Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4412/KH-UBND năm 2016 phát triển kinh tế tập thể năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 4412/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4412/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5281/BKHĐT-HTX ngày 07/7/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016

I. Đánh giá chung

1. Về số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã, tổ hợp tác

a) Hợp tác xã (HTX)

- Đến ngày 30/6/2016, toàn tỉnh có 236 HTX (bao gồm cả Quỹ tín dụng nhân dân); trong đó, có 206 HTX đang hoạt động, 30 HTX ngừng hoạt động

- Số HTX thành lập mới: 05 HTX, phân theo lĩnh vực: nông, lâm, ngư, diêm nghiệp: có 03 HTX; thương mại dịch vụ: có 01 HTX; vận tải: có 01 HTX.

- Hợp nhất, sáp nhập 16 HTX nông nghiệp thành 6 HTX.

- Giải thể: 4 HTX, trong đó, có 03 HTX dịch vụ điện, 01 HTX hoa.

- Doanh thu bình quân của HTX 1,2 tỷ đồng

- Lãi bình quân của HTX hơn 70 triệu đồng/HTX/năm; tỷ suất lãi (lãi/vốn) đạt 6,5%.

b) Tổ hợp tác (THT)

- Tính đến tháng 6/2016 tỉnh Quảng Ngãi có 12 tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Phân theo ngành nghề hoạt động:

+ 1 THT nuôi nhông xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn;

+ 1 THT sản xuất chổi đót xã hành Thuận, huyện Nghĩa Hành;

+ 1 THT chăn nuôi heo xã Đức Tân, huyện Mộ Đức;

+ 1 THT chăn nuôi bò xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ;

+ 3 THT cơ giới hóa trong nông nghiệp;

+ 1 THT điều tiết nước nông nghiệp và nước sinh hoạt và nông thôn;

+ 1 THT trồng hành tỏi An Hải, huyện Lý Sơn;

+ 1 THT đánh bắt hải sản An Hải, huyện Lý Sơn;

+ 1 THT nuôi cá lồng xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh;

- Số tổ hợp tác biến động tăng so với năm 2015 là 3 tổ hợp tác.

Nguyên nhân: do thành lập mới 3 tổ hợp tác (THT trồng hành tỏi An Hải, huyện Lý Sơn; THT đánh bắt hải sản An Hải, huyện Lý Sơn; THT nuôi cá lồng xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh).

Các tổ hợp tác này hoạt động có điều lệ, có ký kết hợp đồng hợp tác được Chủ tịch UBND xã chứng thực; các thành viên của tổ hợp tác không đóng góp cổ phần, tự sản xuất và tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ. THT đã mang lại hiệu quả cao cho các thành viên, đặc biệt đối với những người thiếu vốn và lao động. THT đoàn kết khai thác hải sản trên biển đã phát huy tinh thần đoàn kết trong khai thác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để sản xuất và phòng chống các tai nạn, rủi ro trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

2. Về thành viên, lao động của hợp tác xã, tổ hợp tác

- Tổng số thành viên HTX ước thực hiện năm 2016: 315.800 thành viên, giảm 11,25% (2.859 người) so với năm 2015.

- Số lượng thành viên mới: 361 thành viên.

- Tổng số lao động trong HTX: 2.350 lao động, giảm 11,2% (298 người) so với năm 2015.

- Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX 18 triệu đồng/năm.

3. Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã: 1.250 người;

Tổng số cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học là 120 người.

II. Đánh giá theo lĩnh vực

1. Đối với Hợp tác xã nông nghiệp

Đến năm 2016, toàn tỉnh có 180 Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN); số lượng thành viên tham gia: 148.964 thành viên; doanh thu bình quân của HTXNN: 1100 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân của HTXNN: 35 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của của lao động làm việc thường xuyên trong HTXNN: 11 triệu đồng/người/năm.

Hợp tác xã nông nghiệp có slượng thành viên đông đảo, hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các thành viên của hợp tác xã: 91% HTX làm dịch vụ thủy nông; 15% HTX làm dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón; 40% HTX làm dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi; 27% HTX làm dịch vụ tín dụng nội bộ; 11% HTX làm dịch vụ làm đất.

