Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 142/KH-UBND triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Số hiệu: 142/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC SỞ BAN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch “Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực từ Kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương năm 2018, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai, thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xem đây là công cụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2019 với quan điểm tiếp tục phát huy tiếng nói của doanh nghiệp trong việc đóng góp đánh giá đa chiều và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt khác tạo động lực phấn đấu, thi đua về công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp.

2. Mục tiêu

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong top đầu của nhóm khá.

- Kết quả của Bộ chỉ số DDCI sẽ được dùng làm thước đo để UBND tỉnh đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và chấm điểm thi đua vào cuối năm.

II. ĐỐI TƯỢNG DDCI

1. Đối tượng đánh giá DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).

2. Đối tượng được đánh giá DDCI là các cơ quan, đơn vị do cộng đồng doanh nghiệp đề xuất. Năm 2019, bổ sung thêm 02 đơn vị thuộc khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn: Kho bạc nhà nước tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh; bổ sung thêm Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng. Cụ thể gồm các đối tượng được đánh giá sau:

- Nhóm các sở, ban, ngành:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Du lịch

Sở Văn hoá và Thể thao

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Công Thương

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giao thông và Vận tải

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư Pháp

Sở Nội vụ

BQL khu kinh tế công nghiệp

BQL khu vực phát triển đô thị.

- Nhóm UBND cấp huyện:

UBND Thành phố Huế

UBND Thị xã Hương Thủy

UBND Thị xã Hương Trà

UBND huyện Phú Lộc

UBND huyện Nam Đông

UBND huyện Phú Vang

UBND huyện Quảng Điền

UBND huyện Phong Điền

UBND huyện A Lưới.

- Nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn:

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Cục thuế

Cục Hải quan

Bảo hiểm Xã hội.

Kho bạc nhà nước tỉnh

Cục Quản lý thị trường tỉnh.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng:

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

III. MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Mẫu phiếu khảo sát: Gồm 02 mẫu phiếu:

- Mẫu phiếu dùng để khảo sát, đánh giá DDCI các sở, ban, ngành cấp tỉnh; nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng (dưới đây gọi tắt là nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh).

- Mẫu phiếu dùng để khảo sát, đánh giá DDCI ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

2. Kết quả đánh giá: Chia thành 03 nhóm:

- Nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch trong năm tại Trung tâm phục vụ hành chính công (từ tháng 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau) từ 2.000 hồ sơ trở lên.

- Nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch trong năm tại Trung tâm phục vụ hành chính công (từ tháng 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau) dưới 2.000 hồ sơ.

- Nhóm UBND cấp huyện.

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

STT

Nội dung công việc

CQ thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Công tác tuyên truyền, phổ biến

 

 

 

1

Họp báo công bố Kế hoạch triển khai DDCI

VP UBND tỉnh, Viện NCPT tỉnh

Tháng 6

Phối hợp với Họp báo thường kỳ công bố tình hình KTXH của tỉnh

2

Xây dựng phóng sự “DDCI - phát huy tiếng nói của doanh nghiệp”

Đài TRT

Tháng 6

Viện NCPT tỉnh xây dựng kịch bản

3

Phát sóng phóng sự “DDCI - phát huy tiếng nói của doanh nghiệp” liên tục trong các khung giờ vàng các ngày trong tuần

Đài TRT

Tháng 6 - tháng 7

 

4

Chạy chân màn hình liên tục một số khung giờ của các ngày trong tuần về những nội dung vận động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia khảo sát DDCI

Đài TRT

Tháng 7 - tháng 8

Viện NCPT tỉnh phối hợp cung cấp nội dung

5

Đăng các bài viết về (1) Những nỗ lực của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính nói chung; (2) Bài viết về việc công bố Bộ chỉ số DDCI; (3) Bài viết về nhận định, đánh giá của doanh nghiệp về Bộ chỉ số DDCI sau thời gian triển khai và công bố kết quả DCCI 2019;(4) Bài viết về kết quả khảo sát DDCI 2019 trên các báo Thừa Thiên Huế, Thanh niên, Pháp luật, Lao động, VnExpress.net,..

Viện NCPT tỉnh

Tháng 06/2019 - tháng 01/2020

 

II

Khảo sát DDCI

 

 

 

1

Lập kế hoạch khảo sát DDCI

 

 

 

 

- Trình kế hoạch khảo sát

Sở KH&ĐT

20-31/5

 

 

- Phê duyệt kế hoạch khảo sát

UBND tỉnh

01-10/6

 

2

Xây dựng kế hoạch chi tiết khảo sát DDCI

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

10/6-15/7

Viện NCPT tỉnh thống nhất với Sở KHĐT về mẫu phiếu khảo sát

3

Triển khai khảo sát

 

 

 

 

- Lập danh sách các đối tượng khảo sát (lấy ngẫu nhiên từ các hồ sơ giao dịch tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

15-31/7

Số lượng mẫu khảo sát được xác định từ 5-10% tùy thuộc vào số lượng hồ sơ giao dịch của từng đơn vị nhưng không thấp hơn 50 mẫu khảo sát/một đối tượng được đánh giá

 

- Tổ chức khảo sát

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

01/8- 30/10

 

 

- Nhập liệu, xử lý, báo cáo và phân tích kết quả khảo sát

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

01/11- 30/11

 

4

Kết quả khảo sát

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả khảo sát

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

01-20/12

 

 

- Thông qua kết quả khảo sát

UBND tỉnh

20-30/12

 

 

- Công bố công khai kết quả khảo sát

Ban thi đua khen thưởng tỉnh

01-10/01 năm sau

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm của tỉnh

III

Các nội dung khác

 

 

 

1

Website DDCI

 

 

 

 

- Hoàn thiện Website DDCI

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

Tháng 5 - tháng 7

 

 

- Quản trị và vận hành Website DDCI

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh

Tháng 7 trở đi

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh phối hợp

2

Xây dựng đồng bộ trong tích hợp các phần mềm, công cụ đánh giá và xử lý các Bộ chỉ số

Sở TT&TT

Tháng 6- tháng 7

 

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh và huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; sau khi kết thúc thời gian thực hiện hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Viện nghiên cứu phát triển tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Viện nghiên cứu phát triển tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện vào cuối năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Cảnh sát PC&CC
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ;
- Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế;
- Các CQ thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 142/KH-UBND triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43