chữa do Tổng cục trưởng Tổng cục thông kê ban hành

Số hiệu: 02-TCTK/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Nguyễn Đức Dương
Ngày ban hành: 05/01/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TCTK/QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, GIA CÔNG, CHẾ BIẾN, SỬA CHỮA 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 13-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.
Căn cứ Quyết định số 198-CP ngày 26-10-1970 của Hội đồng Chính phủ giao cho Tổng cục Thống kê ban hành và công bố bảng giá cố định mới.
Xét nhu cầu công tác kế hoạch thống kê, công tác quản lý kinh tế và sau khi đã bàn bạc nhất trí với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Vật giá Nhà nước, các Bộ, các Tổng cục có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành bảng giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, gia công, chế biến, sửa chữa để sử dụng thống nhất từ trung ương đến các đơn vị sản xuất cơ sở và các cơ quan quản lý, nghiên cứu kinh tế.

Bảng giá cố định mới này gọi là bảng giá cố định năm 1970 và thay thế bảng giá cố định cũ ban hành năm 1961.

Điều 2. - Bảng giá cố định mới được sử dụng thống nhất từ 01-7-1971 (theo tinh thần Quyết định số 198-CP ngày 26-10-1970 của Hội đồng Chính phủ).

Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1971 và các năm sau, các số liệu thống kê năm 1970 (năm gốc của kế hoạch năm 1971) và số liệu quý I, quý II năm 1971 đã tính theo giá cố định cũ, nay phải tính lại theo giá cố định mới.

Kế hoạch Nhà nước năm 1971, khi điều chỉnh lại vào giữa năm, cũng tính theo giá cố định mới.

Tổng cục Thống kê sẽ có thông tư hướng dẫn việc sử dụng bảng giá cố định mới và phương pháp tính toán cụ thể.

Điều 3. – Các đơn vị sản xuất, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các cơ quan quản lý và nghiên cứu kinh tế và các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải theo sự hướng dẫn của Tổng cục Thống kê trong việc sử dụng bảng giá cố định mới này.

Điều 4. – Ông Chánh Văn phòng và các ông Vụ trưởng Vụ thống kê tổng hợp, Vụ thống kê công nghiệp, Vụ thống kê nông nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nguyễn Đức Dương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02-TCTK/QĐ năm 1971 ban hành bảng giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, gia công, chế biến, sửa chữa do Tổng cục trưởng Tổng cục thông kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status