Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND về thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 81/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 03/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

CăncứNghịđịnhsố57/2002/NĐ-CPngày03/6/2002củaChínhphủquyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

CăncứNghịđịnhsố24/2006/NĐ-CPngày06/3/2006củaChínhphủsửađổi,bổ sungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố57/2002/NĐ-CPngày03/6/2002củaChínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

CăncứThôngsố63/2002/TT-BTCngày24/7/2002củaBộTàichínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

CăncứThôngsố45/2006/TT-BTCngày25/5/2006củaBộTàichínhsửađổi, bổsungThôngsố63/2002/TT-BTCngày24/7/2002củaBộTàichínhhướngdẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

CăncứThôngsố02/2014/TT-BTCngày02/01/2014củaBộTàichínhhướng dẫnvềphílệphíthuộcthẩmquyềnquyếtđịnhcủaHĐNDtỉnh,thànhphốtrực thuộcTrung ương;

CăncứNghịquyếtsố15/2014/NQ-HĐNDngày07/7/2014củaHộiđồngnhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của SởTài chính tạiTờ trình số 679/TTr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1.Đốitượngnộp:Cáctổchức,nhân,hộgiađìnhsinhsốngsinhhoạttại khuđôthị,cácthịtrấn,thịtứ,trungtâmcácxã,cụmcácđiểmdâncư;điểmdu lịch,khudulịch,khucôngnghiệp,tiểuthủcôngnghiệp,làngnghềnơiđượccung cấp dịch vụ vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Mức thu phí: Theo Phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

a)Đơnvịthuphí:UBNDcácxã,phường,thịtrấnđượcgiaonhiệmvụthựchiện thu trên địa bàn quản lý;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách:

Đốivớicácquan,đơnvịthựchiệnthuphíđượcđểlại10%trêntổngsốtiền phí thực thu; Nộp 90% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Quản lý, sử dụng:

-NguồnthutừPhíđượcquảnsửdụngtheocácquyđịnhhiệnhànhvềquản lý tài chính;

-ChứngtừthuPhíthựchiệntheoquyđịnhhiệnhànhcủaBộTàichínhvềin, pháthành,quảnsửdụngcácloạihóađơn,dịchvụ;chứngtừthutiềnphí,lệphí.

Điều2.ChánhVănphòngUBNDtỉnh;GiámđốcSở:Tàichính,Côngthương, Xâydựng;CụctrưởngCụcthuếtỉnh;GiámđốcKhobạcNhànướctỉnh;Chủtịch UBNDcáchuyện,thànhphố;Thủtrưởngcácquan,đơnvịtổchức,nhâncó liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyếtđịnhhiệulựcsau10ngày,kểtừngàybanhànhbãibỏQuyếtđịnh số63/2008/QĐ-UBNDngày10/12/2008củaUBNDtỉnhLàoCaibanhànhPhívệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH
CHỦTỊCH

DoãnVăn Hưởng

 

PHỤ BIỂU CHITIẾTPHÍVỆ SINH

(Kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung

Mức thu

Ghi chú

1

nhân,hộgiađìnhkhônghoạtđộng sản xuất, kinh doanh (kể cả các cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan, đơn vịHCSN,trụsởlàmviệc,vănphònggiao dịch,vănphòngđạidiện,chinhánhcủatổ chức sản xuất kinh doanh)

 

 

a

nhân,hộgiađìnhkhônghoạtđộng sản xuất, kinh doanh

 

 

TạicácphườngthuộcTPLàoCai;thịtrấn Bắc Hà,Thị trấn Sa Pa

5.000 đồng/người/tháng

 

TạiThị trấn trung tâm các huyện

4.000 đồng/người/tháng

 

