Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8050/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8050/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT THU PHÍ TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN-SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Công văn số 2426/UB-QLĐT ngày 30/5/1994 và quyết định số 5387/QĐ-UB-QLĐT ngày 14/10/1998 của ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét tình hình thu phí đã hoàn vốn đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Trường Sơn-sân bay Tân Sơn Nhất ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chấm dứt việc tổ chức thu phí giao thông trên đường Trường Sơn-sân bay Tân Sơn Nhất kể từ ngày 01/01/2002.

Điều 2.- Giao cho Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tổ chức kiểm tra việc thanh quyết toán công tác thu phí giao thông trên tuyến đường của Liên doanh Công ty Tanimex-Cụm Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất theo tinh thần công văn số 2426/UB-QLĐT ngày 30/5/1994 và quyết định số 5387/QĐ-UB-QLĐT ngày 14/10/1998 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Giám đốc Công ty Tanimex, Giám đốc Cụm Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ GTVT
- TTUB : CT,PCT/TT, ĐT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
Tổ TH, ĐT, TM
- Lưu (ĐT)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8050/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001 về việc chấm dứt thu phí trên đường Trường Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!