Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 28/KH-UBND tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Số hiệu: 28/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM, PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003; Quyết định số 6258/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

- Đẩy mạnh hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (gọi tắt là Đội Kiểm tra liên ngành 178) các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thông qua kết quả kiểm tra, nắm bắt và tình hình thực tế, kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND, Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp giải pháp phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm tra phải đảm bảo đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và các địa phương. Hình thức kiểm tra linh hoạt, nội dung kiểm tra bám sát vào các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP , gồm: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... hiện đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nội dung kiểm tra

Đội Kiểm tra liên ngành 178 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo các nội dung quy định tại Điều 11, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP , như sau:

- Việc chấp hành các tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Đăng ký kinh doanh; Giấy phép kinh doanh; Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

- Việc đăng ký sử dụng lao động; ký kết Hợp đồng lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động theo quy định của pháp luật.

- Việc cam kết bằng văn bản về phòng, chống tệ nạn mại dâm của chủ cơ sở với chính quyền sở tại; cam kết của người lao động với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không tham gia tệ nạn mại dâm.

- Đăng ký tạm trú; Giấy đăng ký thực hiện an ninh trật tự với cơ quan chức năng.

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

III. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Chỉ tiêu

a. Chỉ tiêu chung

Phấn đấu toàn Thành phố tổ chức kiểm tra đạt từ 80% trở lên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được kiểm tra 01 lần/năm. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội thì sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội.

b. Chỉ tiêu cụ thể

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

- Căn cứ chỉ tiêu UBND Thành phố giao, UBND cấp huyện giao Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra ít nhất 4.721 cơ skinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

2. Phương thức kiểm tra

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 tổ chức kiểm tra độc lập hoặc tùy theo tình hình có thể thông báo phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn để hỗ trợ, phối hợp kiểm tra.

- Kịp thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp do các đơn vị, địa phương đề xuất hoặc đơn thư tố giác, phản ánh của Nhân dân hoặc qua công tác quản lý, nắm bắt địa bàn.

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố

+ Thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; theo đề nghị của các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; theo đề xuất của thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; kiến nghị từ kết quả khảo sát địa bàn của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố; đơn thư, thông tin phản ánh, tố giác của Nhân dân...

+ Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kiểm tra, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã. Trong trường hợp cần thiết, có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp cơ sở để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến phòng, chống mại dâm.

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có nghi ngờ, dấu hiệu về hoạt động mại dâm trên địa bàn hoặc theo đề nghị của các cơ quan chức năng và các xã, phường, thị trấn hoặc qua công tác quản lý, nắm bắt địa bàn; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp xã; kịp thời đề xuất Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra các các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp trên địa bàn.

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp xã thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách và tổ chức kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống mại dâm trên địa bàn; kịp thời đề xuất Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện kiểm tra các các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp trên địa bàn.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; là đầu mối giúp việc cho UBND Thành phố chỉ đạo hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố. Đxuất với UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố và quận, huyện, thị xã. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra.

- Thực hiện quản lý và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố (kinh phí làm đêm, thêm giờ, thuê xe ô tô, mua đồng phục, mua trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm... phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Đội) đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả xử phạt hàng năm được ghi vào kết quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, tổng mức tiền phạt vượt quá thẩm quyền của UBND cấp huyện và Chánh Thanh tra các Sở, ngành.

- Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các vi phạm đã được Đội Kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không xử lý kịp thời và đối với các trường hp chậm hoặc không thực hiện nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng và 01 năm) và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 138 Thành phố) về kết quả kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

2. Công an Thành phố

- Phối hp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm, phòng chống ma túy và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc tuân thủ các quy định về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố và Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng, theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh theo quy định. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ; điều tra, triệt xóa không để phát sinh thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Cử cán bộ tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chỉ đạo Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã phối hp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 cùng cấp ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Công an quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Y tế

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng các quy định về chuyên môn lĩnh vực y tế và phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng y tế hướng dẫn và phối hp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo quy định.

- Tăng cường kim tra, thanh tra phát hiện các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm.

- Cử cán bộ Thanh tra tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, kết hợp vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phòng, chống mại dâm, ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, động viên các tầng lớp Nhân dân tố giác, đấu tranh ngăn chặn và triệt xóa tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong các hoạt động xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, lưu hành trên thị trường và trong xuất bản các văn hóa phẩm; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ skinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở karaoke, vũ trường, khách sạn trên địa bàn Thành phố... hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định trong kinh doanh hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Cử cán bộ Thanh tra tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa và Thể thao quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Du lịch

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch. Tham gia kiểm tra, thanh tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch và để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý theo thẩm quyền.

- Cử cán bộ Thanh tra tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Du lịch quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Sở Công Thương

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng hóa sai quy định.

