Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 54/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2017/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh; báo cáo của Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo thm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 03/7/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2017.

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2017/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn năm 2017 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 (GRDP) ước đạt 8,97% (cùng kỳ năm 2016 đạt 5,83%), trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,58%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,01%, dịch vụ tăng 8,35%, thuế sản phẩm tăng 7,35%.

Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân đạt 103,8% kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ. Tng sản lượng lương thực 156.168,8 tấn, bằng 94,3% kế hoạch, tăng 25,4%. Việc thực hiện kế hoạch phát triển cánh đồng lớn, tưới bằng công nghệ tiết kiệm nước, tái canh cây cà phê được chỉ đạo quyết liệt và bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, thu, chi dịch vụ môi trường rừng thực hiện đúng kế hoạch.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Hiện toàn tỉnh có 30 xã đạt chun nông thôn mới, 27 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 81 xã đạt 10-14 tiêu chí, 46 xã đạt 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 21,57% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước thực hiện 8.318 tỷ đng, bng 46% kế hoạch, tăng 18,2%. Tng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay tăng so với cùng kỳ; các dịch vụ bưu chính - viễn thông, giao thông - vận tải, ngân hàng, bảo hiểm,... đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt. Các nguồn vốn đầu tư được phân bkịp thời. Tỉnh đã tích cực trong việc thực hiện một số dự án giao thông, thủy lợi trọng điểm, cấp bách.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được thực hiện theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.112,5 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.392,8 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,1%.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyn biến tích cực.

Giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tập thể.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chất lượng các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí được nâng cao. Các vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập nội địa. Làm tốt công tác đối ngoại và tăng cường kết nối với Bộ Ngoại giao và tổ chức quốc tế đthiết lập mối quan hệ hợp tác, kêu gọi đầu tư.

Hoạt động quyết định và giám sát của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND tiếp tục đi vào chiu sâu, thiết thực; chất lưng và hiệu quả được nâng lên, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm cần khc phục, đó là:

Công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi chưa chặt chẽ. Việc phát triển một số cây trng còn tự phát, chưa tuân theo quy hoạch; thiếu kiểm tra, quản lý đối với một số loại cây trng lạ (Sachi, tiêu lốt,...); chưa quản lý chặt chẽ việc một số doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản gây thiệt hại cho người dân (bí đao, chanh dây,...). Các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có cố gắng nhưng vẫn chậm. Tình trạng phá rng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp. Một số dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp. Công tác xúc tiến đầu tư còn vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, nợ đọng thuế còn lớn. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện; một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Tính chủ động trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa tận tâm phục vụ, chưa được chn chỉnh kịp thời. Tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ nhưng số người chết tăng cao. Phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, tai nạn lao động, số vụ tử tử, đuối nước vẫn xảy ra nhiều.

II. Về nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2017

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 21/6/2017 và yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua. Cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2017 cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Tập trung rà soát các chương trình, đề án, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị để có giải pháp khắc phục các tồn tại, yếu kém, phát huy các yếu tthuận lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017. Trong đó, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,52% trở lên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt trên 4.000 tỷ đồng.

1.2. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Rà soát, kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận một cửa, bộ phận trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với cá nhân, tổ chức.

1.3. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể đtiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực kinh tế

2.1. Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.2. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao. Triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển cánh đồng lớn, tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước. Tăng cường quản lý giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Triển khai hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2017.

2.3. Huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 22 xã đã đăng ký sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

2.4. Tiếp tục khai thác có hiệu quả công suất các nhà máy sản xuất, chế biến hiện có và tạo điều kiện cho các nhà máy mới sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Triển khai các giải pháp phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa thủy điện, nhất là trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du.

2.5. Thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khu. Tập trung phát triển thương hiệu, tăng cường sức cạnh tranh các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Làm tốt công tác dự báo thị trường. Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng đa cấp.

2.6. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

2.7. Đy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2017. Đồng thời, chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, đảm bảo các dự án khởi công mới phải hoàn thành thủ tục đtriển khai ngay từ đầu năm.

Triển khai các giải pháp đhuy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2.8. Chỉ đạo quyết liệt, liên tục, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017. Tập trung thu nợ thuế, giảm nợ đọng thuế. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kim toán. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, triệt đtiết kiệm. Tăng cường quản lý nhà, đất, tài sản, xe công. Thực hiện lộ trình tự chủ đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.9. Cần tăng cường, chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế đcung cấp, trao đi thông tin, quảng bá hình ảnh nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

3. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

3.1. Triển khai quyết liệt kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 nằm trong 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

3.2. Chủ động kết nối với các nhà đầu tư đã được trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, triển khai dự án. Bên cạnh đó rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện.

3.3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hợp tác toàn diện với thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; đảm bảo đến cuối năm 2017 phải có các sản phẩm liên kết cụ thể. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Gia Lai với thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức cuối năm 2017).

3.4. Khn trương hoàn thành các đề án, chương trình phát triển du lịch như: Kế hoạch đưa tỉnh Gia Lai thành địa bàn trọng điểm phát triển du lịch quốc gia và khu vực; bổ sung khu, điểm du lịch của tỉnh vào quy hoạch phát triển du lịch Tây Nguyên và cả nước; đề án đăng cai tổ chức Festival cồng chiêng năm 2018; kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa, ththao, du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2017 tại tỉnh. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

3.5. Ngành ngân hàng phấn đấu giảm lãi suất tín dụng cho vay đầu tư sản xuất, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông nghiệp và nông thôn, các chính sách ưu đãi về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, hỗ trợ giảm tn thất trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

3.6. Tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Triển khai kế hoạch phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3.7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có giải pháp phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đtrở thành một trong những động lực phát triển kinh tế tỉnh nhà.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

4.1. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục, ththao ở cả nhóm phong trào và thành tích cao. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, chào mng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Bên cạnh việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các vấn đề xã hội mà nhân dân và cử tri quan tâm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, trái với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

4.2. Ngành giáo dục và đào tạo quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng sống, phòng chống đuối nước. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ của năm học mới đạt kết quả tốt.

4.3. Ngành y tế thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch, bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và khi có thiên tai xảy ra. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế; chỉ đạo thu nợ, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4.4. Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung triển khai kế hoạch giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề; gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Lĩnh vực nội chính

5.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên, xâm nhập nội địa. Đẩy mạnh công tác đu tranh, bóc gỡ, xử lý hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”, “tà đạo Hà Mòn”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhất là với các tỉnh của hai nước bạn Lào, Campuchia.

5.2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện, các tranh chp, mâu thuẫn, không đ kéo dài, phát sinh “đim nóng”.

5.3. Tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Quản lý tốt các đối tượng tại cộng đồng. Tập trung điều tra, làm rõ các vụ vỡ nợ và xử lý kịp thời theo quy định. Kiểm tra, thanh tra, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Triển khai các giải pháp để giảm thiểu các tai, tệ nạn xã hội như: Tự tử, đuối nước.

5.4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt kế hoạch năm an toàn giao thông 2017. Thường xuyên tun tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả việc lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đđậu xe trái phép. Phn đu năm 2017 tai nạn giao thông giảm từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Ba thông qua.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành chức năng thực hiện Nghị quyết này và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội; Ban Công tác ĐB-UBTVQH;
- Thủ tướng Chính phủ; VP Chính phủ;
- VP Quốc hội; Ban Công tác đại biểu:
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH;
- VP UBND tỉnh (đăng công báo);
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- CV Phòng TH;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9