Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 06TM/CSTTTN về việc kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 06TM/CSTTTN Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 06TM/CSTTTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Điện:

- Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
- Các đồng chí Giám đốc Sở Thương mại
- Các đồng chí Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 về kinh doanh xăng dầu. Bộ sẽ họp với các doanh nghiệp đầu mối để bàn cách triển khai Nghị định này.

Từ nay đến khi Nghị định có hiệu lực, Bộ yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp đầu mối phải cung ứng đủ nguồn xăng dầu cho hệ thống bán lẻ, các tổng đại lý và đại lý bán lẻ của mình, bảo đảm thị trường ổn định.

2. Các doanh nghiệp đầu mối phải tăng cường kiểm tra hệ thống bán lẻ, các tổng đại lý, chống mọi biểu hiện găm hàng hạn chế bán ra.

3. Bộ yêu cầu các Chi Cục quản lý thị trường tập trung kiểm tra hoạt động của hệ thống bán lẻ; các đồng chí Giám đốc Sở Thương mại có nhiệm vụ chỉ đạo ổn định thị trường, đây là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay; xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp, các cửa hàng có biểu hiện găm hàng, tùy tiện nâng giá.

4. Bộ sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp đầu mối không thực hiện các yêu cầu trên đây.

5. Các Sở Thương mại, Chi Cục quản lý thị trường phải thường xuyên báo cáo về Bộ (Vụ Chính sách thị trường trong nước, Cục quản lý thị trường) tình hình thị trường xăng dầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng
- Lưu: VP, QLTT, CSTTTN

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 06TM/CSTTTN về việc kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116