Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND16 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 139/2009/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáu tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế tăng trưởng 6,97%, tuy thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, nhưng vẫn cao trong khu vực. Nông nghiệp được mùa, diện tích lúa lai được mở rộng, năng suất lúa xuân đạt 64,7 tạ/ha, giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá cố định 1994) đạt 1.277,5 tỷ đồng, tăng 2,5%. Về công nghiệp, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chịu tác động từ suy thoái kinh tế nhiều nhất, tuy vậy công nghiệp ngoài quốc doanh vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách được quan tâm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, mức thu vẫn đạt 1.225 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch năm. Các gói kích cầu được tiến hành triển khai kịp thời và có hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện hỗ trợ lãi suất qua hệ thống ngân hàng, làm gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh các công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ,…

Đã tập trung giải quyết cơ bản các quyết định, kết luận sau thanh tra ở cấp tỉnh và cấp huyện. Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có chuyển biến. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác an sinh xã hội, môi trường được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2009 kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế nhất định: Mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, chất lượng tăng trưởng chưa cao, chủ yếu tăng theo chiều rộng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp và các làng nghề chưa được cải thiện; tình trạng vi phạm khai thác cát sỏi lòng sông, đun đốt lò gạch trái phép chưa xử lý triệt để. Tình hình an ninh nông thôn, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp,…

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

Điều chỉnh giảm 5 chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm, đó là:

- Tốc độ tăng trưởng GDP từ 16% còn trên 12%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn từ 19.200-19.500 tỷ đồng, còn trên 17.500 tỷ đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn từ 750 triệu USD, còn trên 700 triệu USD;

-Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn từ 780 triệu USD, còn trên 670 triệu USD;

- Giải quyết việc làm mới từ 25.000 lao động, còn trên 22.500 lao động.

Các chỉ tiêu khác được giữ nguyên theo nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2008 kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa XVI.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về kinh tế:

Tăng cường đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hạ tầng nông thôn. Tổ chức sản xuất tốt vụ mùa, chú ý mở rộng giống mới có năng suất và chất lượng cao; chú trọng công tác phòng chống úng, lụt, bão. Tập trung làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa; phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đặc biệt gói kích cầu đối với nông nghiệp và nông thôn, tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, khôi phục đà tăng trưởng hợp lý.

Chú ý đẩy nhanh tốc độ phát triển vào lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào khôi phục làng nghề và các doanh nghiệp lớn mới hoạt động. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tăng tốc khi kinh tế thế giới phục hồi.

Quan tâm công tác quản lý thị trường và an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư để phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế của các đối tượng nộp thuế kể cả các đối tượng được giảm, giãn nợ thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết thu ngay, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh. Tránh để nợ đọng mới phát sinh. Kiên quyết thu nợ đọng thuế.

Tập trung cao các biện pháp thu ngân sách từ đất đai. UBND các cấp cần đẩy nhanh việc giao đất đối với những nơi đã có kế hoạch sử dụng đất và thu dứt điểm các dự án đã có quyết định còn tồn đọng. Chỉ đạo thu tiền sử dụng đất đối với các dự án xây dựng nhà ở để bán, dự án đã tổ chức đấu giá. Đối với các đối tượng không nộp tiền sử dụng đất, cần hoàn tất các thủ tục, có biện pháp xử lý kịp thời.

Chỉ đạo tiết kiệm chi, trong đó chú trọng, tăng cường kiểm soát việc thực hiện chính sách.

2. Về xã hội:

Tổ chức tốt công tác thi, tuyển học sinh vào các lớp đầu cấp học và phân luồng học sinh THPT sau tốt nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2009-2010; thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, chương trình kiên cố hóa trường lớp, đề án trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Chú ý công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo và đưa nghề mới trong nông thôn; gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường giám sát dịch, không để dịch lớn, dịch nguy hiểm xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống y tế tuyến huyện, hệ thống y tế cơ sở, quản lý tốt giá thuốc trên địa bàn.

Tổ chức tốt AI Games 3 (Đại hội thể dục thể thao Châu Á trong nhà) tại địa phương.

Tiếp tục giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho khoảng 13.734 lao động, phấn đấu tổng số lao động được giải quyết việc làm cả năm là trên 22.500 lao động. Quan tâm đến đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,...

3. Tài nguyên và môi trường:

Quản lý tốt lĩnh vực đất đai, kiểm tra tình hình sử dụng đất và có biện pháp giải quyết đối với các dự án thuê đất. Kiểm tra, rà soát các điểm cấm, các khu vực quy hoạch khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông; đun đốt gạch, ngói thủ công; bến đò ngang sông…

Di dời các điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng ra xa khu dân cư; từng bước giải quyết ô nhiễm làng nghề, cải thiện môi trường nông thôn; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm trong các Khu công nghiệp.

4. Công tác nội chính:

Tập trung cải cách một số nội dung về thể chế hành chính, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung, cải cách về phân công, phân cấp toàn diện giữa các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy định chế độ về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ cương hành chính, tiếp tục thực hiện xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tiến tới làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm phức tạp về an ninh nông thôn. Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và giám sát theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2009.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND16 về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64