HTX nông nghiệp phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu hộ thành viên và thị trường. HTX nông nghiệp hoạt động lợi nhuận không cao nhưng thực hiện được chức năng định hướng, tổ chức, hướng dẫn nông dân đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Sản xuất nông nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường biến động bất thường đã ảnh hưởng bất lợi đến đời sống, sản xuất của thành viên và hoạt động của các HTXNN. Tuy nhiên, các HTXNN đã khắc phục khó khăn, duy trì, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất như: HTX sản xuất kinh doanh nấm Đức Nhuận, HTX nấm Bình Thạnh, HTX đánh bắt xa bờ Phổ Quang.

Các HTX hoạt động còn khó khăn: HTX diêm nghiệp (có 02 HTX) hoạt động hết sức khó khăn do không có thị trường đầu ra, giá muối bấp bênh, công nghệ sản xuất lạc hậu.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, một số địa phương đã chủ động hợp nhất nhiều HTXNN quy mô thôn thành một HTXNN quy mô xã, hoặc quy mô lớn hơn.

2. Đối với Hợp tác xã vận tải

Toàn tỉnh có 11 Hợp tác xã vận tải (HTXVT), trong đó, có 06 HTX đang hoạt động, 05 HTX ngừng hoạt động; số lượng thành viên là 262 người; số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 128 người; doanh thu bình quân của HTXVT: 10.800 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của xã viên 5,4 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTXVT: 4,65 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với các thành phần kinh tế vận tải khác, các HTXVT đã đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, giải quyết việc làm người lao động, phát triển kinh tế địa phương.

3. Đối với HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Toàn tỉnh có 31 Hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hoạt động của HTX đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; thực hiện ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa hc kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ thành viên.

Hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, điện hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho người lao động tại địa phương, bình quân có 60-70 lao động làm việc thường xuyên trong HTX, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 4,5 triu đồng/người/tháng.

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn các HTX vẫn duy trì tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ thiết thực cho xã viên; một số HTX mở rộng kinh doanh sang mô hình quản lý chợ đã đạt kết quả đáng kể, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ thành viên, thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới.

4. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Đến ngày 30/6/2016, toàn tỉnh có 13 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với 17.686 thành viên, tăng 2,14% so với cùng knăm 2015. Tổng huy động vốn ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2015, tổng dư nợ cho vay đạt 240 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2015, lợi nhuận bình quân 57 triệu đồng/Quỹ, thu nhập bình quân của cán bộ quản lý đạt 50 triệu đồng/năm.

Lợi thế của các Quỹ tín dụng nhân dân là địa bàn hoạt động ở nông thôn, thủ tục, điều kiện vay đơn giản, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ thành viên, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ hàng năm có khoảng trên 8.000 lượt người vay, trong đó vay sản xuất nông nghiệp chiếm 90%.

Quỹ TDND tích cực hỗ trợ thành viên vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đy chuyn dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tuy nhiên, hạn chế của Quỹ là vốn điều lệ thấp, tỷ lệ tăng vốn điều lệ còn chậm, phạm vi hoạt động trong 01 xã, số lượng thành viên có hạn nên khó tăng trưởng tín dụng.

III. Kết quả thực hiện pháp luật và chính sách phát triển kinh tế tập thể

1. Kết quả triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Quyết định và các Văn bản của tỉnh về kinh tế tập thể như Phụ lục 5 kèm theo.

2. Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể (KTTT)

các cấp chưa tổ chức được bộ máy quản lý nhà nước chuyên trách về KTTT tại cấp mình, chủ yếu chỉ phân công cán bộ kiêm nhiệm. Ở cấp tỉnh, đa số các Sở ngành chưa có phòng nghiệp vụ chuyên trách theo dõi về KTTT, phân công các phòng, đơn vị theo dõi chưa có sự thống nhất. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Chi cục Phát triển nông thôn nhưng chỉ theo dõi lĩnh vực HTX nông nghiệp. Ở cấp huyện, chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm ở Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc ở Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện theo dõi KTTT. Ở cấp xã hầu như chưa bố trí cán bộ theo dõi KTTT.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã còn hạn chế như: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn; việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tham gia và thành lập hợp tác xã; việc đra các biện pháp hỗ trợ hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; việc tổ chức thi hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã.

