Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 868/2006/QĐ-UBND Quy định giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại điểm di tích lịch sử văn hóa Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 868/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ VÉ THAM QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về "chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá";

Căn cứ Nghị quyết số 8g NQ/HĐND3 ngày 31/12/1997 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thông qua danh mục phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 8c/2003/NQ/HĐND4 ngày 27/11/2003 v/v tán thành và thông qua đề án thu, quản lý và sử dụng các loại phí;

Căn cứ Công văn số 2885/BTC-CST ngày 06/3/2006 của Bộ Tài chính V/v phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế;

Xét Tờ trình số 117/TT-DT ngày 13/3/2006 của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế v/v điều chỉnh giá vé tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 618/TT-TC ngày 27 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý như sau:

Điểm tham quan

Đối tượng

Đại Nội

(Đồng/vé/điểm)

Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng

(Đồng/vé/điểm)

Bảo tàng, Hòn Chén, Đồng Khánh, Thiệu Trị

(Đồng/vé/điểm)

a) Người lớn

35.000

30.000

10.000

b) Trẻ em từ 7 đến 12 tuổi

7.000

6.000

2.000

Điều 2. Giá vé tham quan quy định tại Điều 1 đã bao gồm dịch vụ hướng dẫn, thuyết minh chuyên ngành thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chịu trách nhiệm niêm yết giá công khai và phải sử dụng vé tham quan do Cục Thuế nhà nước tỉnh phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các đối tượng được miễn, giảm vé tham quan:

1. Miễn thu tiền vé đối với khách của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong trường hợp có giấy giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Miễn thu tiền vé đối với trẻ em dưới 7 tuổi và học sinh các trường tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học thuộc tỉnh được nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

3. Không thu lệ phí máy ảnh, camera mini mang theo của các đối tượng tham quan.

4. Giảm 50% giá vé đối với các đối tượng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người tàn tật, người già cô đơn trong trường hợp tổ chức tham quan tập thể.

5. Giám đốc trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế được phép:

a) Giảm tối đa không quá 50% giá vé cho sinh viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.

b) Giảm tối đa không quá 50% giá quay phim cho các đoàn làm phim tài liệu lịch sử trong nước nếu xét đủ điều kiện nội dung phim là tài liệu lịch sử.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2006. Các quyết định trước đây về giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thông tin, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lý

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 868/2006/QĐ-UBND Quy định giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại điểm di tích lịch sử văn hóa Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154