Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/1999/CT-TTG thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 01/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 04/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH TRÌNH GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG CEPT.

Ngay sau khi trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) tháng 7/1995, Chính phủ Việt Nam đã tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), cam kết giảm dần thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá của ASEAN. Việc giảm thuế nhập khẩu theo cam kết bắt đầu được thực hiện từ năm 1996 và phải hoàn thành vào năm 2006; giảm dần và thôi áp dụng các biện pháp bảo hộ phi quan thuế; tăng cường hợp tác về Hải quan nhằm tạo thuận lợi nhất cho giao lưu hàng hoá, trao đổi thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, hình thành Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).

Chính phủ đã thông qua lịch trình giảm thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN cho giai đoạn 10 năm (1996 - 2006) và đã ban hành danh mục hàng hoá thực hiện CEPT đến hết năm 1998. Song, qua gần 3 năm thực hiện việc giảm thuế theo CEPT, các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước, nhất là doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được hết khó khăn thách thức, tính cạnh tranh gay gắt của việc mở cửa thị trường hội nhập kinh tế khu vực, chưa có sự điều chỉnh cần thiết để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu với ASEAN mà vẫn tiếp tục đầu tư, sản xuất theo cơ cấu cũ; và còn nhiều doanh nghiệp kiến nghị được bảo hộ như trước đây.

Nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường trong điều kiện ta đã và đang giảm dần thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá của ASEAN, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :

1. Các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước cần tổ chức triển khai quán triệt chủ trương của Nhà nước về lịch trình giảm thuế Nhập Khẩu tới doanh nghiệp; kịp thời thông báo danh mục mặt hàng đưa vào giảm thuế CEPT hàng năm để từng doanh nghiệp có hướng phấn đấu cụ thể; và xác định rõ việc thực hiện giảm thuế nhập khẩu với ASEAN là nghĩa vụ của nước thành viên, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta thâm nhập mở rộng thị trường, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

2. Các Bộ, ngành và địa phương khi xây dựng, xét duyệt hoặc trình phê duyệt các dự án đầu tư (cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài); doanh nghiệp khi xem xét, quyết định quy mô đầu tư, kế hoạch sản xuất - kinh doanh của mình, ngoài việc tính toán kỹ các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, còn cần căn cứ vào lịch trình giảm thuế nhập khẩu đối với ASEAN để xem xét tính khả thi của dự án, đặc biệt lưu ý khả năng tiêu thụ sản phẩm, khả năng cạnh tranh so với sản phẩm, mặt hàng cùng loại của ASEAN theo lịch trình giảm thuế nhập khẩu của mặt hàng đó.

3. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ và nắm vững lịch trình giảm thuế nhập khẩu; danh mục thực hiện CEPT hàng năm, chủ động tiếp cận thị trường trong nước cũng như thị trường ASEAN, tính toán và quyết định việc thay đổi quy mô sản xuất, cơ cấu đầu tư; đổi mới công nghệ, thay đổi mẫu mã; đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, dịch vụ; phấn đấu làm chủ thị trường trong nước dần dần vươn ra thị trường ASEAN và thế giới.

4:: Căn cứ lịch trình giảm thuế nhập khẩu và danh mục hàng hoá thực hiện CEPT do Chính phủ ban hành, các Bộ quản lý Nhà nước về ngành kinh tế, kỹ thuật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Trung ương Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội công thương các địa phương hướng dẫn và cung cấp thông tin về ngành hàng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; chuyển hướng sản xuất, kinh doanh, nếu xét thấy việc giảm thuế nhập khẩu sẽ gây tác động bất lợi tới mặt hàng, sản phẩm của doanh nghiệp hoặc địa phương mình.

5. Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án chiến lược hội nhập tổng thể, bao gồm cả Lịch trình cắt giảm các biện pháp phi thuế quan thực hiện Hiệp định CEPT.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có kế hoạch cụ thể, định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp; nắm chắc thông tin phản hồi và định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 01/1999/CT-TTg

Hanoi, January 04, 1999

 

DIRECTIVE

REGARDING THE IMPLEMENTATION OF VIETNAMS IMPORT TAX REDUCTION SCHEDULE UNDER THE AGREEMENT ON COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

Right after being an official member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in July 1995, the Vietnamese Government acceded to the Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT), having committed to gradually reduce the import tax rates for the ASEAN commodities. The import tax reduction as committed began in 1996 and is expected to be completed by the year 2006, including: gradually reducing then abandoning the non-tariff protection measures; promoting the customs cooperation in order to create the most favorable conditions for the goods exchange, trade and investment relations among the member countries, and building the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

The Government has adopted Vietnam’s import tax rate reduction schedule with the ASEAN for a ten-year period (1996-2006) and promulgated the lists of commodities for the CEPT implementation up to the end of 1998. However, after nearly 3 years effecting the tax reduction under the CEPT, the ministries, branches and localities throughout the country, especially the enterprises, have failed to fully realize the difficulties, challenges and severe competition posed by the opening of domestic market for its integration into the regional economy, and to make necessary readjustments for the implementation of the import tax reduction schedule with the ASEAN, while continuing their investment and production activities under the old mechanism; and many enterprises have asked for protection as before.

In order to raise the efficiency and competitiveness of the economy, actively penetrate into and take up the market in the circumstances that we have been gradually reducing the import tax rates for ASEAN commodities, the Prime Minister hereby instructs:

1. The ministries, branches and localities throughout the country should organize the thorough study of the States policies on the import tax reduction schedule in all enterprises; promptly announce the annual lists of commodities subject to CEPT tax reduction to every enterprise, so that the latter can set its own targets; and clearly determine that to reduce import tax with the ASEAN is not only the obligation of its member countries, but also the opportunity for us to penetrate into and expand the markets and integrate into the regional and international economies.

2. The ministries, branches and localities, when approving or submitting for approval investment projects (both domestic investment and foreign investment); and enterprises, when considering and deciding their investment scale and production-business plans, besides carefully calculating techno-economic factors, should also base themselves on the schedule of import tax reduction with the ASEAN to study the feasibility of their projects, with special attention paid to their products� sale capability and competitiveness as compared with the ASEAN products of the same types according to the import tax reduction schedule set for such products.

3. The enterprises should clearly understand and firmly grasp the import tax reduction schedule and the annual lists for CEPT implementation; actively penetrate into the domestic market as well as the ASEAN market; consider and decide changes in production scale and investment structure; renew technologies and change product models, patterns and designs; diversify business and service types; and strive to dominate the domestic market and gradually reach the ASEAN and world markets.

4. Basing themselves on the import tax reduction schedule and the lists of commodities for CEPT implementation promulgated by the Government, the ministries performing the State management over economic and technical branches, the Vietnam Chamber for Commerce and Industry, the Central Council of the Vietnam Cooperatives Union; the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and the local industry and commerce societies shall guide and provide information on the commodity lines and products with competitive advantages; or switch to produce or trade in other commodity lines or products if they deem that the import tax reduction may adversely affect the existing goods items or products of their respective enterprises or localities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/1999/CT-TTG thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161
DMCA.com Protection Status