Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 1007-QĐ/LB năm 1967 ấn định khoản phụ phí tạm thời (ngoài cước phí vận chuyển) đối với hàng hóa vận chuyển trong thời chiến do Ủy ban vật giá Nhà nước - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1007-QĐ/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Uỷ ban Vật giá Nhà nước Người ký: Đào Thiện Thi, Dương Bạch Liên, Lê Trung Toàn
Ngày ban hành: 22/04/1967 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1007-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1967 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

ẤN ĐỊNH KHOẢN PHỤ PHÍ TẠM THỜI (NGOÀI CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG THỜI CHIẾN 

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC-BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành các loại giá cước vận tải hàng hóa.
Căn cứ Quyết định số 149-TTg/TN ngày 05-8-1966 của Thủ tướng Chính phủ quy định cho ngành giao thông vận tải được thu thêm của chủ hàng, trong tình hình có chiến tranh hiện nay, một khoản phụ phí tính ngoài giá cước vận chuyển hàng hóa theo thể lệ hiện hành, và giao cho Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính quy định cụ thể.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ấn định khoản phụ phí tạm thời mà ngành giao thông vận tải được thu thêm của chủ hàng và tính ngoài giá cước vận chuyển theo thể lệ hiện hành đối với hàng hóa vận chuyển vào các tỉnh khu IV cũ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh) và từ khu IV cũ ra phía bắc như sau:

1. Đối với than và gỗ: hai xu (0đ02) một tấn/km, không phân biệt phương thức vận tải.

2. Đối với các loại hàng khác:

- Vận chuyển bằng đường sắt liên vận: tám xu (0đ08) một tấn/km.

- Vận chuyển suốt bằng ôtô: hai mươi phần trăm (20%) tính trên giá cước ô tô.

- Vận chuyển bằng đường biển và đường sông: ba xu (0đ03) một tấn/km.

Điều 2. - Việc thu khoản phụ phí tạm thời nói ở điều 1 trên đây thi hành từ ngày 15-8-1966.

Điều 3. -  Trong trường hợp việc vận chuyển hàng hóa suốt vào khu IV cũ và từ khu IV cũ ra phía bắc do các tổ chức vận tải không thuộc ngành giao thông vận tải đảm nhiệm, thì việc tính thêm khoản phụ phí tạm thời nói ở điều 1 cũng áp dụng thống nhất trong việc thanh toán giữa chủ hàng và bên vận tải kể từ ngày 01-7-1967.

KT. CHỦ NHIỆM
 ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
  
 


Lê Trung Toàn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG


 

 
Dương Bạch Liên  

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


 

 
Đào Thiện Thi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 1007-QĐ/LB năm 1967 ấn định khoản phụ phí tạm thời (ngoài cước phí vận chuyển) đối với hàng hóa vận chuyển trong thời chiến do Ủy ban vật giá Nhà nước - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728
DMCA.com Protection Status