Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2004/CT-UB về Chấn chỉnh công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan nơi cửa khẩu biên giới đường bộ trong tỉnh An Giang

Số hiệu: 02/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2004/CT-UB

Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC PHỐI HỢP, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TRONG PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN NƠI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ TRONG TỈNH AN GIANG.

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang đạt được kết quả khả quan. Kết quả đạt được trước hết là do sự chỉ đạo quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực và có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại, cùng các giải pháp phòng chống tốt nên đã mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chưa có sự phối kết hợp một cách nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng làm công tác chống buôn lậu, dẫn đến vi phạm Nghị định 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ về phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan. Một số vụ điển hình như: cơ quan Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt giữ Tinh dầu xá xị và bột Hoàng liên tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, thuộc huyện Tịnh Biên và mới đây Công an huyện An Phú bắt giữ 22 kg vàng nhập lậu vào nội địa tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú đều nằm trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan. Việc bắt giữ hàng hóa trong địa bàn kiểm soát Hải quan của các cơ quan khác là sai thẩm quyền, gây khó khăn cho việc xử lý, kéo dài thời gian xử lý, dẫn đến vi phạm thời hạn không xử lý được.

Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do:

- Các cơ quan có chức năng chống buôn chưa quán triệt và chấp hành đúng Nghị định 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ, quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; mối quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

- Thực hiện quy định về trích thưởng cho các cơ quan trực tiếp và gián tiếp trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác chưa đảm bảo công bằng, hợp lý.

Để chấn chỉnh mối quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1- Yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 của tỉnh (Bộ phận thường trực) tổ chức triển khai quán triệt trong phạm vi các ngành có chức năng chống buôn lậu trong toàn tỉnh nội dung Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; mối quan hệ phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

Thời gian thực hiện trong quý I năm 2004.

2- Từ nay, các cơ quan chức năng như: Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường phải thực hiện đúng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 13 Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

Riêng Trạm Kiểm soát Liên hợp Tịnh Biên, vẫn tiếp tục hoạt động theo Quy chế về hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp ban hành kèm theo Quyết định số 2393/2003/QĐ-UB ngày 25/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3- Thủ trưởng của các cơ quan Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý Thị trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố phải thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động buôn lậu; khi cần thiết tổ chức phối hợp hoạt động giữa các lực lượng để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung và phương thức phối hợp thực hiện đúng theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ.

4- Việc trích thưởng cho tổ chức và cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có công trong chống buôn lậu, chi phí cho việc mua tin, thưởng nhân mối thực hiện theo tinh thần Quyết định 1521/QĐ.UB ngày 01/9/1998 của UBND tỉnh.

Trong trích thưởng cần lưu ý một số điểm sau đây:

+ Tổ chức, cá nhân có công trực tiếp phát hiện, tổ chức nhân mối nắm các tin tức liên quan băng ổ, tổ chức tội phạm, phục vụ trực tiếp cho việc phát hiện bắt giữ tội phạm, phải được giải quyết thưởng tỷ lệ nhiều hơn. Không được xem cơ quan cung cấp tin tức phục vụ trực tiếp cho việc phát hiện bắt giữ tội phạm trong vùng kiểm soát Hải quan, (do cơ quan Hải quan chủ trì thực hiện) chỉ là cơ quan phối hợp. Nếu vậy, việc định tỷ lệ trích thưởng sẽ không phù hợp với mức độ, công lao đóng góp của cơ quan cung cấp thông tin; không đảm bảo tính công bằng trong phối hợp hoạt động.

+ Lực lượng gián tiếp chống buôn lậu, có cả lực lượng tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản xử lý các vụ việc về buôn lậu và gian lận thương mại. Có những vụ sau khi ban hành Quyết định xử lý, bộ phận này theo ủy quyền của UBND tỉnh, còn phải tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người bị kiện. Đây cũng là một bộ phận có công đóng góp vào quá trình xử lý buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại; nhưng lâu nay chưa được trích thưởng theo quy định.

+ Trên cơ sở kế hoạch thu - chi tiền thưởng đã lập theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có chức năng chủ trì thực hiện chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tiến hành trích thưởng cho các tổ chức và cá nhân trực tiếp và gián tiếp điều tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo đúng quy định tại Quyết định số 1521/QĐ-UB ngày 01/9/1998 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT. HĐND;
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 127 TW, tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2004/CT-UB về Chấn chỉnh công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan nơi cửa khẩu biên giới đường bộ trong tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254