Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 7

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/NQ-HĐND

Quận 7, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét Tờ trình số 5253/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận và Báo cáo số 4868/BC-UBND ngày 19/7/2016 của UBND quận về tình hình kinh tế xã hội của quận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016;

Xét Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐNĐ ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến các đại biểu hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Hội đồng nhân dân quận thông qua và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cùng các phòng, ban, đơn vị, UBND 10 phường, nhân dân và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Đồng thời đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, kinh tế - xã hội Quận tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tích cực, giá trị sản xuất - công nghiệp, giá trị sản xuất ngành xây dựng, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đều tăng cao hơn so với cùng kỳ: Giá trị Sản xuất - Công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 1.310.490 triệu đồng, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất ngành Xây dựng (theo giá thực tế) ước thực hiện là 2.160.890 triệu đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ: ước thực hiện 35.358.396 triệu đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách quận 325 tỷ đồng đạt 64,88% so với dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ (275 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: Chi thường xuyên: 185 tỷ đồng đạt 36,93% so với dự toán, tăng 6,9% so với cùng kỳ (173 tỷ đồng). Tổng thu thuế tính đến ngày 30/6/2016: 1.509,430 tỷ đồng đạt 57,74% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm (2.614,242 tỷ đồng).

Các chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được UBND Quận quan tâm và thực hiện. Đồng thời, vận động doanh nghiệp có các chính sách hỗ trợ người lao động an tâm làm việc, góp phần ổn định hoạt động của doanh nghiệp và chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn quận: Có 3.077/3.077 hộ thực hiện cam kết không tăng giá phòng cho thuê, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 2.516/2.561 hộ đăng ký định mức điện, đạt 98,2% 1.992/2.561 hộ đăng ký định mức nước, đạt 77,8%.

Trên địa bàn Quận có 79 điểm thực hiện chương trình bình ổn giá thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm và 192 điểm bình ổn mặt hàng thuốc tây đang hoạt động. Ngoài ra, đã có 10 đợt triển lãm chuyên ngành trong nước và quốc tế tại Trung tâm hội chợ triển lãm SECC (phường Tân Phú) giúp người tiêu dùng dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được hàng hóa.

Tổ chức các hoạt động lhội, văn nghệ phục vụ chào mừng năm mới và Tết cổ truyền cùng các ngày lễ kỷ niệm truyền thống lịch sử của dân tộc với nhiều hình thức đa dạng phong phú, có ý nghĩa sâu sắc, tuyên truyền, cổ động chính trị, giáo dục lòng yêu nước với không khí tưng bừng, phấn khởi theo phong tục cổ truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân.

Đã tích cực thực hiện tốt các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, lao động, việc làm. Huy động nhiều nguồn lực chăm lo tết cho các đối tượng chính sách. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất cho các tầng lp nhân dân trên địa bàn quận, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

Hoàn tất công tác sửa chữa bệnh viện quận hiện hữu, đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho người dân. Triển khai thủ tục thi công Bệnh viện quận giai đoạn 1 là 100 giường, dự kiến khởi công tháng 9/2016; hoàn tất nghiên cứu phương án cho giai đoạn 2 là 400 giường theo hình thức PPP. Đã triển khai hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình tại 02 Trạm y tế phường: Phú Thuận, Tân Thuận Đông và tiếp tục duy trì hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 03 Trạm y tế phường: Tân Hưng, Tân Phú, Tân Quy nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Công tác đô thị được quan tâm, thực hiện, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ 03 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V đề ra. Công tác xây dựng cơ bản thực hiện đúng tiến độ. Kiên quyết lập lại trật tự lòng lề đường nhất là tại khu vực xung quanh các chợ trên địa bàn quận. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện chặt chẽ trên toàn địa bàn quận, không để phát sinh dịch bệnh.

Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác phòng, chống các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, tỷ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự 6 tháng đầu năm 2016 đạt 72,15% (đạt so với Nghị quyết Quận ủy đề ra). Trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tích cực, tai nạn giao thông không tăng giảm vụ so với cùng kỳ.

Tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đơn khiếu nại, tố cáo đúng hạn đạt chỉ tiêu đề ra Công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thư qua đường dây nóng của Văn phòng Thành ủy thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND quận theo luật định và cán bộ chuyên trách được duy trì, đảm bảo về chất lượng. Việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo được theo dõi và cập nhật thường xuyên. Không có tình trạng khiếu kiện đông người.

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường vẫn còn những điểm tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm, cụ thể khu vực xung quanh Khu chế xuất Tân Thuận, khu vực xung quanh siêu thị Lotte Mart, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, Tân Kiểng, Tân Hưng); Tỷ lệ thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Quận trên một số lĩnh vực còn thấp (Kinh tế, VHXH đặc biệt ngành nghề nhạy cảm, trật tự xây dựng).

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:

Hội đồng nhân dân quận yêu cầu và đề nghị các đơn vị rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cùng với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 ở mức cao nhất, theo đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung thực hiện 03 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V và 07 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

2. Thực hiện giải quyết theo lộ trình đối với các ý kiến tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - quận nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3770/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND Quận về tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/QU ngày 15/01/2016 của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ln thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu thuế, nhất là thuế công thương nghiệp nhằm đảm bảo chỉ tiêu. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

5. Tập trung thi công các công trình chuyển tiếp, tập trung công tác quyết toán đối với các dự án đã đưa vào sử dụng. Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công năm 2017 đúng quy trình, chặt chẽ về pháp lý; Rà soát việc triển khai các dự án trên địa bàn quận, yêu cầu các chủ đầu tư sớm triển khai theo quy hoạch và bàn giao phần diện tích đất công trình công cộng cho quận quản lý theo quy định.

6. Tập trung thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định; Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp sử dụng đất liên quan Nghị quyết 11-NQ/QU ngày 13/11/2008 của Quận ủy đúng quy định pháp luật hiện hành.

7. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án BTGPMB nhà ở ven Kênh Tẻ và dự án ĐTXD đường 15B.

8. Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận (01/4/1997 - 01/4/2017). Tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo tết, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề cho người lao động và các chế độ xã hội, chính sách đối với người có công cách mạng; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Tập trung, phối hp tổ chức kiểm tra, xử lý, giải quyết tốt trật tự lòng lề đường.

10. Tập trung giải quyết nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn theo cơ chế “một cửa liên thông” trên địa bàn quận; đảm bảo chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết các đơn khiếu nại, tranh chấp, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn.

11. Tập trung tổ chức thực hiện các quyết định XPVPHC đã có hiệu lực pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

12. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4177/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND quận 7 về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2016.

13. Tiếp tục triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của quận giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2016, kế hoạch kiểm tra công tác tiếp dân, tiếp nhận và trả hồ sơ, công tác vận hành phần mềm giải quyết khiếu nại khiếu nại tố cáo, quản lý hồ sơ công việc tại 10 phường, Hội nghị nhân dân 6 tháng cuối năm.

14. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về Luật giao thông đường bộ để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời, tăng cường công tác tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, trật tự lòng lề đường; Phấn đấu thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

15. Tiếp tục thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Phấn đấu kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm so với cùng kỳ năm 2015.

16. Rà soát, quản lý quỹ đất công liên quan đất cây xanh, công viên, trường học, khu thương mại.

17. Tiếp tục thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, tạo việc làm cho các hộ nghèo (có mức thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân quận giao:

Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân quận để giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật và báo cáo với Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp tiếp theo.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận; các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 7 khóa IV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực sau 07 ngày kể t ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phòng kiểm tra VB- Sở Tư pháp;
- TT công báo TP;
- Thường trực HĐND Quận;
- Các ban HĐND quận;
- Các ĐBHĐND quận;
- TTQU quận 7;
- Phòng Tư pháp;
- VP HĐND-UBND Quận;
- Lưu: VT, (HĐND).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.926
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212