Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 04/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 đã trình bày tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Về kinh tế

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Mùa, phấn đấu giành thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019. Khuyến khích nông dân trồng các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, đang có thị trường tiêu thụ ở những vùng đất thích hợp để góp phần nâng cao thu nhập. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi và thu hút đầu tư các nhà máy chế biến súc sản. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; triển khai nhân rộng mô hình nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trong nhà kính của Công ty Việt Úc tại một số địa phương ven biển. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường. Triển khai công tác trồng rừng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và củng cố, duy trì các tiêu chí đã đạt được đối với các xã đã công nhận nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chống lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Tập trung theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng chủ lực, đang thuận lợi về nguyên vật liệu và lợi thế về thị trường tiêu thụ như bia, may mặc, dược phẩm, thép và tôn thép...; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các dự án đã và đang đầu tư để giải quyết, tháo gỡ kịp thời nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động và quy trình sản xuất sản phẩm hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp một cách phù hợp, có tác dụng thu hút đối với các nhà đầu tư; đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm so với cam kết. Theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn như: Mở rộng Nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn lên 225 triệu lít/năm, Nhà máy bia Quy Nhơn lên 75 triệu lít/năm, các dự án năng lượng gió và mặt trời như dự án điện mặt trời Phù Mỹ, Nhà máy phong điện Phương Mai 1, Phương Mai 3, dự án sản xuất phần mềm của Công ty CP Tập đoàn TMA... Chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đồng thời đôn đốc Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và sớm triển khai dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex – Bình Định theo kế hoạch đề ra.

Thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ gắn với công tác an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh đúng pháp luật quy định. Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Chú trọng thị trường tiêu thụ ở nông thôn, đảm bảo hàng hóa phục vụ đồng bào miền núi. Tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu, kiểu dáng công nghiệp, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm theo quy định; kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Định hướng phát triển du lịch các huyện phía Bắc tỉnh theo quy hoạch đã phê duyệt. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội đi vào hoạt động. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư. Tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nhất là trong việc bố trí các nguồn vốn thuộc Trái phiếu Chính phủ, nguồn an sinh xã hội nhằm tăng nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và giải quyết các khó khăn của địa phương. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, sửa chữa lớn các công trình thủy lợi xuống cấp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, du lịch, các công trình thuộc ngành y tế, giáo dục đào tạo, phúc lợi công cộng... đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp để tồn đọng thuế, nợ thuế. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích phát triển, mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực có số thu lớn, nguồn thu ổn định và các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. Rà soát, bổ sung kịp thời vào ngân sách tỉnh các khoản thu từ đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất các dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch, khu đô thị… Tăng cường triển khai các giải pháp hạn chế tín dụng đen theo Chỉ thị của Tỉnh ủy.

2. Về văn hóa - xã hội

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường học, lớp học; tăng cường kiến thức đạo đức, nhân cách cho học sinh, nhất là học sinh cấp Trung học phổ thông. Thực hiện tốt các hoạt động hè cho giáo viên và học sinh; khẩn trương hoàn thành các dự án xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp học trong dịp hè cùng với việc sắp xếp, bố trí học sinh vào lớp 10, các lớp đầu cấp học và các điều kiện có liên quan để phục vụ tốt năm học mới 2019 - 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chú trọng quản lý giáo viên, học sinh và chủ động chương trình giảng dạy đối với vùng lũ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Tổ chức tốt Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, năm 2019 và Liên hoan văn hóa cồng chiên tỉnh Bình Đình lần thứ I, năm 2019. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử và các dự án thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2019. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản, quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng mở rộng; triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thúc đẩy loại hình y tế ngoài công lập phát triển. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở. Đôn đốc các dự án, công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm khu vực nông thôn; triển khai có hiệu quả đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu tế xã hội. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, công nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, mở rộng Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần huyện Hoài Nhơn theo quy hoạch và dự án được duyệt.

3. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đẩy mạnh thực hiện chữ ký số điện tử; gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. Sớm hoàn thành phần mềm dùng chung và đưa Bộ phận nhận, trả kết quả 01 cửa các huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động, kết nối liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, giải quyết tốt các vụ khiếu nại tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng.

4. Về quốc phòng, an ninh

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm 2019. Đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, các tệ nạn xã hội, ma túy, hoạt động tín dụng đen; đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm… Triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104