Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12-TC/TCT năm 1995 bổ sung Thông tư 70-TC/TCT 1994 thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12-TC/TCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 11/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-TC/TCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1995

 

THÔNG TƯ

12-TC/TCT CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGàY 11 THÁNG 2 NăM 1995 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 70-TC/TCT NGÀY 18-8-1994 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ NHÀ

Tiếp theo Thông tư số 70 TC/ TCT ngày 18/8/1994: "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ"; Để phù hợp với các hình thức của hoạt động cho thuê nhà diễn ra trong thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý thu Ngân sách đối với hoạt động này như sau:

1) Các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cá nhân có nhà cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thuê phải khai báo với cơ quan thuế và nộp các loại thuế và thu khác vào Ngân sách Nhà nước như sau:

- Thuế môn bài;

- Thuế doanh thu;

- Thuế lợi tức;

- Thuế nhà đất;

- Các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chuyển sang phương thức kinh doanh thì không thuộc đối tượng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức mà thực hiện việc thu nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/LB -TT ngày 10/2/1993 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 09/TC - TT ngày 10/2/93 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê.

2) Đối với việc thu thuế doanh thu và thuế lợi tức được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Về thuế doanh thu: Doanh thu chịu thuế là toàn bộ số tiền thu về cho thuê nhà, chưa trừ một khoản phí tổn nào.

Trường hợp người thuê nhà trả tiền thuê trước cho nhiều tháng, nhiều năm,

doanh thu chịu thuế doanh thu là toàn bộ số tiền người thuê đã trả trước bao gồm cả số tiền chi sửa chữa, xây dựng lại nhà... do người thuê trả (nếu có) được ghi trong hợp đồng thuê. Trường hợp trong thời gian thuê có điều chỉnh tăng giá cho thuê thì doanh thu chịu thuế doanh thu bao gồm cả doanh thu điều chỉnh.

b) Về thuế lợi tức: Căn cứ vào Điều 14, Điều 15 và Điều 20 của Luật Thuế lợi tức và Luật bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức , việc xác định số thuế lợi tức phải nộp đối với từng đối tượng có hoạt động cho thuê nhà như sau:

- Đối với tổ chức cá nhân không phải là doanh nghiệp như: các hộ gia đình, các tổ chức hành chính sự nghiệp, đoàn thể, lực lượng vũ trang... có nhà cho thuê. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra có quyền ấn định lợi tức chịu thuế để tính số thuế lợi tức phải nộp, kể cả trưởng hợp thu tiền thuê nhà trước cho nhiều tháng, quý, năm. Thuế lợi tức được nộp dứt điểm cùng với thuế doanh thu theo quy định của cơ quan thuế.

- Đối với các doanh nghiệp có hoạt động cho thuê nhà, thuê phòng phải hạch toán riêng kết quả hoạt động cho thuê nhà, thuê phòng và được tạm nộp thuế lợi tức hàng tháng, thanh toán khi quyết toán năm.

Trường hợp thu tiền cho thuê nhà trước cho nhiều năm nộp thuế doanh thu 1 lần theo điểm a nêu trên, lợi tức chịu thuế khi quyết toán hàng năm được xác định bằng (=) Doanh thu trừ (-) thuế doanh thu đã nộp, số còn lại chia (:) cho số năm đã trả tiền , sau đó trừ (-) các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của năm quyết toán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, các địa phương cần phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 12-TC/TCT

Hanoi, February 11, 1995

 

CIRCULAR

PROVIDING ADDITIONAL GUIDANCE FOR CIRCULAR No.70-TC/TCT ON THE 18TH OF AUGUST 1994 ON THE IMPLEMENTATION OF STATE BUDGETARY COLLECTIONS ON HOUSE RENT ACTIVITY

As a follow-up to Circular No.70-TC/TCT on the 18th of August 1994 guiding the implementation of budgetary collections on the issuance of certificates of dwelling house ownership and residential land-use right in urban areas by virtue of Decree No.60-CP on the 5th of July 1994, and on the purchase, sale and dealing in dwelling houses by virtue of Decree No.61-CP on the 5th of July 1994 of the Government; to conform with the actual rent activity, the Ministry of Finance provides the following concrete guidance for the management of budgetary collections on this activity:

1/ The economic organizations, administrative and non-business public agencies, mass organizations, armed forces and individuals, whose houses are rented by domestic or foreign organizations and individuals, must declare to the tax agency, and pay the following taxes and other levies:

- License tax;

- Turnover tax;

- Profit tax;

- Land and house tax;

- Payment of other taxes and levies (if any) shall comply with provisions of law.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12-TC/TCT năm 1995 bổ sung Thông tư 70-TC/TCT 1994 thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69