Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chương trình 05/CTr-UBND 2022 phát triển thương mại điện tử Cần Thơ

Số hiệu: 05/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Văn Hồng
Ngày ban hành: 17/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CTr-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Phát triển hạ tầng thương mại điện tử và giải pháp hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố trong xúc tiến bán hàng và cung ứng dịch vụ trong nước và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đạt 80% dân số trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi tham gia sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử và mua sắm hàng hóa trực tuyến.

- Phấn đấu đạt 40% người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua chuyển tiền Online bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng hay các hình thức trực tuyến khác.

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử.

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình để hỗ trợ, khuyến khích, thuyết phục người tiêu dùng đăng ký thanh toán phí dịch vụ trực tuyến; phấn đấu đạt tỷ lệ 60%.

- Các trường cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng các chương trình tập huấn/ giảng dạy/ đào tạo sinh viên, học viên nâng cao kỹ năng, kiến thức và khả năng ứng dụng thương mại điện tử trong ngành nghề chuyên môn được đào tạo, tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân trong tham gia ứng tuyển, tìm việc trong tương lai. Phấn đấu triển khai đào tạo, tập huấn, giảng dạy trực tiếp và trực tuyến với tổng số lượng sinh viên, học viên đạt 5.000 người.

3. Phạm vi

Các Đề án phát triển thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đơn vị chủ trì thực hiện

- Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

- Các Hiệp hội, đoàn thể.

- Các trường cao đẳng, đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối tượng thụ hưởng

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các trường và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc, sinh viên, học sinh.

- Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể sản phẩm OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Tập huấn về thương mại điện tử cho các lực lượng, cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh, đối tượng sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học và cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Phối hợp với bộ, ngành trung ương tổ chức đào tạo chuyên sâu cho các cơ quan thực thi pháp luật về thương mại điện tử; chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến.

3. Duy trì sàn thương mại điện tử thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://canthotrade.com.

4. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

5. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực công thương cho người dân và doanh nghiệp.

6. Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch: các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và gửi báo cáo về Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 10/12/2022 đế hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành.

7. Phối hợp rà soát văn bản quy định pháp luật về thương mại điện tử, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển thương mại điện tử quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

8. Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thực hiện Đề án thương mại điện tử theo Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt, ban hành quyết định hàng năm (nếu có).

9. Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ năm 2022:

1. Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo Chương trình thương mại điện tử quốc gia, kinh phí thực hiện từ các nguồn vốn gồm:

- Kinh phí từ chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.

- Kinh phí đối ứng (từ nguồn vốn ngân sách của thành phố hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác).

2. Đối với các nhiệm vụ còn lại, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách của thành phố hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

(Kinh phí phê duyệt tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến thực hiện trong năm 2022 là 1.436,3 triệu đồng, trong đó Trung ương 977 triệu đồng, địa phương 459,3 triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Là đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban ngành liên quan, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Trung tâm phát triển thương mại điện tử (EcomViet) hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử.

b) Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch và dự toán chi tiết trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho ngân sách thành phố để thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện chú ý lồng ghép với các chương trình, kế hoạch dự án chuyên ngành khác có liên quan, tránh trùng lắp, lãng phí.

c) Đẩy mạnh hoạt động thống kê về thương mại điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động thương mại điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

d) Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công Thương theo quy định.

đ) Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

e) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistics để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử; phổ cập Internet băng rộng, điện thoại thông minh đến từng hộ gia đình. Triển khai mạng thông tin di động 5G trên toàn địa bàn thành phố phục vụ triển khai thương mại điện tử.

b) Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan triển khai các vấn đề về an toàn, an ninh mạng; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về an toàn, an ninh mạng cho cán bộ công chức, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

c) Chỉ đạo cơ quan báo, đài trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về thương mại điện tử.

d) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký kinh doanh đồng thời triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 4 một số thủ tục đầu tư tại đơn vị.

b) Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký, thông báo website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đẩy mạnh đào tạo chính quy về thương mại điện tử trong các trường đại học. Khuyến khích các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố mở các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, đào tạo về thương mại điện tử cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và người dân.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

7. Sở Khoa học và công nghệ

a) Hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

b) Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Trong đó, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và xây dựng thương hiệu hướng đến thương mại điện tử các sản phẩm sạch, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

c) Ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp phát hiện ra thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu của người dân và doanh nghiệp.

d) Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

8. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác thu thập thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ vận động doanh nghiệp tham gia vào các chương trình phát triển thương mại điện tử.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

Phối hợp xây dựng các bài viết, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử, đặc biệt là vai trò, lợi ích của internet trong đời sống người dân, các điển hình thành công trong thương mại điện tử.

10. Công an thành phố

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

b) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo cán bộ về an ninh mạng; đào tạo cán bộ về chuyên môn, chuyên nghiệp liên quan đến công tác điều tra, xử lý các vi phạm, tội phạm trên mạng.

11. Đề nghị Cục Hải quan thành phố

a) Thúc đẩy triển khai rộng rãi hải quan điện tử cho các doanh nghiệp trong thành phố.

b) Tăng cường ứng dụng và triển khai mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về khai báo hải quan điện tử, đảm bảo tính hiệu quả, thông suốt và nhanh chóng.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục khai báo hải quan điện tử; cải tiến chất lượng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công phục vụ khai báo hải quan điện tử; rà soát, tham mưu hoàn chỉnh các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan điện tử.

12. Đề nghị Cục Thuế thành phố

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch thương mại điện tử. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử.

13. Đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố

a) Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân và các mô hình kinh doanh thương mại điện tử; xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

b) Đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến thương mại điện tử.

14. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố

Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng di động, hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử của các cá nhân, tổ chức.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hội Nông dân thành phố và các đoàn thể

a) Phối hợp tổ chức các chương trình hội thảo, tuyên truyền và phổ biến về thương mại điện tử cho nhân dân thuộc mọi đối tượng, thành phần khác nhau.

b) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

16. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử đến người dân; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào thương mại điện tử.

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ.

17. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và tiểu thương trên địa bàn thành phố

Tích cực tham gia, cộng tác với các chương trình, dự án của các cơ quan nhà nước; chủ động triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022, giao Sở Công Thương theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả của các sở, ban ngành và các địa phương để kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể TP;
- Sở, ban ngành thành phố;
- NHNN Việt Nam - Chi nhánh TPCT;
- Cục Thuế TPCT;
- Cục Hải quan TPCT;
- Cục QLTT TPCT;
- Cổng TTĐT TPCT;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 05/CTr-UBND ngày 17/02/2022 về phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.793

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!