Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2012 về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 14/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Những năm qua, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng. Ghi nhận những thành tích nói trên, nhiều tập thể và cá nhân công chức Quản lý thị trường ở trung ương và địa phương đã được biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ một số cán bộ, công chức Quản lý thị trường có cử chỉ, thái độ, phát ngôn, ứng xử không đúng, gây phiền hà hoặc nhũng nhiễu; ý thức trách nhiệm và trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức Quản lý thị trường còn thấp; hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên thị trường ở nhiều nơi chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm; vẫn còn có tình trạng tùy tiện kiểm tra kiểm soát hàng hóa vận chuyển trên đường giao thông, gây cản trở cho lưu thông hàng hóa hợp pháp. Những khuyết điểm, yếu kém như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Quản lý thị trường cả nước.

Về mặt chủ quan, những khuyết điểm, yếu kém nói trên là do một số các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chưa thực sự gương mẫu và làm tốt công tác giám sát, kiểm tra nội bộ; chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy chế công tác của công chức do mình quản lý; chưa chú trọng thường xuyên việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật chính sách, pháp luật cho đội ngũ công chức thực thi công vụ. Mặt khác, tự bản thân công chức cũng chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, đặc biệt là chưa tự giác, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu kém nói trên, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, tạo dựng uy tín, hình ảnh tốt đẹp của Quản lý thị trường trong xã hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp tổ chức triển khai thực hiện ngay một số biện pháp như sau:

1. Tổ chức cuộc vận động trong toàn lực lượng Quản lý thị trường cả nước từ nay đến hết năm 2015 với chủ đề “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”. Mục đích của cuộc vận động nhằm quán triệt và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử, phương pháp làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức Quản lý thị trường, từ đó tạo ra bước chuyển biến rõ nét về chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động này đối với từng cơ quan, đơn vị, công chức do mình quản lý. Trong đó cần tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các nội quy cơ quan, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, xây dựng quy chế giao tiếp ứng xử khi thực thi công vụ của từng cơ quan, đơn vị, đề cao việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ. Thông qua cuộc vận động, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của từng cơ quan, đơn vị, công chức, tạo dựng hình ảnh thân thiện và sự tin yêu của xã hội đối với lực lượng Quản lý thị trường ở từng địa phương và trong cả nước.

2. Chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Quản lý thị trường.

 Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý thị trường cho phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức Quản lý thị trường của cả nước giai đoạn từ nay đến năm 2015; trước mắt nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng, kiểm tra, thi cử, cấp chứng chỉ đối với các chương trình bồi dưỡng tiền công vụ, chương trình bồi dưỡng thi nâng ngạch Kiểm soát viên chính thị trường cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định chung về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhà nước, đảm bảo chất lượng, nội dung thiết thực và tiến hành thường xuyên; nghiên cứu, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan Quản lý thị trường các cấp, trước hết là thí điểm đối với các chức danh lãnh đạo Đội Quản lý thị trường và tương đương.

 Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm biên soạn tài liệu, cập nhật chính sách, pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn, bồi dưỡng hàng năm theo yêu cầu của các địa phương. Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp có trách nhiệm thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cập nhật chính sách, pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của đơn vị.

 Mỗi cán bộ, công chức phải tự giác học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực thi công vụ có hiệu quả và không vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, phúc tra hoạt động công vụ của công chức do cấp mình quản lý để chấn chỉnh, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp phải thường xuyên thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, phúc tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động công vụ của công chức và đơn vị do mình quản lý; kết hợp việc giám sát, kiểm tra, phúc tra hoạt động công vụ theo pháp luật và quy chế công tác với việc hướng dẫn tại chỗ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp ứng xử, giao tiếp khi thực thi công vụ, nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát thị trường và thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra tại từng đơn vị.

Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức theo dõi việc thực hiện quy chế kiểm tra nội bộ đã ban hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các Chi cục và Đội Quản lý thị trường.

4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và điều kiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường.

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các địa phương cần chủ động tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan để từng bước tăng số lượng biên chế phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường địa phương để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

 Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương chương trình kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật từ nay đến năm 2015 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến tổ chức, cơ chế hoạt động, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với lực lượng Quản lý thị trường một cách tổng thể và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

5. Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động này; đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa tự giác thực hiện cuộc vận động, có đạo đức, tác phong công vụ không đúng làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Quản lý thị trường, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác.

6. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương, Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLTT(4).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2012 về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251