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã

a) Hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới HTX

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát trin hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020. Theo đó, năm 2016, ngân sách tỉnh bố trí 390 triệu đng để hỗ trợ sáp nhập, hợp nhất và thành lập mới HTX, bao gồm hỗ trợ thành lập mới 20 triệu đồng, hỗ trợ hp nht, sáp nhập 360 triệu đồng, giải thể 10 triệu đồng.

Những HTX hp nhất chủ yếu ở quy mô thôn, hoạt động trì trệ, yếu kém nhiu năm, không có khả năng phát triển được. Trong 6 tháng đu năm 2016 đã có 19 HTX giải thể, hp nhất, sáp nhập, 5 HTX thành lập mới.

b) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Trong năm 2016, tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã được cử đi đào tạo là 41 người với nguồn kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng; mở các lớp bồi dưỡng với 135 lượt cán bộ và thành viên HTX tham gia học tập với kinh phí hỗ trợ là 370 triệu đồng.

c) Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và đổi mới công nghệ

Năm 2016, hỗ trợ 01 HTX tham gia hội chợ quảng bá thương hiệu sản phẩm với kinh phí là 16 triệu đng.

d) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và chính sách tiếp cận vốn

Đhỗ trợ HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện đổi mới phát triển HTX, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Ngãi với quy mô vốn điều lệ 27 tỷ đồng. Quỹ trực thuộc Liên minh HTX tỉnh. Quỹ hỗ trợ HTX sẽ tạo điều kiện HTX tiếp cận được với các nguồn vay ưu đãi của nhà nước, hỗ trợ vốn cho HTX trong phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Thời gian qua, Liên minh HTX đã tư vấn, làm cầu nối giữa các HTX với ngân hàng giúp HTX tiếp cận được các nguồn vốn vay đầu tư, phát triển sản xuất. Tuy nhiên, phần lớn các HTX chưa tiếp cận được với các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ (trừ Quỹ tín dụng nhân dân).

đ) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014; tuy nhiên, đến ngày 10/6/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp, do vậy, đến năm 2016 các HTX vẫn chưa được thụ hưởng từ các chính sách của nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX.

e) Về chính sách đất đai

Toàn tỉnh có 222 HTX đang sử dụng đất, đến nay có 118 HTX đã lập thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 25,9929 ha, còn 104 HTX chưa thực hiện kê khai đăng ký, lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

g) Về chính sách thuế

Hiện nay, các chính sách về thuế đối với HTX được Cục Thuế tỉnh triển khai tương đối đầy đ, tạo điều kiện cho các HTX phát triển sản xuất và làm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, số lượng HTX nộp thuế vẫn còn ít, vì đa phần là HTX nông nghiệp nên được miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội.

4. Kết quả đăng ký lại, chuyển đổi hợp tác

Đến ngày 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 236 HTX; trong đó, có 206 HTX đang hoạt động (kể cả 13 Quỹ tín dụng nhân dân), 30 HTX ngừng hoạt động.

Số HTX thành lập mới từ ngày 01/7/2013 đến 30/6/2016 là 17 HTX.

Tổng số hợp tác xã đã tổ chức đại hội chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là 150/206 HTX, chiếm 72,8%, trong đó có 101/150 HTX đã đăng ký kinh doanh tại phòng Tài chính - Kế hoạch UBND các huyện, thành phố, 49/150 HTX chưa đăng ký kinh doanh.

Tổng số HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là 56/206 HTX, chiếm tỷ lệ 27,2%.

5. Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân

a) Thuận lợi

- Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ thiết thực cho sự ổn định, phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX; nhất là Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Hoạt động KTTT luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT.

- Nhiều cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã quan tâm đúng mức đến hình thức kinh tế hợp tác, đã kịp thi khuyến khích, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động, có định hướng chỉ đạo tích cực đối với việc củng cố và phát triển HTX kiểu mới gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

- Một số HTX có ý chí tự lực vươn lên, tự khẳng định mình, chủ động hơn trong cách nghĩ, cách làm để phát triển đa dạng các hoạt động dịch vụ, liên kết kinh tế, nâng cao hiệu quả, tự chủ hoạt động, lựa chn ngành nghkinh doanh, lựa chn hình thức hoạt động, đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động; tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước từ các chính sách khuyến khích, ưu đãi; phát huy quyền tự quyết và quản lý hợp tác xã phát triển.

