Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37-TC/TCT-1997 bổ sung TT 51-TT/LB-1995 quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 37-TC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 25/06/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-TC/TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 37-TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 51 TT/LB NGÀY 3/7/1995 CỦA LIÊN BỘ BỘ TÀI CHÍNH - Y TẾ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆPHÍ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞHÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN VÀ LỆ PHÍ CẤP SỐ ĐĂNG KÝ MẶT HÀNG THUỐC

Căn cứ Nghị định số186/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhànước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chínhphủ) về việc thống nhất quản lý các loại lệ phí và ý kiến của Thủ tướng Chínhphủ tại Công văn số 81/KTTH ngày 06/01/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc quyđịnh thu phí, lệ phí của ngành y tế;
Qua thời gian thựchiện, sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tưsố 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu,quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điềukiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàngthuốc như sau:

1. Bổ sung mục I, quy định đối tượng nộp lệ phí đối với tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài nộp đơn xin cấp số đăng ký chất lượngmặt hàng mỹ phẩm.

2. Bổ sung mục II, quy định mức thu đối với lệ phí cấp sốđăng ký chất lượng mặt hàng mỹ phẩm như sau:

- Hàng nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam: 2.500.000 đồng/1mặt hàng;

- Hàng sản xuất trong nước: 300.000 đồng/1 mặt hàng.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký. Mọi quy định về lệ phí thẩm định và cấp giấy phép đăng ký chất lượng mỹphẩm trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tếvề quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sốđăng ký mặt hàng thuốc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị phảnánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No. 37/TC-TCT

Hanoi, June 25, 1997

 

CIRCULAR

SUPPLEMENTING INTER-MINISTERIAL CIRCULAR No.51-TT/LB OF JULY 3, 1995 OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTRY OF HEALTH ON THE REGIME OF COLLECTION, MANAGEMENT, USE OF THE FEE FOR EVALUATION AND GRANT OF ELIGIBILITY CERTIFICATES FOR SETTING UP PRIVATE MEDICAL AND PHARMACEUTICAL ESTABLISHMENTS AND THE FEE FOR ISSUE OF REGISTERED NUMBERS OF DRUG ITEMS

Pursuant to Decree 86-CP of December 8, 1995 of the Government on the assignment of State management responsibilities for the quality of goods;
Pursuant to Decision No.276/CT of July 28, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister) on the uniform management of fees and the opinions of the Prime Minister in Official Dispatch No.81/KTTH of January 6, 1997 of the Office of the Government on the collection of fees and charges by the health service;
After a period of implementation and consultation with the Ministry of Health, the Ministry of Finance guides the supplements to Inter-ministerial Circular No.51-TT/LB of July 3, 1995 of the Ministry of Finance and the Ministry of Health on the regime of collection, management and use of the fees paid for the evaluation and grant of certificates of eligibility for setting up private medical and pharmaceutical establishments and the fees for issuance of registered numbers for drug items, as follows:

1. To supplement Section I on the fee payers who are Vietnamese and foreign organizations and individuals filing applications for registration of cosmetic quality.

2. To supplement Section II on the amount of fee to be collected from issuing numbers of quality registration of cosmetics items, as follows:

- Foreign goods imported into Vietnam: 2,500,000 VND/item;

- Domestically produced goods: 300,000 VND/item.

3. This Circular takes effect 15 days after its signing. All previous stipulations regarding the fees to be paid for the evaluation and grant of certificates of quality registration of cosmetics which are contrary to this Circular are now annulled. Other stipulations shall still be implemented in accordance with the guidance of Inter-ministerial Circular No.51-TT/LB of July 3, 1995 of the Ministry of Finance and the Ministry of Health on the collection, management and use of the fees paid for evaluation and issuance of certificates of eligibility for setting up private medical and pharmaceutical establishments and the fees for issuance of registered numbers for drug items.

Any problems arising in the course of implementation must be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and solution.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37-TC/TCT-1997 bổ sung TT 51-TT/LB-1995 quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69