Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 15/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 06/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 15/12/2012 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và các chương trình, kế hoạch đã ban hành của UBND tỉnh bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013.

Triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 trên cơ sở tình hình thực tế, kết quả kiểm tra làm việc với các cơ quan, địa phương trên địa bàn và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm để có phương án phù hợp. Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo mục tiêu ưu tiên trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2012-2015; trong đó tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án hoàn thành, chuyển tiếp để đưa vào kế hoạch.

2. Tiếp tục thực hiện kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về kích cầu, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở, phát triển hạ tầng nông thôn. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại.

3. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiến độ thi công đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, mở rộng đường Quốc lộ 3, Tổ hợp công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình, khu công nghiệp Yên Bình, khu công nghiệp Điềm Thụy... trong đó tạo điều kiện thuận lợi và sử dụng các nguồn lực, sự phối kết hợp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung và các dự án phụ trợ. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số năng lực quản trị hành chính công... để thu hút đầu tư vào tỉnh. Tích cực, chủ động khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên đất, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý có hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường trên địa bàn. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và khắc phục ô nhiễm môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

4. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn đi đôi với nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của người dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư như: 50 nghìn tấn xi măng hỗ trợ cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và sử dụng 180 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng tổng nguồn vốn đầu tư, tăng tổng cầu trong xã hội. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ và chủ động thực hiện tiến độ sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ, thường xuyên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão để giảm nhẹ thiên tai.

5. Thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các cấp, các ngành và đặc biệt là các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước: rà soát lại các nguồn thu, tăng cường công tác hậu kiểm, đôn đốc phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu tiền cấp quyền sử dụng đất theo kế hoạch, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên; tổ chức thực hiện nghiêm những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách và đảm bảo các nguồn ngân sách chi theo dự toán năm.

6. Phát triển văn hoá, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, các chương trình mục tiêu trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực tốt cho năm học mới 2013 - 2014. Thường xuyên liên hệ phối hợp với các dự án, nhà máy sản xuất để có phương án đào tạo, cung ứng, sử dụng nguồn lao động tối đa trên địa bàn tỉnh.

Chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia, các dự án trong ngành y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, cấp phép các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, đẩy mạnh các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

7. Phân rõ trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể chè Thái Nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực, khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội và nhân dân trồng, chế biến, kinh doanh chè đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả, giá trị thương hiệu... tổ chức thành công Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai.

8. Tiếp tục thực hiện các phương án chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, xây dựng các điều kiện cho tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, các chương trình, hoạt động gắn với phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông… đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

9. Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội; các cơ quan nhà nước, cơ quan thông tin, tuyên truyền các cấp chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin để tạo sự minh bạch và định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương… góp phần đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội.

10. Các cấp, các ngành phải chủ động bám sát kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc cấp, ngành mình, kịp thời đề xuất các giải pháp tích cực, thiết thực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện đúng tiến độ và sự phân công chỉ đạo, điều hành đã được giao, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 theo Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196