Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 64/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 97-TC/TCT-1995 về thuế doanh thu đối với hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 64/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 14/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64/1998/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 97-TT/TCT CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 30-12-1995 VỀ THUẾ DOANH THU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ XỐ KIẾN THIẾT
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu;
Để phù hợp với thực tế cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống đại lý bán vé xố xố kiến thiết hiện nay, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 97/TC/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu như sau:

1- Bổ sung vào điểm 2d, Phần C Thông tư số 97/TC/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế doanh thu của các đại lý bán vé xổ số kiến thiết như sau:

Công ty xố số kiến thiết có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế doanh thu tính trên hoa hồng được hưởng cho các tổng đại lý, đại lý cấp I, đại lý bán buôn vé xổ số (sau đây gọi chung là đại lý trung gian) trực tiếp ký hợp đồng kinh tế làm đại lý bán vé xổ số cho công ty.

Các công ty xổ số kiến thiết căn cứ vào tỷ lệ hoa hồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính quy định,thực hiện khai báo với Cục thuế địa phương nơi đóng trụ sở về tỷ lệ hoa hồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng tại địa phương. Cục thuế tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, xác định phần hoa hồng được hưỏng và số thuế doanh thu phải nộp của các đại lý trung gian. Hàng tháng công ty xố số kiến thiết thực hiện việc kê khai, nộp thay thuế doanh thu cho các đại lý trung gian trước khi thanh toán tiền huê hồng.

2- Bổ sung vào điểm 1, mục 1, phần D Thông tư số 97-TC/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ Tài chính nội dung sau:

Đối với các đại lý trực tiếp bán lẻ, bán rong vé xổ số kiến thiết có mức thu nhập (doanh thu - chi phí) từ hoa hồng bán vé xổ số bình quân hàng tháng thấp chỉ tương đương với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 96/C P ngày 27-12-1995 của Chính phủ được miễn nộp thuế doanh thu.

Riêng các đại lý bán lẻ có lượng vé tiêu thụ lớn, thu nhập về hoa hồng bán vé xổ số được hưởng trên mức lương tối thiểu quy định hiện hành thì phải nộp thuế doanh thu theo quy định. Trường hợp này Công ty xổ số kiến thiết vẫn phải kê khai, nộp thay thuế doanh thu đối với các đại lý trung gian nêu tại điểm 1 của Thông tư này.

Cục thuế tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và Công ty xổ số kiến thiết ở địa phương có trách nhiệm phối hợp để xác định phần hoa hồng được hưởng dành cho các đại lý trực tiếp bán lẻ, bán rong vé xổ số trong từng thời kỳ để xử lý miễn thu thuế hoặc thu thuế đúng chế độ quy định.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nêú có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 64/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 97-TC/TCT-1995 về thuế doanh thu đối với hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.276
DMCA.com Protection Status