Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 759/QĐ-TCHQ năm 2009 về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành giữa Tổng cục Hải quan – Cục Lễ Tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao – Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an để phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng sử dụng xe ôtô được miễn thuế nghi vấn sử dụng sai mục đích do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 759/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 759/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN – CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC (BỘ NGOẠI GIAO) – CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT (BỘ CÔNG AN) ĐỂ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, XÁC MINH, LÀM RÕ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG XE ÔTÔ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NGHI VẤN SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN  

Căn cứ Luật Hải quan ban hành ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 24/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP , ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ nội dung cuộc họp liên ngành ngày 25/02/2003 giữa Tổng cục Hải quan – Cục Lễ Tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao – Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an bàn phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng sử dụng xe ôtô được miễn thuế nghi vấn sử dụng sai mục đích;
Căn cứ các công văn số 295/LT-ƯĐMT, ngày 10/3/2009 của Cục Lễ Tân nhà nước (Bộ Ngoại giao); số 427/C26-P4, ngày 16/03/2009 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) v/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác liên ngành giữa Tổng cục Hải quan – Cục Lễ Tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao – Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an để phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng sử dụng xe ôtô được miễn thuế nghi vấn sử dụng sai mục đích (gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Thành Hiện – Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Tổ Phó thường trực.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cảnh sát Cục Giao thông đường bộ, đường sắt (Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an), Tổ phó.

4. Ông Ngô Trịnh Hà – Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban ưu đãi miễn trừ, Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao), Tổ phó.

5. Ông Nguyễn Kim Hải – Phó Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an), Thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Ba – Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan số 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Thành viên.

7. Ông Lê Văn Cường – Trưởng phòng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Thành viên.

8. Ông Dương Minh Đức – Phó Trưởng phòng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Thành viên.

9. Ông Phạm Duy Khanh – Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan số 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Thành viên – Thư ký Tổ.

10. Ông Hoàng Trần Tân – Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Thành viên.

11. Bà Dương Ngọc Quyên, chuyên viên Ban ưu đãi miễn trừ, Cục Lễ tân nhà nước, Bộ Ngoại giao, Thành viên.

12. Ông Trương Xuân Trúc – Công chức Đội Kiểm soát hải quan số 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Thành viên.

Điều 2. Tổ Công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Tiến hành nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thống kê, rà soát các xe ôtô thuộc diện miễn thuế của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ căn cứ theo Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được đăng ký, lưu hành mang biển số với ký hiệu NG, NN, QT hết thời hạn hoặc đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ (chủ sở hữu xe) đã kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước chưa tái xuất hoặc đã chuyển nhượng nhưng chưa kê khai nộp thuế theo quy định để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để triển khai áp dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thu đúng, thu đủ số thuế đối với các xe ôtô này.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc đã được thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 25/02/2009 giữa Tổng cục Hải quan – Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – Cục Lễ tân Nhà nước.

3. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật mới để quản lý thuế đối với xe ôtô của các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định.

Điều 3. Quy chế làm việc của Tổ Công tác liên ngành

1. Tổ Công ty liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện, được thực hiện bằng văn bản gửi về các đơn vị đầu mối. Đầu mối liên hệ, làm việc của Tổ Công tác liên ngành cụ thể như sau:

2.1. Đơn vị đầu mối thuộc Tổng cục Hải quan là Cục Điều tra chống buôn lậu – Đ/c Nguyễn Phi Hùng, Phó Cục trưởng.

2.2. Đơn vị đầu mối thuộc Cục Lễ tân nhà nước là Ban ưu đãi miễn trừ - Đ/c Ngô Trịnh Hà, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban ưu đãi miễn trừ.

2.3. Đơn vị đầu mối thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt là Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Đ/c Nguyễn Kim Hải, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc khi có các vấn đề lớn, phức tạp thì Tổ Công tác liên ngành tổ chức thảo luận tập trung để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác liên ngành tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đ/c Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, ĐTCBL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-TCHQ năm 2009 về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành giữa Tổng cục Hải quan – Cục Lễ Tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao – Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an để phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng sử dụng xe ôtô được miễn thuế nghi vấn sử dụng sai mục đích do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49