Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 27/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 27/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 9105/UBND-VP ngày 28 tháng 09 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 9105/UBND-VP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

A. Về định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn quận 10 từ nay đến 2010 - 2015:

Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý với những định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trong từng giai đoạn: 2006 - 2010 và 2010 - 2015 về mạng lưới thương mại - dịch vụ, hệ thống chợ, nâng cấp các khu chuyên doanh và một số lĩnh vực thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; trong quá trình thực hiện quy hoạch cần chú ý:

1. Phân bố, quy hoạch các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đồng đều, cạnh các khu đông dân cư, thuận tiện về giao thông.

2. Quyết định đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cần thiết kế phù hợp với hiện tại và hướng phát triển trong tương lai, trang bị đồng bộ và đúng chuẩn.

3. Quy hoạch trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chí chung của Nhà nước.

4. Các công trình nhà ở gắn với phát triển siêu thị và trung tâm thương mại phải gắn với việc bố trí không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của dân cư tại chỗ.

B. Về các giải pháp và biện pháp phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ:

Hội đồng nhân dân quận 10 đề nghị quan tâm thực hiện các nhóm giải pháp đã đề ra như: giải pháp về vốn, về thông tin, giải pháp quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở nhà ở và đường giao thông; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho sự phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ; hàng năm có kiểm tra đánh giá mặt được và chưa được trong việc triển khai thực hiện đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 06 tháng 10 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85