- Cử cán bộ Thanh tra tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

- Chỉ đạo Thanh tra Công Thương phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, phi hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 theo quy định hiện hành.

8. UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố giao năm 2021 và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trên địa bàn quản lý, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố giao, đặc biệt lưu ý việc các cơ sở kinh doanh lợi dụng để tổ chức hoạt động mại dâm và tổ chức trái phép chất ma túy.

- Thường xuyên kiện toàn thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện đảm bảo đủ thành phần theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã tích cực kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại không để xảy ra tình trạng hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, tích cực phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 cùng cấp kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh tệ nạn trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vi phạm và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm bị xử phạt nhiều lần; đóng cửa, ngừng hoạt động đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh.

- Tích cực phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khi có yêu cầu; ban hành quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn theo đề nghị của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, cấp huyện; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm trên địa bàn, đôn đốc các cơ sở chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định (bao gồm cả kinh phí thực hiện công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn năm 2021).

- Định kỳ tháng, quý, năm tổng hp, báo cáo và kết quả kiểm tra về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn năm 2021.

+ Thường xuyên thống kê, lập danh sách và theo dõi di biến động các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người lao động làm việc tại cơ sở trên địa bàn.

+ Kịp thời kiện toàn và chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành cấp xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành ph./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Chử Xuân Dũng;
- C
ác Sở, ban, ngành có tên trong Kế hoạch;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục Phòng, chống TNXH (Sở LĐTB&XH);
- Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố;
- VP
UB: CVP, PCVP L.T.Lực; Phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (Ngoc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC I

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành ph)

STT

Quận, huyện, thị xã

Scơ sở kinh doanh dịch vụ

Số cơ sở kiểm tra năm 2021 (80% số CSKDDV trên địa bàn)

Tổng số

Trong đó

Khách sạn

Nhà ngh

Karaoke

Xoa bóp, Massage

Bar

Vũ trường

Café đèn mờ

Tẩm quất, bấm huyệt, gội đầu thư giãn

Tm nóng lạnh

Resort

1

Hai Bà Trưng

211

101

22

32

2

1

21

21

11

 

 

169

2

Hoàn Kiếm

728

584

17

70

52

 

 

5

 

 

 

582

3

Đống Đa

401

280

51

34

2

 

 

34

 

 

 

321

4

Ba Đình

279

174

30

 

3

1

 

71

 

 

 

223

5

Tây Hồ

79

21

33

3

12

 

 

 

10

 

 

63

6

Thanh Xuân

320

238

24

58

 

 

 

 

 

 

 

256

7

Cầu Giấy

519

369

58

62

 

 

 

30

 

 

 

415

8

Long Biên

186

129

44

8

 

 

 

5

 

 

 

149

9

Hoàng Mai

224

 

148

37

 

 

 

39

 

 

 

179

10

Thanh Trì

204

5

55

45

12

 

 

51

36

 

 

163

11

Bắc Từ Liêm

170

124

27

 

 

 

 

19

 

 

 

136

12

Nam Từ Liêm

267

61

110

42

51

3

 

 

 

 

 

214

13

Gia Lâm

159

18

56

41

 

 

 

 

44

 

 

127

14

Đông Anh

243

16

73

130

2

 

 

4

16

2

 

194

15

Sóc Sơn

158

120

28

10

 

 

 

 

 

 

 

126

16

Hà Đông

155

13

70

48

 

 

 

22

2

 

 

124

17

Sơn Tây

136

7

71

46

6

 

 

2

 

 

4

109

18

Thường Tín

83

30

36

15

 

 

2

 

 

 

 

66

19

Phú Xuyên

66

15

42

5

 

 

2

2

 

 

 

53

20

Thanh Oai

59

15

40

2

 

 

 

2

 

 

 

47

21

Ứng Hòa

85

1

30

42

3

 

 

9

 

 

 

68

22

Mỹ Đức

85

29

52

4

 

 

 

 

 

 

 

68

23

Chương Mỹ

104

55

41

4

 

 

 

4

 

 

 

83

24

Quốc Oai

89

28

56

 

 

 

1

4

 

 

 

71

25

Thạch Thất

176

68

98

7

 

 

 

3

 

 

 

141

26

Hoài Đức

152

61

62

27

 

 

 

2

 

 

 

122

27

Đan Phượng

125

36

60

 

 

 

 

29

 

 

 

100

28

Phúc Thọ

114

20

59

 

 

 

 

34

1

 

 

91

29

Ba Vì

201

48

47

1

 

 

4

12

89

 

 

161

30

Mê Linh

123

39

80

4

 

 

 

 

 

 

 

98

TỔNG

5,901

2,705

1,620

777

145

5

30

404

209

2

4

4,721

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 28/KH-UBND tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57