Khu vực còn lại

3.000 đồng/người/tháng

 

b

Cơ quan, đơn vị HCSN; trụ sở làm việc, vănphònggiaodịch,vănphòngđạidiện, chinhánhcủatổchứcsảnxuấtkinhdoanh khônghoạtđộngsảnxuất,kinhdoanh (căncứbảnglương,danhsáchchitrảtiền côngmứcthutạiquyđịnhy,đơnvịsử dụng cán bộ, người lao động nộp)

5.000 đồng/người/tháng

 

2

Ngoài mức nộp theo quy định tại điểm 1 nêutrêncácquan,đơnvị,tổchức,hộgia đình,nhânhoạtđộngsảnxuấtkinh doanh còn phải nộp phí theo quy định sau:

 

 

 

+ Hộ kinh doanh thương mại

 

 

 

Môn bài bậc 1

40.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

30.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

20.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

10.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+ Các hộ sản xuất, chế biến, sửa chữa (khôngbaogồmcáchộgiađình,nhân kinhdoanhsửachữaôtô,xemáy)kinh doanh dịch vụ khác

 

 

 

Môn bài bậc 1

120.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

100.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

80.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

60.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+ Hộ hoạt động kinh doanh hàng ăn, uống

 

 

 

Môn bài bậc 1

280.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

200.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

140.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

80.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+Cáctổchứcsảnxuất,kinhdoanhdịchvụ

 

 

 

-Đốivớinhàhàng,trungtâmthươngmại, siêu thị, nhà máy, bến bãi

400.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

-Cửahàng,sở SX,KD,nhày,kho bãi(khôngbaogồmcácsởsửachữaô tô xe máy)

300.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

-Đốivớiphòngnghỉ(baogồmcảcáccá nhân,hộgiađìnhkinhdoanhnhànghỉ, khách sạn, nhà trọ)

15.000 đồng/phòng/tháng

 

 

+ Đối với bệnh viện, cơ sở y tế (do các Bệnhviện,sởytếnộpngoàisốnộptheo cánbộ,nhânviênđãnộptheoquyđịnhnêu trên)

10.000 đồng/giường/tháng

Mứcthumcăn cđBệnhviện, cơsytếnộp

 

+Đốivớicáctrườnghọc,sởđàotạo(do cácTrường học, cơ sở đào tạo nộp ngoài số nộp theo cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nộp theo quy định nêu trên)

5.000 đồng/học sinh/năm

Mứcthumcăn cđTrường học, cơ sđào tạonộp

3

Đối với các khu vực đền, chùa, nhà ga, bến xe;khuvuichơigiảitrí,cáckhuvựccông cộng khác(như cácđiểmdu lịch,khu du lịch...)

 

 

 

-Đốivớicáckhuvựcnhàga,bếnxe;khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng khác(nhưcácđiểmdulịch,khudulịch...) vàcáckhuvựcđền,chùađượcxếphạnglà Di tích cấp quốc gia

500.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

-Đốivớicáckhuvựcđền,chùađượcxếp hạng là Di tích cấp tỉnh

300.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

- Đối với các khu vực đền, chùa khác

200.000 đồng/cơ sở/tháng

 

4

Cácloạirácthảinhư:Rácthảidocáccông trìnhxâydựng,ráctạicácchợ,rácthảinguy hại....cầnphảixửtheoquytrìnhnghiêm ngặttừkhâuthugomđếnvậnchuyển,xửlý (gồmcảchấtthảidocácsở,hộgiađình sửa chữa ô tô xe máy)

 

 

 

-Rácthảidocáccôngtrìnhxâydựng,do các chợ

200.000 đồng/m3 rác

 

 

- Rác thải nguy hại

300.000 đồng/m3 rác

 

 

-Đốivớicáctrườnghợpkhôngxácđịnh đượckhốilượngrácthảithìthutheomức khoán như sau:

 

 

 

+ Đối với tổ chức

1.200.000 đồng/cơ sở/ tháng

 

 

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình

500.000 đồng/hộ hoặc cá nhân/tháng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2014/QĐ-UBND về thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165
DMCA.com Protection Status