- Luật HTX năm 2012 ban hành đã tạo nhiều tiền đề thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể; đổi mới hoạt động và tổ chức lại HTX, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho các thành viên trong HTX. HTX là tổ chức kinh tế tập thể độc lập, tự chủ, có đầy đủ tư cách pháp nhân trong cơ chế thị trường, bình đẳng trước pháp luật, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đi với thành viên.

- Quy mô và phạm vi hoạt động của HTX không bị giới hạn về địa giới hành chính và có thể hoạt động đa ngành nghề. Mô hình đa dạng, linh hoạt về hình thức, thành viên có thể tham gia nhiều HTX. Khi HTX phát triển ở trình độ cao hơn có thể thành lập doanh nghiệp trực thuộc, các HTX có thể liên kết thành lập liên hiệp HTX.

2. Khó khăn, tồn tại

- Một số tổ chức KTTT nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng và Nhà nước về KTTT, về vị trí, vai trò của HTX, nhất là sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới, chưa khắc phục được tư tưởng bao cấp, trông chờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

- Thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cũng là khó khăn của HTX, cơ sở vật chất kỹ thuật của HTX còn nhiều yếu kém, quy mô HTX quá nhỏ, còn nhiều HTX quy mô thôn.

- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã đi vào hoạt động, các cơ chế, chính sách ưu đãi cho HTX ở các lĩnh vực đã được ban hành, nhưng thực tế có rất ít HTX có thể tiếp cận và được thụ hưởng những chính sách ưu đãi do thủ tục, quy trình thực hiện còn phức tạp và chưa sát với tình hình thực tế của HTX.

- Thiếu nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính hỗ trợ cho sự phát triển của các HTX. Tình hình vốn, quỹ của các hợp tác xã còn khó khăn: Mức vốn bình quân của các hợp tác xã thấp và chủ yếu là vốn tài sản cđịnh đã sử dụng lâu năm, nhà xưởng và thiết bị xuống cấp, lạc hậu. Đa số các hợp tác xã thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh; các hợp tác xã rất khó tiếp cận được với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, trong khi đó việc huy động vốn từ thành viên khó khăn, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã thiếu chủ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

- Luật HTX năm 2012 chỉ quy định vốn góp tối thiểu của thành viên mà chưa quy định vốn góp tối thiểu của cán bộ quản lý để gắn trách nhiệm của người quản lý, điều hành với kết quả sản xuất, kinh doanh trong HTX, dẫn tới địa phương áp dụng thực hiện hiệu quả còn thấp. Việc xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các xã viên còn rất khó khăn; các HTX còn thiếu chủ động trong việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, các thủ tục để chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

3. Nguyên nhân

- Nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phát triển KTTT của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ nên còn thiếu tính thống nhất, đồng bộ; đánh giá về KTTT chưa toàn diện, chỉ thấy những hạn chế, yếu kém và hiệu quả hoạt động kinh tế thuần túy của HTX khi so với các đơn vị kinh tế khác mà chưa xét đến vai trò hỗ trợ cho kinh tế hộ và tính cộng đồng, xã hội của HTX. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với HTX còn những hạn chế, có nơi buông lỏng, thiếu giải pháp giúp HTX phát triển, một số nơi lại can thiệp quá sâu vào công việc của HTX.

- Trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý nhiều HTX vừa thiếu lại vừa yếu; tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều, một số cán bộ HTX có trình độ và năng lực công tác tốt thì được điều động bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng ủy, UBND xã, nhưng chuẩn bị chưa kịp thi nguồn cán bộ cho HTX.

- Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã ban hành nhưng thực tế mức hỗ trợ còn quá ít.

- Những vấn đề tồn đọng của HTX chậm xem xét, giải quyết, để kéo dài như đất đai, thuế. Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện hiện có cán bộ theo dõi HTX, nhưng phần nhiều là kiêm nhiệm, chưa chuyên trách sâu sát HTX, nên việc tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý nhà nước về HTX chưa kịp thời, chưa quan tâm lồng ghép các Chương trình, mục tiêu với củng cố và phát triển HTX.

- Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2012 phần nào gây khó khăn cho HTX, nhất là thủ tục đăng ký thành lập HTX đã làm chậm quá trình chuyển đổi hình thức hoạt động HTX theo Luật mới.

- Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai phổ biến Luật HTX 2012 không tổ chức thành hệ thống, mỗi sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố làm một cách, dẫn đến việc nhận thức và triển khai Luật không nhất quán.

- Về chuyển đổi một số loại hình HTX, nhất là HTX vận tải, HTX làng nghề muốn chuyển sang hình thức tổ chức kinh tế khác (tổ hợp tác, công ty cổ phn, doanh nghiệp) thì chưa có hướng dẫn, nên khó thực hiện đạt kết quả.

- Luật HTX 2012 có nhiều nội dung mới quy định chi tiết về mô hình HTX kiểu mới, với phương thức hoạt động có trình độ quản lý điều hành cao hơn. Từ đó, các HTX có biểu hiện lúng túng, thiếu chủ động trong điều chỉnh, bổ sung phương án đăng ký lại hoạt động theo quy định mới; các HTX gặp rất nhiều vướng mắc, do những tồn đọng nhiều năm chưa được các cấp các ngành xử lý dứt điểm.

- Có sự lúng túng trong nhận thức của cán bộ và người dân về mô hình hoạt động của hợp tác xã, vai trò của hợp tác xã, nhất là ở những nơi đang tồn tại các hợp tác xã cũ. Các quy định về tổ chức hoạt động, tài sản và sở hữu đối với tài sản của hợp tác xã và của từng thành viên, các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành đối với hợp tác xã còn yếu và chưa thống nhất, gây tâm lý e ngại cho người dân khi tham gia hợp tác xã.

4. Đề xuất một số giải pháp xử lý HTX chậm chuyển đổi

Đề nghị cho phép kéo dài thời hạn chuyển tiếp thi hành Luật HTX 2012, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát phân nhóm HTX để tổ chức lại. Cụ thể, với nhóm HTX không vướng các quy định pháp luật, hoạt động phù hợp tiêu chí HTX thì cho làm thủ tục chuyển đổi. Với nhóm HTX còn vướng mắc về thủ tục, thành viên... có thể xử lý được, thì tập trung và linh hoạt tháo gỡ. Với nhóm HTX ngừng hoạt động, không thể tổ chức lại, chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác thì buộc áp dụng giải thể.

Việc triển khai Luật HTX năm 2012 sau ba năm đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đạt yêu cầu về tiến độ. Vì vậy, cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, thường xuyên và quyết liệt hơn; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, bổ sung các cơ chế chính sách về tài chính, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ứng dụng khoa học - công nghệ, hỗ trợ xây dựng những mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.

Tiến hành giải thể bắt buộc đối với các HTX đã ngừng hoạt động mà không thể củng cố được.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

I. Một số yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017

- Phát triển KTTT phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019, trước mắt là triển khai thực hiện tốt Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, từng bước đưa KTTT tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng yếu kém, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Đến năm 2019, tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 65%, HTX yếu kém còn dưới 10%.

- Tiếp tục phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX, đảm bảo các HTX hoạt động hiệu quả, đúng bản chất; tích cực hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

- Chú trọng phát triển HTX về chất lượng, tính hiệu quả đối với thành viên và các mục tiêu, kế hoạch phát triển của HTX; tạo thêm việc làm mới, nâng cao mức thu nhập và mức sống cho thành viên, người lao động; đa dạng hơn các dịch vụ cung ứng cho thành viên, trong đó cần xác định dịch vụ đầu ra đóng vai trò then chốt; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ HTX, thu hút nguồn nhân lực có trình độ về HTX; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012; tiến hành hp nhất, sáp nhập, giải thể HTX yếu kém nhằm nâng cao chất lượng các HTX, từng bước hoàn thành thng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội.

II. Nội dung kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017

1. Dự báo thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

- Đảng và Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật đtạo điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh;

- Chính quyền địa phương nhiều nơi đã có sự quan tâm đến phát triển KTTT;

Nhiều HTX đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, mạnh dạn đầu tư phát triển, mở rộng quy mô hoạt động.

b) Khó khăn

- Một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về Luật HTX 2012, về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT nên ảnh hưởng đến việc củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX;

- Một số nơi chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển kinh tế hợp tác, còn buông lỏng quản lý hoặc can thiệp quá sâu đến hoạt động của các HTX;

- Một số HTX chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, ngừng hoạt động, chưa tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Một số HTX còn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Trình độ chuyên môn, năng lực cán bộ HTX còn nhiều hạn chế; cán bộ trẻ có trình độ đại học vào làm việc ở khu vực HTX còn rất ít;

- Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) có một số điểm gây trở ngại cho việc thành lập và mở rộng địa bàn hoạt động của các Quỹ TDND tại các địa phương (Thông tư s04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);

- Bộ máy quản lý nhà nước về KTTT ở các cấp chưa được hoàn thiện ảnh hưởng đến việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT đến với thực tiễn.

2. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể

- Phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT. Cụ thể là: Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2015 - 2020;

- Tiếp tục đưa KTTT, nòng cốt là HTX thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển KTTT gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác;

- Phát triển HTX nhằm hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển, tăng giá trị sản xuất hàng hóa; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mi;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tp thể trong nền kinh tế.

3. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững với nòng cốt là HTX; phấn đấu đến năm 2020 khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nâng cao vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh;

- Tập trung củng cố HTX hiện có, đến năm 2020 đưa HTX của tỉnh cơ bản thoát khỏi tình trạng yếu kém, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

- Phát triển mới các loại hình HTX trên các lĩnh vực, trong đó chú ý lĩnh vực môi trường, chợ, dịch vụ, khai thác hải sản xa bờ, lâm nghiệp, chuyên canh; phát triển HTX trên các địa bàn, nhất là phát triển các HTX tại các khu kinh tế, vùng lân cận khu công nghiệp của tỉnh; phát triển các HTX tại các vùng trung du, min núi;

- Từng bước tuyên truyền và triển khai mô hình HTX kiểu mới với 12 tiêu chí theo Quyết định số 154/QĐ-LMHTXVN ngày 07/3/2016 của Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

4. Một số mục tiêu cụ thể

Tổng số có 225 HTX, trong đó, có 201 HTX hoạt động và 24 HTX ngừng hoạt động; 100% HTX tổ chức hoạt động theo Luật HTX;

Thành lập mới 6 HTX;

Giải thể, hp nhất 11 HTX;

Có 50% HTX đạt loại khá, giỏi trở lên;

Có 15% HTX yếu kém;

Có 85% các HTX hoạt động hiệu quả theo tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX 20 triệu đồng/người/năm.

5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2017

a) Tập trung triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2012;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình HTX;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư kết cu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

b) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT.

- Tập huấn Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

+ Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX tiên tiến hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH, ổn định chính trị cơ sở.

+ Tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ hợp tác xã, thành viên hợp tác xã.

c) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014

Tham gia thực hiện một số nội dung của chương trình như: Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX; bồi dưỡng cán bộ, thành viên HTX; xây dựng mô hình HTX; xúc tiến thương mại HTX; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng mục tiêu, đạt hiệu quả.

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, hợp tác xã

Tập trung thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức HTX đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

- Về củng cố HTX:

+ Tiến hành giải thể những HTX yếu kém, ngừng hoạt động.

+ Hợp nhất, sáp nhập HTX NN với quy mô phù hợp;

+ Tập trung giải quyết những tồn tại kéo dài của HTX như đất đai, công nợ tn đọng...

+ Đẩy mạnh việc đào tạo cán bộ quản lý HTX và đào tạo nghề cho thành viên;

+ Tạo điều kiện thuận lợi để HTX được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn khác để hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng các dịch vụ phục vụ kinh tế hộ thành viên.

- Thành lập mới HTX ở một số lĩnh vực:

+ Mở rộng Quỹ TDND cơ sở ở các địa bàn có nhu cầu trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, hiệu quả;

+ Thành lập mới HTX ở các khu kinh tế, khu công nghiệp góp phần giải quyết lao động mất việc làm do phải nhường đất cho khu kinh tế, khu công nghiệp;

+ Phát triển HTX ở một số lĩnh vực như chợ, môi trường, dịch vụ tổng hợp, lâm nghiệp;

+ Phát triển HTX ở các huyện miền núi và huyện Lý Sơn;

+ Phát triển các HTX đánh bắt hải sản xa bờ theo Đề án của tỉnh;

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của HTX:

Chuyển mạnh mô hình HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành, đa nghề và dịch vụ tổng hợp phù hợp với địa bàn hoạt động; xây dựng các mô hình điểm về kinh tế hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng; hướng dẫn tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012; tăng cường năng lực tổ chức, điu hành, hoạt động, kinh doanh cho các hợp tác xã; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã.

đ) Tăng cường công tác quản lý về KTTT

Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, tổ chức hỗ trợ về KTTT ở các cấp; tăng cường các hoạt động quản lý về KTTT, giao nhiệm vụ hành chính công cho từng sở, ngành liên quan về KTTT, bố trí cán bộ chuyên trách về KTTT, HTX ở cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã.

e) Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT

e1) Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với KTTT mà nòng cốt là HTX:

- Tiếp tục quán triệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác phát triển KTTT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và quan trọng;

- Các cấp chính quyền, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX của Trung ương và của tỉnh.

Đối với các tổ chức đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể cần đẩy mạnh các hoạt động tham gia, phối hợp với các đơn vị quản lý và Liên minh HTX tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách, tuyên truyền vận động các hội viên tham gia phát triển HTX, vận động thành lập HTX gắn với đặc thù hoạt động của tổ chức, góp phần phát triển KTTT.

e2) Huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể:

Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể, chủ động tìm kiếm các đối tác, các tổ chức tài trợ nước ngoài để hỗ trợ hợp tác xã trong quá trình đổi mới, củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các tổ chức đại diện hợp tác xã của một số nước trên thế giới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- CT, PCT (Đặng Văn Minh) UBND t
nh;
- Các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX t
nh;
- VPUB: CVP; PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt320.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

Ưc TH 6 tháng

Ước thực hin cả năm

I

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ trọng đóng góp vào GDP

%

 

 

 

 

 

2

Tổng shợp tác xã

HTX

245

230

236

230

225

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Shợp tác xã thành lập mới

HTX

6

3

5

12

6

 

Shợp tác xã giải thể

HTX

10

-

19

27

11

3

Tổng số thành viên hợp tác xã

Người

348.476

315.800

347.508

315.800

307.860

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới

Thành viên

35

100

343

400

500

4

Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã

Thành viên

2.648

2.350

2.533

2.350

2.280

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

S lao động thường xuyên mới

Người

 

 

 

 

 

 

S lao động là thành viên hợp tác xã

Người

 

 

 

 

 

5

Doanh thu bình quân một hợp tác xã

Tr đng/năm

1.100

1.200

-

1.200

1.200

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu của HTX với thành viên

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

6

Lãi bình quân một hợp tác xã

Tr đng/năm

61

70

-

70

75

7

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã

Tr đồng/năm

18

18

-

18

19

8

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã

Người

1.351

1.250

1.325

1.250

1.250

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người

115

120

120

120

130

II

Thợp tác

 

 

 

 

 

 

1

Tng s thợp tác

THT

365

12

12

12

17

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Stổ hợp tác thành lập mới

THT

 

3

3

3

 

 

S THT có đăng ký hoạt động với chính quyn xã/phường/thị trấn

THT

 

12

12

12

17

2

Tổng số thành viên tổ hợp tác

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Sthành viên mới thu hút

Thành viên

 

 

 

 

 

3

Doanh thu bình quân một tổ hợp tác

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

4

Lãi bình quân một tổ hợp tác

Tr đng/năm

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thc hiện năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

Ước TH 6 tháng

Ước thực hiện cả năm

1

HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hợp tác xã

HTX

245

230

236

230

225

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

Hp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp

HTX

188

177

180

174

169

 

Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

HTX

24

21

21

21

21

 

Hợp tác xã xây dựng

HTX

1

0

1

1

1

 

Hợp tác xã tín dụng

HTX

13

13

13

13

13

 

Hợp tác xã thương mại

HTX

9

9

10

10

10

 

Hp tác xã vận tải

HTX

10

10

11

11

11

 

Hợp tác xã khác

HTX

0

0

0

0

0

2

THỢP TÁC

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tổ hợp tác

THT

365

12

12

12

17

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác nông - lâm - ngư - diêm nghiệp

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ tác xã xây dựng

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ tác xã tín dụng

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác thương mại

THT

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác vận tải

THT

 

 

 

 

 

 

Thợp tác khác

THT

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ

TT

Loại hình/lĩnh vực

ĐVT

Tổng số (thành lập trước ngày 01/7/2013

Số hợp tác xã hoạt động chưa phù hợp với quy định của Luật HTX 2012

Trong đó

Đã đăng ký lại theo Luật HTX 2012

Đã chuyển đi sang loại hình tchức khác

Chưa đăng ký lại, chưa chuyển đổi theo Luật HTX 2012

Tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ HỢP TÁC XÃ

HTX

219

206

150

0

26

30

1

Hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp

HTX

168

168

135

0

21

12

2

Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

HTX

21

21

6

0

2

13

3

Hợp tác xã xây dựng

HTX

1

1

0

0

0

1

4

Hp tác xã tín dụng

HTX

13

0

0

0

0

0

5

Hợp tác xã thương mại

HTX

7

7

5

0

1

1

6

Hp tác xã vận tải

HTX

9

9

4

0

2

3

7

Hợp tác xã khác

HTX

0

0

0

0

0

0

 

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

Ước TH 6 tháng

Ước thực hin cả năm

1

HTRỢ CHUNG ĐỐI VỚI HTX

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

- Số người được cử đi đào tạo

Người

0

41

41

41

100

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

0

200

0

200

600

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đng

0

0

0

0

0

 

Ngân sách địa phương

Tr đng

0

200

0

200

600

 

- Số người được tham gia bồi dưỡng

Người

156

135

0

135

200

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đng

254,6

370

0

370

400

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

0

0

0

0

0

 

Ngân sách địa phương

Tr đng

254,6

370

0

370

400

2

Hỗ trợ về xúc tiến thương mại mở rộng thị trường

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ tr

HTX

2

1

0

1

2

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

20

16

0

16

25

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đng

0

0

0

0

0

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

20

16

0

16

25

3

Hỗ trvề ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mi

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

-

-

-

-

-

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đng

-

-

-

-

-

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương,

Tr đồng

-

-

-

-

-

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

-

-

-

-

-

4

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

0

0

0

0

5

 

Tng s vn được vay

Tr đồng

0

0

0

0

500

5

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

0

0

0

0

0

6

Hỗ trợ thành lập mới

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ tr

HTX

3

1

0

1

6

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

60

20

0

20

120

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

0

0

0

0

0

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

60

20

0

20

120

II

HỖ TRỢ RIÊNG ĐỐI VỚI HTX NÔNG, LÂM NGƯ, DIÊM NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trđầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

0

25

0

0

15

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

0

25.000

0

0

30.000

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

0

25.000

0

0

30.000

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

0

0

0

0

0

2

Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ giao đất

HTX

 

10

0

0

15

 

Tng diện tích đất được giao

m2

 

10.000

0

0

15.000

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ cho thuê đất

HTX

118

15

 

 

20

 

Tổng diện tích đất được cho thuê

m2

250.939

45.000

 

 

60.000

3

Ưu đãi về tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

 

Tổng số vốn được vay ưu đãi

Tr đồng

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ về vn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ tr

HTX

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ về chế biến sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ tr

HTX

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ tr

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh về chủ trương tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

2. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020;

3. Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2010 - 2020;

4. Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020;

5. Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức HTX đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

6. Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020;

7. Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của HĐND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020;

8. Chương trình hành động số 05/CTr-TW ngày 21/6/2002 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT;

9. Chương trình hành động số 29/CTr-TƯ ngày 19/11/2008 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

10. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức HTX đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

11. Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

12. Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2011-2015;

13. Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bgiai đoạn 2015-2020;

14. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định một s chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2013-2015;

15. Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

16. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2020;

17. Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi.

18. Công văn số 1647-CV/TU ngày 28/3/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập th;

19. Công văn số 1433/UBND-NNTN ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4412/KH-UBND năm 2016 phát triển kinh tế tập thể năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.178

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210