Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Sắc lệnh số 84/SL về việc đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và ban giảm tô xã do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Số hiệu: 84/SL Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 22/05/1950 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 84/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949 về việc giảm tô;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Canh nông và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và Ban giảm tô xã thành Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh và Ban giảm tô giảm tức xã.

Điều 2: Thành phần:

Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch

Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Chủ tịch,

- Biện lý toà án nhân dân tỉnh Hội viên,

- 1 đại biểu Liên Việt Việt minh tỉnh Hội viên,

- 4 đại biểu trung nông, bần nông và cố nông có Hội nông dân cứu quốc tỉnh đề cử Hội viên.

Ban giảm tô giảm tức xã:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch

Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, kiêm đại diện Ban Tư pháp xã Trưởng ban,

- 1 đại biểu Liên Việt Việt minh xã Hội viên,

- 3 đại biểu trung nông, bần nông và cố nông có Hội nông dân cứu quốc xã đề cử Hội viên.

Điều 3: Nhiệm vụ:

1- Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh có nhiệm vụ:

a) Về giảm tô: xét xử những vụ tranh tụng về giảm tô, như đã ấn định trong sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949, nghị định 152-NV/P ngày 25 tháng 7 năm 1949 và thông tư số 50-LS ngày 15 tháng 11 năm 194? về giảm tô.

b) Về giảm tức: xét xử những vụ tranh tụng về việc giảm lãi, hoàn và xoá các món nợ cũ.

2- Ban Giảm tô giảm tức xã có nhiệm vụ:

a) Hoà giải và giúp Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh xét các vụ tranh tụng về giảm tô,

b) Hoà giải và giúp Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh xét các việc tranh tụng về giảm lãi, hoàn và xoá các món nợ cũ.

Điều 4: Một thông tư Liên Bộ Nội vụ, Tư pháp, Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Sắc lệnh số 84/SL về việc đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và ban giảm tô xã do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208