Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 138/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 01/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI,  QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2015 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong 6 tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, nên tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có một số mặt phát triển. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá; năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Bước đầu đã tháo gỡ được một số khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất tăng khá. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Lãnh đạo các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt khá. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai một số dự án lớn trên địa bàn. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao đều có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ, hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục đó là: Một số chỉ tiêu chủ yếu như về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách đạt thấp so với dự toán. Tiến độ của nhiều công trình xây dựng còn chậm. Công tác xây dựng nông thôn mới thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông tăng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Về kinh tế

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý thị trường, giá cả. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

- Tập trung xây dựng các dự án thành phần để triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được ban hành. Tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt lúa vụ Hè Thu. Chú trọng tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngắn ngày, có khả năng chịu hạn. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng; chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ và Đề án tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi đạt hiệu quả. Tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các lồng, bè nuôi trồng trái phép ở vịnh Vũng Rô.

- Thống nhất Báo cáo số 102 /BC-UBND, ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư và nhu cầu nguồn lực của các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 và Tờ trình số 27/TTr-UBND, ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ từ ngân sách huyện không quá 15% lên 35-60% để thực hiện các tuyến đường có bề rộng 3,5-5,5m. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành các xã điểm, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tích cực làm việc với các đơn vị cung ứng xi măng để thực hiện hoàn thành 500 km đường giao thông nông thôn theo kế hoạch.

- Tập trung chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 theo hướng ứng phó với siêu bão, lụt lớn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường công tác quản lý, quy trình vận hành các hồ thủy điện. Tổ chức khơi thông các cửa biển, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra - vào được thuận lợi.

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nhất là một số mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như: chế biến hạt điều, thủy sản, đường kết tinh. Xây dựng hoàn chỉnh chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường. Triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải. Phối hợp khai thác hiệu quả các tuyến bay. Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Các Chi nhánh Ngân hàng triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách tiền tệ, tín dụng. Thực hiện tốt chương trình kết nối “Ngân hàng - Doanh nghiệp”.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế. Hoàn thành Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Giải quyết cơ bản quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 /CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Hoàn thành công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm gắn với các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Về đầu tư phát triển

- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gắn với điều chỉnh Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Triển khai lập quy hoạch chi tiết bờ biển thành phố Tuy Hòa. Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật đầu tư công; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Đưa 06 dự án đã hoàn thành ra ngoài danh mục các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án Đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp; Dự án Hồ chứa nước Kỳ Châu; Dự án Hồ chứa nước Buôn Đức; Dự án Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấn Sông Cầu, thị xã Sông Cầu; Dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk; Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung, khoản vay số 2272-VIE (SF). Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3; các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Đưa vào sử dụng Cảng cá Phú Lạc. Cơ bản hoàn thành các hạng mục chính các dự án: Hồ chứa nước Suối Vực, đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Sông Cầu- Đồng Xuân (ĐT 644), tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp-giai đoạn 1; hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba, sông Kỳ Lộ. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2); Kè chống xói lở đầm Cù Mông; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước- Phú Hải. Triển khai các dự án: kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng, kè xóm Rớ, kè biển Xuân Hải; Hồ chứa nước Lỗ Ân; Tuyến đường từ Quốc lộ 1A (Phú Khê) - Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân). Bổ sung vào danh mục các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh 04 dự án, gồm Cụm công nghiệp KCP (Nhà máy sản xuất đường tinh luyện; sản xuất ethenol; nhà máy sản xuất phân vi sinh Sơn Hòa, Đồng Xuân; Nhà máy điện sinh khối 60MW KCP); Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên; Dự án Tuyến đường giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải; Dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 1).

- Đôn đốc lập thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa, Tuy An; Tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ Km 1293 QL1A đến Bắc Cầu An Hải)… Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1, Hầm Đường bộ qua đèo Cả; khởi công xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông; nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 25, Quốc lộ 19C; sửa chữa quốc lộ 29… Làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ dự án để đăng ký vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn ODA, nhất là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn; các dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô,  tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và vùng phụ cận. Thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú ý đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết 30a của Chính phủ cho huyện Sông Hinh và Đồng Xuân.

3. Về văn hóa-xã hội

- Thực hiện hiệu quả các chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội và an toàn lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội. Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp tục triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Thực hiện tốt chính sách xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu, quyền cơ bản của trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

- Tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, nhất là kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 theo quy chế mới và tuyển sinh cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp ở các huyện, thị xã thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Tập trung sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa thương tích cho thiếu niên, học sinh, nhất là tai nạn đuối nước.

- Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đóng bảo hiểm y tế toàn dân. Quan tâm phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc-xin. Tập trung triển khai chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ về công tác ở tỉnh. Ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Triển khai trưng bày Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2; đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng đá tỉnh thi đấu tốt ở giải hạng nhất. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí trên địa bàn.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý về khoa học công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

4. Về quốc phòng-an ninh, tư pháp và ngoại vụ

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cho các lực lượng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở biển Đông theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng huy động tàu thuyền theo Nghị định 30 của Chính phủ. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đạt chỉ tiêu.

- Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông-năm 2015”. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý và kiểm soát tải trọng xe, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nước ngoài. Huy động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài.

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tổ chức tổng kết các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phối hợp với các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Thống nhất Tờ trình số 28/TTr-UBND, ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung kiện toàn cán bộ lãnh đạo, tổ chức bộ máy một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách đào tạo sau đại học, thu hút, sử dụng trí thức. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo cải thiện chỉ số PCI, PAPI. Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ IV.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngày 01/07/2015 do Tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79