Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3144/KH-UBND năm 2019 về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 3144/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, Quyết định số 689/QĐ/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020. Năm 2018, công tác xúc tiến thương mại và hoạt động phát triển thương mại điện tử đã được triển khai nhiều nội dung góp phần nâng cao nhận thức và ứng dụng thương mại điện tử cho các cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước và giúp các doanh nghiệp phát triển thị trường, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để duy trì phát triển hoạt động thương mại thời gian tới, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch phát triển thương mại, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ năm 2019-2020; với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh theo hướng hiện đại dựa trên các cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước theo các quy hoạch đã được UBND tỉnh và Bộ Công Thương phê duyệt đến năm 2020. Nâng cao vai trò của ngành thương mại trong việc tăng giá trị tăng thêm đóng góp vào GDP của tỉnh; thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới.

- Nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phát triển thương mại điện tử theo tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn liền với việc ứng dụng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin để phát triển thương mại nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh, thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh nhà trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế;

- Kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và thị trường nội địa; tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

- Từng bước tiếp cận và xây dựng nền kinh tế tri thức góp phần phát triển kinh tế bền vững, đồng thời nâng tầm ứng dụng thương mại điện tử theo kịp sự phát triển chung của cả nước, từ đó hội nhập nhanh chóng và sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các danh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh phát triển.

II. NỘI DUNG

1. Về phát triển thương mại 2019-2020:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, lưu thông hàng hóa thông suốt, ổn định thị trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

- Về Trung tâm thương mại và siêu thị: Tạo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo các dự án đã được phê xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại hoàn thiện để đi vào hoạt động. Phát triển 5-7 siêu thị và trung tâm thương mại, nhằm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 20 siêu thị và trung tâm thương mại.

- Về hệ thống kho, cửa hàng xăng dầu: Tập trung phát triển hệ thống kho và cửa hàng xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Phát triển 15- 20 cửa hàng xăng dầu mới, để đến năm 2020 có trên 200 cửa hàng bán lẻ xăng dâu.

- Hệ thống kho, bến bãi, logictic hàng hóa: Trên cơ sở kho bến bãi, logictic hàng hóa hiện có tăng cường cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nhất là hệ thống logictic nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, trung chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Phát triển 1-2 hệ thống kho logictic tại khu công nghiệp Phú Hà và tại thành phố Việt Trì.

- Hệ thống chợ: Tập trung kêu gọi cho các doanh nghiệp đầu tư, cải tạo nâng cấp các chợ trên địa bàn tỉnh, nhất là các chợ đầu mối, nhất là các chợ đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 và Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh có 6 chợ đầu mối. Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ các ban quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp và HTX.

- Xây dựng thêm các mô hình chợ thí điểm vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó nhân rộng trên tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội tăng bình quân 11-12% trong giai đoạn 2019-2020 (năm 2019 ước đạt: 31.722 tỷ đồng; năm 2020: 35.212 tỷ đồng).

2. Về Thương mại điện tử 2019-2020:

Giai đoạn 2019-2020 sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như:

- Tuyên truyền, đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT:

+ Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ doanh nghiệp, người tiêu dùng, sinh viên năm cuối các Trường Đại học về TMĐT nhằm phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh. Số lượng học viên được đào tạo từ 300 - 500 học viên.

+ Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về TMĐT thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; xây dựng sổ tay TMĐT, các tờ rơi quảng bá về TMĐT và các hình thức khác; tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển TMĐT; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước về TMĐT, các mô hình ứng dụng TMĐT của các tổ chức, doanh nghiệp.

+ Thu thập, biên tập thông tin về tiềm năng xuất khẩu của địa phương và danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cập nhật lên Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam (VNEX) có địa chỉ http://vietnamexport.com từ đó giới thiệu tiềm năng xuất khẩu của Phú Thọ với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam theo các lĩnh vực ngành hàng.

- Các hoạt động hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử:

+ Hỗ trợ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử phục vụ quảng bá giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Dự kiến hỗ trợ 20-30 đơn vị xây dựng website;

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phần mềm chuyên dụng, phần mềm bán hàng, ứng dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, tem điện tử... trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng marketing trực tuyến nhằm xây dựng thương hiệu trên môi trường internet; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, các e-mail, để mua hàng trực tuyến, đầu tư chứng khoán trực tuyến, chuyển tiền ngân hàng, thanh toán trực tuyến….

- Vận hành, nâng cấp và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn):

+ Tổ chức các hội nghị quảng bá giới thiệu về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn) để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết, nhằm đưa các sản phẩm của doanh nghiệp giới thiệu trên Sàn giao dịch TMĐT.

+ Duy trì quản trị sàn, nghiên cứu nâng cấp về mặt kỹ thuật, tích hợp Sàn giao dịch vào các cổng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; Tổng hợp thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa theo từng ngành hàng cụ thể, các chương trình xúc tiến thương mại, cập nhật dữ liệu; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin, tạo cơ hội giao thương, thực hiện các giao dịch qua mạng Internet thông qua Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh.

