Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2004/QĐ-UBBT sửa đổi Quyết định 23/2003/QĐ-UBBT về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng tiền thu phí bến bãi tại cảng Phan Thiết do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 60/2004/QĐ-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 12/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 60/2004/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 12 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2003/QĐ-UBBT NGÀY 29/4/2003 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ BẾN BÃI TẠI CẢNG PHAN THIẾT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
- Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh phí và lệ phí;
- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐND Tