Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 39/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 39/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Hòa Bình.

2. Thu hút tối đa các nguồn lực từ các doanh nghiệp và toàn xã hội để xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa bao gồm: Quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; thiết kế thời trang; điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; du lịch văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình.

3. Việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình phải dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến, khai thác tối đa yếu tố kinh tế của những giá trị văn hóa các dân tộc Hoà Bình phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với quảng bá hình ảnh và con người Hoà Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu và hợp tác quốc tế.

4. Việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình phải tạo được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ và tiêu dùng văn hóa của nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ

1.1. Về Điện ảnh: Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng để liên kết tổ chức sản xuất các phim truyện về đề tài giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các hoạt động chiếu phim phục vụ nhu cầu của người dân về thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh. Liên kết hợp tác với các hãng phim trong nước và quốc tế sản xuất các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh giới thiệu và vùng đất con người Hoà Bình. Kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng về địa hình cảnh quan thiên nhiên đẹp xây dựng một số trường quay phục vụ sản xuất phim trên địa bàn tỉnh.

1.2. Về Nghệ thuật biểu diễn: Đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn nghệ thuật các dân tộc Hoà Bình để tổ chức dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật chất lượng cao về văn hóa dân tộc. Thành lập Nhà hát tỉnh Hoà Bình để tổ chức các chương trình biểu diễn và giới thiệu các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hoà Bình đến du khách và người dân. Có chính sách hỗ trợ các đơn vị biểu diễn ngoài công lập thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn và biểu diễn nghệ thuật.

1.3. Về Mỹ thuật: Phát triển các loại hình mỹ thuật, hình thành các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư các xưởng vẽ tranh; xưởng chế tác những sản phẩm từ đồ đá, đồ gõ mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa các dân tộc Hoà Bình phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch khi đến Hoà Bình tiến tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

1.4. Về Nhiếp ảnh: Phát triển loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh, hình thành các công ty chuyên nghiệp sáng tác và sản xuất các tác phẩm từ nghệ thuật nhiếp ảnh phục vụ nhu cầu của người dân và du khách đến tham quan du lịch tại Hoà Bình. Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi về nghệ thuật nhiếp ảnh của tỉnh, khu vực và toàn quốc về các đề tài giới thiệu vùng đất văn hóa và con người các dân tộc Hoà Bình để khuyến khích phát triển loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh.

1.5. Về Triển lãm: Đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm của tỉnh và một số mô hình triển lãm tại trung tâm các huyện, thành phố để tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội chợ phục vụ công tác quảng bá xúc tiến, mua, bán các sản phẩm, dịch vụ văn hóa và du lịch. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế xây dựng các trung tâm thương mại gắn với hoạt động triển lãm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong nước và quốc tế tại Hoà Bình.

1.6. Về Quảng cáo: Rà soát quy hoạch quảng cáo của tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ quảng cáo đáp ứng nhu cầu quảng cáo giới thiệu sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế tại tỉnh Hoà Bình. Đầu tư nâng cao chất lượng công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ công tác quảng cáo sản phẩm của các nhà đầu tư tại tỉnh Hòa Bình.

1.7. Về Kiến trúc: Phát huy vai trò của Hội kiến trúc tỉnh Hoà Bình và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc bảo tồn kiến trúc nhà sàn hài hòa với thiên nhiên của các dân tộc trong tỉnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

1.8. Về Thủ công mỹ nghệ: Hỗ trợ các làng nghề chế tác đá, gỗ lũa, làm hàng mây, tre đan tổ chức sản xuất các sản phẩm trưng bày, quà tặng lưu niệm phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư thành lập các công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch khi đến Hoà Bình tiến tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

1.9. Về Thiết kế: Khuyến khích các công ty, xưởng may, nhà may tham gia thiết kế thời trang về trang phục các dân tộc Hoà Bình phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch khi đến Hoà Bình. Tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu các sản phẩm văn hóa tạo ra nhiều mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hoà Bình bằng các chất liệu phục vụ nhu cầu mua quà tặng của khách du lịch và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

1.10. Về Du lịch văn hóa: Đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng các dân tộc Hoà Bình theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh để tạo ra những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn thu hút du khách đến Hoà Bình. Tổ chức sưu tầm nghiên cứu các di sản văn hóa Hoà Bình xây dựng thành các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan du lịch. Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp đầu tư khai thác văn hóa các dân tộc Hoà Bình xây dựng sản phẩm du lịch.

2. Các giải pháp

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hoà Bình như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Huy động các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương, Báo Hoà Bình, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hợp tác sản xuất và kinh doanh các nhóm ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn; thuế, đất đai khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hỗ trợ sự sáng tạo đối với các văn nghệ sỹ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

- Củng cố mô hình tổ chức, nâng cao năng lực của cơ quan bảo vệ quyền tác giả và các tổ chức dịch vụ quyền tác giả.

- Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đối với các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh Hoà Bình.

2.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo các ngành nghề đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ làm việc trong các nhóm ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

- Tăng cường liên kết, hợp tác để đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý, kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; thường xuyên tập huấn chuyên môn về bảo vệ bản quyền và thu phí bản quyền có hiệu quả; hình thành đội ngũ chuyên gia trong các ngành công nghiệp văn hóa và lĩnh vực bản quyền.

- Có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn từ các nước có trình độ phát triển cao về công nghiệp văn hóa đến làm việc tỉnh Hoà Bình.

2.4. Ứng dụng khoa học và công nghệ

- Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trên thế giới vào các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa.

- Xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa.

- Tăng cường liên kết hợp tác, tranh thủ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển đưa vào sản xuất các sản phẩm, dịch vụ văn hóa để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh Hoà Bình.

2.5. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế, tiềm năng của tỉnh như: Du lịch văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, thiết kế thời trang,...

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, phát triển doanh nghiệp về công nghiệp văn hóa ở các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các tổ chức hội ngành nghề trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

2.6. Xây dựng và phát triển thị trường

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiếp thị những sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh đến công chúng và cộng đồng người tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa mới và sản xuất những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao tham gia vào thị trường văn hóa trong nước và quốc tế.

- Phát triển một số trung tâm quảng bá, tiếp thị những sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với các di sản văn hóa tại các huyện, thành phố.

- Đẩy mạnh giao lưu giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của Hoà Bình ở trong nước và nước ngoài trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế.

2.7. Mở rộng giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Hoà Bình thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và đông đảo công chúng quan tâm.

- Tham gia các chương trình quảng bá giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh tại các hội chợ quốc tế, liên hoan quốc tế.

- Mở rộng giao lưu, quảng bá giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh với các nước trong khu vực và trên thế giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Căn cứ điều kiện và khả năng cân đối ngân sách hàng năm của tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác quảng bá các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của các tổ chức doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các lĩnh vực ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

2. Huy động nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Tranh thủ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đầu tư cho các công trình, dự án ứng dụng, triển khai công nghệ vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh Hoà Bình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Hoà Bình.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; du lịch văn hóa của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện kế hoạch của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ nhiệm vụ và giải pháp có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa đối với các ngành thuộc lĩnh vực quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan triển khai các giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lực lượng lao động tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư

Cân đối kinh phí hàng năm để đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các Sở, Ban, ngành khác và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai thực hiện Chiến lược tại địa phương. Chỉ đạo phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Bản quyền tác giả
Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;
- Các Sở: Tài chính; KH&ĐT, TT&TT, LĐTB&XH, VHTT&DL;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, KGVX (27b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117