Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No.91/2000/TT-BTC of September 06, 2000 guiding the implementation of The Government’s Resolution No. 09/2000/NQ-CP of June 15, 2000 on the exemption of value added tax and enterprise income tax on farm produce circulation in order to encourage consumption thereof

Số hiệu: 91/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2000/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2000/NQ-CP NGÀY 15/6/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MIỄN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TRÊN KHÂU LƯU THÔNG ĐỂ KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.
Căn cứ điểm 3a, phần II, Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được áp dụng: "Miễn thuế buôn chuyến về hàng hoá nông sản."
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh buôn chuyến (gọi chung là cơ sở kinh doanh buôn chuyến) không phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh buôn chuyến các loại hàng hoá là nông sản sản xuất trong nước chưa qua chế biến.

Các loại hàng hoá nông sản sản xuất trong nước chưa qua chế biến bao gồm:

+ Sản phẩm trồng trọt như: Lúa, ngô, khoai, sắn, các loại rau, củ, quả, tươi sống, sản phẩm rừng trồng như: cây lấy gỗ, cây lấy dầu.

+ Sản phẩm chăn nuôi như: Các loại gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng.

2/ Hàng hoá nông sản được miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông (kinh doanh buôn chuyến) khi vận chuyển trên đường vẫn phải có hoá đơn hoặc bản kê mua hàng theo chế độ quy định.

3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 91/2000/TT-BTC

Hanoi, September 06, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENTS RESOLUTION No. 09/2000/NQ-CP OF JUNE 15, 2000 ON THE EXEMPTION OF VALUE ADDED TAX AND ENTERPRISE INCOME TAX ON FARM PRODUCE CIRCULATION IN ORDER TO ENCOURAGE CONSUMPTION THEREOF

Pursuant to the Governments Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the Value Added Tax Law;
Pursuant to the Governments Decree No. 30/1998/ND-CP of May 13, 1998 detailing the implementation of the Enterprise Income Tax Law;
Pursuant to Point 3a, Part II of the Governments Resolution No. 09/2000/NQ-CP of June 15, 2000 on a number of guidelines and policies on economic restructure and consumption of the farm produce, entitled to the application of: "Exemption of tax on lot trading of the farm produce goods",
The Finance Ministry hereby guides the implementation as follows:

1. Organizations and individuals engaged in lot trading (referred collectively to as the establishments engaged in lot trading) shall not have to pay value added tax (VAT) nor enterprise income tax (EIT) on activities of lot trading of assorted goods being home-made unprocessed farm produce.

The home-made unprocessed farm produce goods of various kinds include:

+ Plantation products such as paddy, maize, potato, cassava; fresh vegetables, tubers and fruits of various kinds; planted forest products such as timber trees and oily trees.

+ Husbandry products such as livestock and poultry of various kinds, poultry eggs, aquatic products.

2. Farm produce goods entitled to exemption of VAT and EIT in the circulation stage (lot trading), when being transported en route, must be accompanied with receipts or list of purchased goods as prescribed.

3. This Circular takes effect after its signing. In the course of implementation, if any problems arise, organizations and individuals are requested to promptly report them to the Finance Ministry for additional guidance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No.91/2000/TT-BTC of September 06, 2000 guiding the implementation of The Government’s Resolution No. 09/2000/NQ-CP of June 15, 2000 on the exemption of value added tax and enterprise income tax on farm produce circulation in order to encourage consumption thereof

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32