Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 90/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Lực
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2014 và một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo của các ngành bảo vệ pháp luật, thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 nêu trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh có xu hướng phục hồi và tăng trưởng ổn định; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp; tình hình dịch bệnh xảy ra giảm so với cùng kỳ; đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn được tăng cường; văn hoá - xã hội có nhiều nét tiến bộ, đạt nhiều kết quả và ý nghĩa thiết thực; chất lượng dạy và học được nâng lên; đào tạo nghề, giải quyết việc làm được coi trọng; an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống dân cư được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế:

Các chỉ tiêu kinh tế có tăng trưởng nhưng đạt thấp so với kế hoạch; xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013; ngành nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chậm phục hồi; việc hỗ trợ người dân trong phòng trừ dịch bệnh và hướng dẫn chuyển đổi giống cây trồng còn chậm; công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư đạt hiệu quả chưa cao; tăng trưởng tín dụng đạt thấp, tỷ lệ nợ xấu còn cao và có xu hướng tăng;

Tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp; việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người người dân nông thôn, người lao động vẫn còn khó khăn; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ, an toàn giao thông, v.v... còn diễn biến phức tạp; những diễn biến bất thường của thời tiết, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, v.v... còn xảy ra ở một số nơi đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tài sản của nhân dân.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 đã đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững:

Triển khai các kế hoạch thực hiện 6 chương trình hành động chuyên đề của Tỉnh uỷ; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; chú ý huy động tốt hơn các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh ở mức tốt nhất.

Tập trung chăm sóc lúa vụ thu đông và chuẩn bị các điều kiện thực hiện sản xuất lúa vụ đông xuân 2014 - 2015. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Triển khai tích cực, đồng bộ các nội dung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là với 09 xã điểm, đảm bảo hoàn thành tiêu chí trong năm 2014; chỉ đạo tích cực việc triển khai thực hiện các tiêu chí để 13 xã điểm còn lại đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án, về vốn, lãi suất; thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo quy định; xác định các doanh nghiệp có khả năng vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp không có khả năng phục hồi; dành thời gian thoả đáng để gặp gỡ trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp, làm tốt công tác giải toả, bồi hoàn, giao mặt bằng cho doanh nghiệp thực hiện dự án, thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá và du lịch trong và ngoài nước theo hướng đa dạng hoá, chất lượng và hiệu quả, trong đó tổ chức tốt các hội chợ và đưa hàng hoá về nông thôn, vùng sâu.

Xác định cơ cấu nguồn thu chủ lực của tỉnh, điều chỉnh kịp thời các khoản thu, tranh thủ khai thác nguồn thu, chú ý các nguồn thu có khả năng thất thu; cân đối ngân sách đảm bảo một số nhiệm vụ chi mới phát sinh; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối vốn cho đầu tư phát triển; huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, quan tâm đối với một số cụm đã có chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tăng nguồn vốn đầu tư để mở rộng các nhà máy nước ở nông thôn trong năm 2015; thực hiện chi thường xuyên đúng dự toán được duyệt, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết khác.

Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm, cá tra trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về an sinh xã hội;

Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo vừa thoát nghèo còn khó khăn về nhà ở. Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg , ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện tốt Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ và xây dựng kế hoạch, chương trình từng bước thực hiện tốt Luật Người khuyết tật.

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, mở rộng các đối tượng tham gia để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch; tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng trong điều trị bệnh cho nhân dân, nhất là trong công tác chẩn đoán bệnh, có biện pháp hữu hiệu, thường xuyên quan tâm thực hiện y đức. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kể cả đối với thực phẩm tươi sống. Thực hiện giải pháp xã hội hoá, xây dựng cơ chế phụ thu trong chi phí điều trị chạy thận nhân tạo cho người dân (mức phụ thu, thời gian cụ thể giao cho Uỷ ban nhân dân xem xét và quyết định); tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế và giáo dục, chuẩn bị tốt các kỳ thi tuyển sinh và khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại trong năm, các sự kiện văn hoá, chính trị có ý nghĩa trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản mới của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tập trung đầu tư có chiều sâu cho hoạt động thể thao, nhất là thể thao thành tích cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Có giải pháp đầu tư và phát triển ngành du lịch của tỉnh ban hành Quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng trong thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Sớm triển khai, thực hiện Đề án "Đặt, đổi tên đường, số nhà".

5. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính; tăng cường rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và công bố hết hiệu lực theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

6. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng quân đội và công an vững mạnh; củng cố quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, tổ chức tốt các cuộc diễn tập cấp huyện, xã về khu vực phòng thủ và phòng chống lụt bão; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 năm 2014; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm nghiêm trọng. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 % trở lên so với năm 2013 trên cả 3 tiêu chí. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ nghị quyết tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vấn đề phức tạp kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bàn biện pháp xử lý và báo cáo cho Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, và các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết kịp thời, có hiệu quả.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014. Có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84