Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 16172/TB-CTTPHCM 2021 chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

Số hiệu: 16172/TB-CTTPHCM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thới Ánh
Ngày ban hành: 10/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16172/TB-CTTPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP , THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý doanh nghiệp một số nội dung về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 21/11/2021, cụ thể như sau:

1. Hình thức hóa đơn điện tử áp dụng

Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế hơn so với sử dụng hóa đơn điện tử không mã. Trong đó, hóa đơn xuất trên hệ thống được gửi đến cơ quan thuế cấp mã và lưu trữ hóa đơn tại Cơ quan thuế, đảm bảo hàng hóa đi trên đường khi có cơ quan chức năng kiểm tra sẽ dễ dàng tra cứu từ hệ thống của Cơ quan thuế. Đồng thời, hạn chế bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn theo Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn...).

2. Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Khi nhận được Thông báo này, Quý doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế phê duyệt (chi tiết vui lòng tham khảo trên website: https://www.hcmtax.gov.vn) để được hướng dẫn đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ về việc chấp nhận hay không chấp nhận.

Thời gian đăng ký từ ngày: 1/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

3. Xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

4. Một số vấn đề khác cần lưu ý

Ngoài các nội dung được nêu tại Thông báo này, việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC .

Trong quá trình triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể:

- Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế: Số điện thoại: (024) 33 599 333, địa chỉ email: duongdaynonghddt@gdt.gov.vn.

- Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Thành phố Hồ Chí Minh: (028) 3770 22 88, bấm số 8, địa chỉ thư điện tử: tt_hddt.hcm@gdt.gov.vn.

- Đăng ký và truy cập kênh facebook, youtube và website của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh để theo dõi các bài viết, video hướng dẫn về hóa đơn điện tử (đường dẫn FB: http://www.facebook.com/groups/hotrohoadondientu).

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các nội dung trên để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTKT6 (dtdung2, 03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA SỐ 6
Nguyễn Thới Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 16172/TB-CTTPHCM ngày 10/12/2021 về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.601

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!