+ Phối hợp với Bộ Công Thương kết nối với các kênh do Bộ quản lý, đồng thời kết nối các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực TMĐT. Hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt giới thiệu lựa chọn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận thương mại điện tử thế giới qua Amazon.com, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua thương mại điện tử do Bộ Công Thương và Amazon Global Selling phối hợp thực hiện chương trình hợp tác “hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử”.

- Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về TMĐT: Tổ chức điều tra, thu thập số liệu thống kê tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng và xu hướng phát triển để ban hành các giải pháp quản lý hiệu quả lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ thông tin.

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác: Cử cán bộ phụ trách TMĐT dự hội thảo, hội nghị về thương mại điện tử do các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức; tham gia các khoá tập huấn ngắn hạn về TMĐT… Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố có ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Phú Thọ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những chương trình hợp tác xây dựng và phát triển TMĐT;

3. Về xúc tiến thương mại 2019-2020:

+ Tổ chức từ 10- 12 hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại trên địa bàn tỉnh với quy mô từ 80-300 gian hàng. Trong đó có Hội chợ Hùng Vương trong Chương trình giỗ Tổ Hùng Vương; tổ chức 01-02 phiên chợ đưa hàng việt về nông thôn, miền núi và khu công nhân nhằm tuyên truyền và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn nhằm trang bị kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ với 100 học viên tham gia.

+ Xây dựng 03 chợ mô hình thí điểm chợ ATTP và xây dựng 04 điểm bán hàng Việt cố định.

+ Tổ chức cho các doanh nghiệp đưa các sản phẩm công nghiệp, TTCN và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham gia 4-6 hội chợ trọng điểm trong chương trình XTTM quốc gia. Ngoài ra, còn giới thiệu cho các doanh nghiệp tham gia các các hội chợ chuyên ngành trong nước và quốc tế.

+ Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng tài liệu Xúc tiến thương mại, Bản tin Công Thương và Chuyên trang XTTM; In tài liệu XTTM: 900 cuốn tài liệu giới thiệu về 1 số doanh nghiệp tiêu biểu về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phát hành 4 số bản tin công thương: 600 bản/số.

+ Viết tin bài đăng tải trên wesite. Sản xuất phóng sự về sản phẩm nông sản tỉnh Phú Thọ và phát sóng trên truyền hình tỉnh Phú Thọ: 06 phóng sự về nông sản tỉnh Phú Thọ; Hỗ trợ doanh nghiệp nông sản xây dựng website: 04 đơn vị.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, phát triển thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp - TTCN của tỉnh Phú Thọ được tham gia quảng bá trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ các tỉnh, thành phố. Hỗ trợ 03 doanh nghiệp cải tiến bao bì, nhãn hiệu sản phẩm.

+ Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố; tổ chức kết nối cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị tiêu thụ.

+ Tổ chức đoàn xúc tiến thương mại khảo sát thị trường các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và thị trường các nước EU, các nước tham gia hiệp định CPTPP cho các doanh nghiệp trong nhóm ngành hàng thủ công mỹ nghệ và nông lâm sản chế biến của tỉnh.

+ Tổ chức kết nối cho 5-7 doanh nghiệp đưa từ 5 đến 10 sản phẩm vào hệ thống siêu thị để tiêu thụ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2019 là: 2.890 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương: 900 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 1.990 triệu đồng.

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2020 là: 2.909 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.700 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 1.209 triệu đồng.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch thương mại điện tử:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2019 là: 715 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương: 175 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 540 triệu đồng.

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2020 là: 740 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương: 200 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 540 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương và các sở ngành chức năng có liên quan triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch thương mại, phát triển TMĐT, xúc tiến thương mại hàng năm và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại, thương mại điện tử về hàng hóa, giá cả, chất lượng, các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương - Sở Công Thương là đầu mối triển khai hoạt động Xúc tiến Thương mại, phát triển TMĐT theo chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh duyệt. Sử dụng có hiệu quả kinh phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kế hoạch thương mại và phát triển TMĐT phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và hướng dẫn của Trung ương.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt và định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Lập báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm và cả giai đoạn báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch thương mại và Thương mại TMĐT hàng năm. Chủ trì rà soát trình UBND tỉnh bổ sung, thay đổi chính sách, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại và TMĐT. Thẩm định, trình UBND tỉnh về các dự án, chương trình phục vụ phát triển thương mại, TMĐT của tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hàng năm cho việc thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh:

- Sở Thông tin và Truyền thông: Lồng ghép Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020 với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo quy định của nhà nước, đáp ứng yêu cầu của TMĐT; Phối hợp với Sở Công Thương trong việc phổ biến, tuyên truyền về TMĐT, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, thương mại điện tử; Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ TMĐT thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành chức năng có liên quan triển khai đồng bộ kế hoạch với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, gắn kết sự phát triển TMĐT với Chính phủ điện tử.

- Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành chức năng đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh trong thương mại điện tử.

- Các sở, ngành khác có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Công Thương xây dựng chương trình triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

Căn cứ nội dung phát triển thương mại, thương mại điện tử và xúc tiến thương mại đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, phối hợp đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

7. Các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh:

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tiết giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham gia thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn và định kỳ báo cáo kế hoạch thực hiện hàng năm về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất) xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị, thành;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3144/KH-UBND năm 2019 về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165