Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 77/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 3966/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Đ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, trong 6 tháng cuối năm 2018, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm duy trì được tốc độ tăng trưởng như 6 tháng đầu năm để cả năm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm chủ lực đã có của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển và mở rộng các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp gắn với thị trường.

Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý chất thải đảm bảo môi trường. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn các kênh, mương, hồ, đập, cầu, cống; thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa, bão.

Hoàn chỉnh quy hoạch ba loại rừng; thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ rừng theo kế hoạch năm 2018; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giả danh nhãn mác, đội lốt hàng hóa của Đà Lạt, của Lâm Đồng để bán cho người tiêu dùng.

3. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp; chú trọng các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp.

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ; các dự án chậm triển khai, không thực hiện đúng tiến độ sẽ bị điều chuyển vốn cho các dự án khác, địa bàn khác. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án công trình trọng điểm, các công trình cấp bách.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng và trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về xây công trình, nhà ở trái phép, không phép, xe dù, chợ cóc, lấn chiếm lòng, lề đường đ kinh doanh;...

4. Về điều hành ngân sách: Tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu thuế, phí, chống thất thu; đặc biệt là đối với các địa phương có nguồn thu lớn và các lĩnh vực có số thu lớn; phấn đấu tng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm vượt khoảng 10% so với dự toán thu ngân sách năm 2018. Trong điều hành chi ngân sách triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ưu tiên chi lương, chi an sinh xã hội, chi đầu tư phát triển.

5. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị cao, mặt hàng có lợi thế của tỉnh làm động lực thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; xây dựng mô hình du lịch thân thiện, an toàn; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá thương hiệu về du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; mở rộng mạng lưới dịch vụ nông thôn, du lịch canh nông...

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống kinh doanh trái phép, buôn lậu; ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng trên thị trường; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

6. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp qua mạng điện tử; nộp hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện...; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp, triển khai mạnh mẽ chương trình khởi nghiệp theo kế hoạch, lộ trình đã đra; phn đấu đạt 1.100 doanh nghiệp khởi nghiệp/năm theo kế hoạch.

7. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội:

Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và sự kiện quan trọng của tỉnh; chú trọng phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp Kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, năm 2018 tại thành phố Đà Lạt.

Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; chủ động triển khai công tác y tế dự phòng; thực hiện tốt công tác phòng, chng bệnh trên người. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo bền vững; phấn đấu đạt mức tiệm cận bình quân chung toàn quốc.

Tiếp tục chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 - 2019. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các ngành học, bậc học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2020. Tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn theo lộ trình; ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống trường học đã xuống cấp; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến người lao động. Thực hiện tốt an sinh xã hội và các chính sách đối với người có công.

8. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo kế hoạch; phấn đấu xây dựng Đơn Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.

9. Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; rà soát, thực hiện các giải pháp cải thiện các tiêu chí thành phần điểm số còn thấp, góp phần nâng cao “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”, “Chỉ số cải cách hành chính” và “Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)”; phấn đấu năm 2018, nằm trong tốp 20 các tỉnh, thành phố có chỉ số cải cách hành chính cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của cấp trên giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham ô, lãng phí.

10. Về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông trên cả ba mặt. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các phát sinh vướng mắc, tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại ngay tại cơ sở.

11. Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII theo các kế hoạch ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng[1]; hoàn chỉnh các nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo kế hoạch.

12. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

13. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực,... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đã đra cho năm 2018.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, có những vấn đề phát sinh cần được xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 [1] Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch s49-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII Vtiếp tục đi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch s50-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 16/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII “Vcông tác dân số trong tình hình mới"

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109