Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 20

(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân của huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015;

Xét Tờ trình số 7407/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra số 620/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2016.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015:

1. Năm 2015, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình biển Đông có những diễn biến mới phức tạp, gay gắt; kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự phát triển của thành phố.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế thành phố vẫn tiếp tục phát triển tích cực, đạt mức tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, 4 ngành công nghiệp trọng yếu có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của ngành công nghiệp thành phố, tăng trưởng kinh tế giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư. Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,8% so cùng kỳ, cao nhất trong 4 năm liên tiếp (năm 2012 tăng 9,2%, năm 2013 tăng 9,3%, năm 2014 tăng 9,6%), chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt (ước cả năm 2015 tăng khoảng 1%, thấp hơn mức tăng của cả nước là 2%). Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (ước đạt 267.955 tỷ đồng, đạt 100,82% dự toán, tăng 7,79% so với cùng kỳ). Tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các Chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất -kinh doanh.

Quản lý đô thị được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực; kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội được quan tâm đầu tư. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, có chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa... có tiến bộ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có tác động lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố. Hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố và Cung thỉnh Tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi thành phố. Huy động sức dân chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo Tết, chăm lo các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015. Thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (có 3 huyện: Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè được công nhận huyện Nông thôn mới), góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Tuy nhiên năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố còn thấp, công tác quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập; tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông vẫn còn tiếp diễn; việc ứng dụng khoa học -công nghệ trong quản lý, sản xuất còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường còn một số bất cập; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm... chậm được khắc phục. Việc thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới chất lượng còn hạn chế. Tai nạn giao thông, tình hình cháy, nổ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu nại, tố cáo ở một số dự án kéo dài chưa được tập trung giải quyết triệt để. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực chưa giải quyết triệt để, những vấn đề bức xúc của nhân dân vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Những biến động phức tạp, khó lường của thế giới và khu vực tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội thành phố trong khi năng lực phân tích, công tác dự báo chưa tốt, chưa kịp thời. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền thành phố có mặt còn hạn chế, chậm khắc phục hoặc khắc phục chưa triệt để. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ. Chưa triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân. Một bộ phận cán bộ, công chức viên chức còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, chưa sâu sát cơ sở, nặng thành tích, kết quả thi đua chưa thực chất.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trước sức ép rất lớn từ lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế, năng lực cạnh tranh, vấn đề biển Đông, đối ngoại, những yêu cầu mới từ thực tiễn đời sống nhân dân, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thế và lực mới để phát triển thành phố, đòi hỏi chính quyền, nhân dân thành phố phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, cung cấp nước sạch, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn tăng 8%.

(2) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GRDP.

(3) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP từ 35% trở lên.

(4) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 75%.

(5) Tạo việc làm mới cho 125.000 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

(6) Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình "Giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020".

(7) Tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%.

(8) Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới năm 2016 là 8 triệu m², diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85 m².

(9) Đạt 248 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

(10) Đạt tỷ lệ 16 bác sĩ và 42 giường bệnh trên 10.000 dân.

(11) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp và chất thải y tế đạt 100%.

(12) Phấn đấu thành phố thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp do Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tại kỳ họp; nhất là rà soát, bổ sung nâng chất việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, trong đó lưu ý chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị. Một số nội dung cần tập trung như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

Triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện Chương trình đột phá về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, tập trung nguồn lực thực hiện Đề án Tái cấu trúc kinh tế thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiếp tục tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn. Nâng cao chất lượng các tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhanh chóng sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, về vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường tín dụng, vàng và ngoại hối trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định và phổ biến chính sách thương mại quốc tế, đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), các hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương, đa phương.

Đẩy mạnh liên kết Vùng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực với các vệ tinh cung cấp sản phẩm hỗ trợ, nguyên liệu công nghiệp chế biến, nguồn thực phẩm sạch, an toàn từ các tỉnh, thành phố trong Vùng.

2. Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị; công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; triển khai đồng bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 tầm nhìn 2025.

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai 4 chương trình đột phá của thành phố về quản lý đô thị (giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang và phát triển đô thị) ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Phát huy tốt hơn vai trò của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố, đẩy mạnh kêu gọi và tập trung thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (PPP). Tranh thủ tối đa các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, có tác dụng lan tỏa. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tạo vốn, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển nhanh đường sắt đô thị.

Nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh lãng phí, dàn trải. Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Tập trung nguồn vốn đầu tư và bổ sung chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn về việc học, việc làm, đi lại, khám chữa bệnh, giải trí lành mạnh. Đẩy mạnh xây dựng mới các chung cư cũ, triển khai mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Đẩy mạnh chỉnh trang các khu phố còn nhiều nhà lụp xụp, đồng thời thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới. Tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên. Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh và cải thiện đời sống nhân dân.

Tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời, tạo chuyển biến rõ rệt về tình trạng ngập úng, trước tiên phải khắc phục ngập úng tại khu vực trung tâm thành phố. Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng; bảo vệ, xây dựng các hồ điều tiết; giải tỏa, nạo vét, khơi thông hệ thống kênh, rạch để tiêu thoát nước nhanh; xử lý hiệu quả và kịp thời tình trạng lấn chiếm kênh rạch; tăng cường quản lý, tiến tới hạn chế khai thác nước ngầm tránh nguy cơ sụt lún. Tập trung đầu tư thực hiện các dự án thuộc quy hoạch thoát nước, chống ngập úng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, ODA, PPP, quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Về giáo dục - đào tạo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học, chú trọng ngoại thành, các quận ven; đổi mới công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp theo Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp. Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Về khoa học công nghệ

Quan tâm đầu tư phát triển khoa học - công nghệ; gắn kết hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với thực tiễn và nhu cầu phát triển. Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thích hợp nhằm phát huy tiềm năng khoa học và công nghệ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ; thu hút các chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

5. Về phát triển văn hóa, xây dựng con người

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; phát động sâu rộng phong trào "Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn".

6. Về y tế, thể dục - thể thao và đảm bảo an sinh xã hội

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các bệnh viện chuyên khoa, khu điều trị kỹ thuật cao, các bệnh viện vệ tinh: đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Nhi đồng thành phố, khởi công Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu; tập trung các giải pháp tạo chuyển biến căn bản, rõ rệt tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của Nhân dân; chú trọng đầu tư phát triển thể dục - thể thao học đường; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao. Phát triển thể thao thành tích cao. Đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống và thông tin) nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo trợ xã hội.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, sát hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị đặc biệt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ công chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí.

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, chuyển hóa địa bàn; triển khai các giải pháp đồng bộ kéo giảm tai nạn giao thông. Nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống cháy, nổ; làm tốt công tác phòng ngừa, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống khủng bố, thảm họa do cháy, nổ và các sự cố khác.

Tiếp tục tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn khách quốc tế đến thành phố. Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết. Tích cực hoàn thiện và triển khai đề án tổng thể về công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về các chủ đề biển Đông, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), Cộng đồng kinh tế ASEAN..., tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, nỗ lực thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2016

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và các thông tin liên quan đến tình hình trong nước và quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo,... để cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tình hình và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong năm 2016. Thực hiện chăm lo Tết Bính Thân 2016 đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người vui tươi, lành mạnh, an toàn.

IV. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này.

Các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện. Chủ động theo dõi, kiểm tra để đề xuất chính sách phù hợp, kịp thời và linh hoạt; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả.

Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96