Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/1998/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THU NỘP KHOẢN THU PHỤ THU XĂNG DẦU NHẬP KHẨU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được công bố theo Lệnh số 47 L-CTN ngày 03 tháng 04 năm 1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 công văn số 104/CP-KTTH ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về việc thu phụ thu xăng dầu;
Theo Quyết định số 03/1998/QĐ/BVGCP-TLSX ngày 27 tháng 01 năm 1998 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về tỷ lệ phụ thu xăng dầu nhập khẩu;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu nộp đối với khoản phụ thu mặt hàng xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước, như sau:

1- Thực hiện thu phụ thu vào Ngân sách Nhà nước từ ngày 01 tháng 02 năm 1998 đối với các chủng loại xăng dầu nhập khẩu theo tỷ lệ sau:

- Xăng các loại (trừ xăng dùng cho máy bay): 15% - Naphtha, Refomate, và các chế phẩm khác để pha chế xăng: 15% - Diesel, dầu hoả, nhiên liệu bay: 18% - Dầu ma - dút: 10%

tính trên giá nhập khẩu (CIF).

Toàn bộ số tiền thu nêu trên được nộp vào Ngân sách nhà nước theo Chương: 058, loại: 10, Khoản: 05, Mục: 026, Tiểu mục: 15, của Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

2- Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 1998 và được áp dụng đối với tất cả các lô hàng xăng dầu nhập khẩu có Tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 1998.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan địa phương thực hiện việc thu và nộp khoản phụ thu theo quy định tại Thông tư này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.740
DMCA.com Protection Status