Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

Số hiệu: 89/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐÀO TẠO TẬP TRUNG CHÍNH QUY HỆ B CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Y tế - Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5362/LS/TC-YT-GD&ĐT ngày 03/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Mức thu:

a) Đối với các lớp trung cấp dược, hệ đào tạo tập trung 2 năm, mức thu là: 300.000 đồng/học sinh/tháng;

b) Đối với các lớp trung cấp y, hệ đào tạo tập trung 2 năm, mức thu là: 260.000 đồng/học sinh/tháng;

c) Đối với các lớp sơ cấp dược, sơ cấp y, hệ đào tạo tập trung 1 năm, mức thu là: 220.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Quản lý và sử dụng: quản lý, phân phối và sử dụng nguồn thu học phí các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành).

3. Thời gian thực hiện: mức thu học phí tại khoản 1 nêu trên được áp dụng kể từ học kỳ II, năm học 2006 - 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2092/QĐ-CTUBBT ngày 28/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về mức thu học phí hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Bình Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74