Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2007/QĐ-UBND về giá đất, giá cho thuê đất khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 72/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 13/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 72/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ ĐẤT, GIÁ CHO THUÊ ĐẤT KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông từ số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định giá các loại đất năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 16/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch chung khu du lịch Cam Ranh (quy hoạch chung và mở rộng quy hoạch chung khu du lịch Bãi Dài) thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất, giá cho thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh như sau:

1. Về giá đất

- Đơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2.000.000 đ/m2.

2. Về giá cho thuê đất

Đơn giá cho thuê đất một năm tính bằng (=) tỉ lệ % x giá đất theo mục đích sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Tỉ lệ % để tính đơn giá thuê đất như sau:

- Đối với các lô đất phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành (vị tri giáp biển): Tỷ lệ là 1%;

- Đối với các lô đất phía Tây Đại lộ Nguyễn Tất Thành: Tỷ lệ là 0,75%.

Trường hợp đủ điều kiện chọn hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời hạn thuê đất thì đơn giá thuê tăng thêm 50% đơn giá trả tiền hàng năm.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- Đơn giá cho thuê đất quy đinh tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng cho tất cả các đơn vị tổ chức được cho thuê đất tại khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

- Trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá thì đơn giá đất, giá cho thuê đất quy định tại Điều 1 Quyết định này là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đơn giá thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá là mức giá để tính tiền sử dụng đất, đơn giá cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2007/QĐ-UBND về giá đất, giá cho thuê đất khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93