Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 292/NQ-HĐND 2020 bổ sung nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng

Số hiệu: 292/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Qua xem xét Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, dự báo kịch bản tăng trưởng năm 2020 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; Báo cáo và các Tờ trình của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

HĐND thành phố đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, quyết tâm cao của UBND thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của thành phố; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội sụt giảm, chưa đạt kế hoạch tiến độ đề ra; các hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, kinh doanh vận tải, giáo dục...bị ảnh hưởng rõ rệt; một số ngành sản xuất bước đầu bị gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, gây trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh hiệu quả; khắc phục và vượt qua nhng khó khăn trong bối cảnh hiện nay, HĐND thành phố cơ bản thống nhất với các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế theo Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 do UBND thành phố trình. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, chủ động xây dựng, triển khai các phương án phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của nhân dân; tạo tâm lý an toàn, tin tưởng cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 đã được kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa IX quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. Chú trọng phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trên từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp cơ cấu lại, rút ngắn quá trình phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường thay thế, đa dạng hóa thị trường đầu ra cũng như nguồn cung ứng đầu vào, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường cụ thể. Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; triển khai các kế hoạch cụ thể để tổ chức thành công Diễn đàn đầu tư năm 2020; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để nắm bắt thời cơ kinh doanh, chủ động thu hút các dòng vốn dịch chuyển đầu tư từ các nước khi thị trường hồi phục. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hiện đại hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, năng lực của doanh nghiệp.

3. Tập trung triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch các nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19 theo tinh thần Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cần khẩn trương triển khai ngay đến với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để sớm tiếp cận chính sách, nhất là các nhóm chính sách về vốn, lãi suất, (tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí...), nhóm chính sách về thuế (miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất...); đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ tín dụng, gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Trung ương theo quy định.

4. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, ban hành, bổ sung các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng, điều chỉnh các điều kiện, nâng cao hiệu quả chính sách được ban hành (chính sách miễn, giảm các khoản phí, lệ phí; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn...) nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh để trình HĐND thành phthông qua tại kỳ họp HĐND tháng 4/2020 và các kỳ họp đến. Tăng cường thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đtiếp cận chính sách.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố, điều chỉnh các điều kiện để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Rà soát mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh cá thể để điều chỉnh giảm cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ tại trung tâm thành phố. Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

Rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời. Thu thập thông tin thị trường lao động để kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động. Hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động áp dụng quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Có giải pháp để động viên tinh thần người lao động, thực hiện nhanh các thủ tục, hỗ trợ người lao động nhận các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp giảm thời gian thông quan hàng hóa để tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn giản hóa các thủ tục về thuế, giải quyết nhanh chóng thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nhà và trực tuyến; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn tại về pháp lý liên quan đến đất đai của các dự án; đẩy nhanh các thủ tục liên quan nhất là về đất đai, đầu tư, cấp phép để giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án.

Chủ động cập nhật tình hình, lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động. Sớm thiết lập đường dây nóng (hoặc kênh liên lạc) giữa chính quyền thành phố với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; tăng cường vai trò của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã ban hành để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình tập trung phòng chống dịch và duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị, doanh nghiệp.

6. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2020; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân các dự án nhằm để góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho doanh nghiệp, người lao động, gián tiếp tăng sức mua của xã hội. Thường xuyên, liên tục rà soát việc triển khai thực hiện và báo cáo nhanh các khó khăn, vướng mắc đến cấp thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, nhất là các công trình trọng điểm, động lực, đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư công đã được bố trí; có chế tài xử lý nghiêm nếu để chậm trễ.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tiến độ thu ngân sách nhà nước; rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết; điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu. Thống nhất giao UBND thành phố chủ động triển khai thực hiện gói mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được HĐND thành phố thông qua từ nguồn dự phòng ngân sách để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch.

Tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng quy định; xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cho thời gian đến. Sớm chuẩn bị nội dung để tổ chức Kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 4/2020 để thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các nội dung quan trọng khác, nhất là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án cụ thể trong Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã đề ra để chủ động xây dựng các đề án, các cơ chế, chính sách cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

7. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về thủ tục, hồ sơ đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện về hồ sơ thủ tục dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm, thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ, công việc được giao.

8. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng chống dịch; ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách yên tâm, tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tác động bất lợi đối với tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; khẳng định điểm đến an toàn của thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và các nhà đầu tư trong nước đến với thành phố sau khi kiểm soát dịch.

II. VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI KỲ HỌP

HĐND thành phố thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố trình tại kỳ họp, cụ thể:

1. Tờ trình số 554/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 về đề nghị hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý hợp tác xã nghỉ việc.

2. Tờ trình số 1339/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

3. Tờ trình số 1505/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác dự phòng nghiện trong năm 2020 và tái nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.

4. Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc quy định chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố.

5. Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư nằm trong địa giới hành chính phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai và bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; thông báo nội dung Nghị quyết cho cử tri thành phố sau khi Nghị quyết được ban hành; theo dõi, báo cáo quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết trong các kỳ họp của HĐND thành phố, trong các buổi tiếp xúc cử tri.

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư-, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND,
UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN;
Trung tâm TTVN (VTV8),
Cổng TTĐT thành phố;
- Trang thông tin điện tử HĐND TP;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 292/NQ-HĐND ngày 13/03/2020 về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!