Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 75/KH-UBND 2020 công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 75/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết số 82/NQ-CP) ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (sau đây gọi là Chỉ thị số 30-CT/TW) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các sở ban ngành, địa phương, các tổ chức xã hội và nhân dân; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài trong tất cả các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực.

- Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam.

- Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với Đảng, Nhà nước và xã hội.

2. Yêu cầu

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; người đứng đầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần , từng cấp, ngành nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại UBND các cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp trên địa bàn tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do cấp trên tổ chức nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (thực hiện hàng năm)

- Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam: Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm; truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình, sự kiện công cộng và các hình thức khác.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các cơ sở giáo dục dưới các hình thức hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu...; tổ chức thí điểm tại một số cơ sở giáo dục.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng, các dấu hiệu nhận biết hàng thật và hàng giả, hàng kém chất lượng; quy trình, cách thức thực hiện phản ánh, khiếu nại đến các cơ quan chức năng khi quyền của Người tiêu dùng bị xâm phạm hoặc khi phát hiện các hiện tượng vi phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, của xã hội.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Xây dựng các chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các phương tiện thông tin đại chúng khác về các hành vi, vi phạm quyền của người tiêu dùng. Đăng tải thông tin trên các website của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm về quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp để phát hiện xử lý kịp thời, kiên quyết và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, gian lận, lừa dối người tiêu dùng để công chúng nhận biết, cảnh giác, phát hiện và báo cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước: Hàng năm, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm, căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các Sở, ban, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

- Hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng. Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và xử lý vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, trong đó tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, ATTP đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

6. Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện chương trình giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Cục Quản lý thị trường Ninh Bình

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng và UBND các huyện, thành phố kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

9. Các sở, ban, ngành khác

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các đề án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội khác với các nội dung của Kế hoạch này để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình

- Dành thời lượng phù hợp, tăng cường các chương trình phát sóng, đưa tin, bài viết tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kịp thời phản ánh thực trạng tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm, đo lường, hàng giả, hàng kém chất lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiến nghị của người tiêu dùng và công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng và công tác xử lý các kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước trên các phương tiên thông tin đại chúng.

11. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa bàn; lồng ghép với các hoạt động khác nhằm thực hiện tiết kiệm và phát huy hiệu quả.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Công Thương triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh và địa bàn các huyện, thành phố.

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các hội, đoàn thể

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Kế hoạch của UBND tỉnh và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hành động để bảo vệ người tiêu dùng.

13. Đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này.

14. Đề nghị Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan, hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu các chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để kịp thời xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (BC);
- Thường trực Tỉnh ủy (BC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục IV;
- Lưu: VT, VP5.
NN_VP5_KHUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 17/07/2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP, Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32