Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 03/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hải Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO, VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Trong những năm qua các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nguyên nhân chủ yếu do: tập quán đốt pháo đón giao thừa vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân; việc sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số thanh, thiếu niên có lúc, có nơi chưa nghiêm; hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự có hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ; Thông tư 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị đinh 36/CP ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định 36/CP của Chính phủ và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo, vũ khí, vật liệu nổ vào địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Hải Dương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo. Tập trung tuyên truyền về công tác bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các nhà trường kết hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

- UBND các cấp phải quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng cuối năm mới quyết liệt để lượng pháo đã thẩm lậu nhiều vào địa bàn từ trước.

3. Sở Công thương, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo (đặc biệt là các hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh).

4. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo và mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ, tết hàng năm quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/CP của Chính phủ, đảm bảo ANTT, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Chỉnh phủ theo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 03/11/2015 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128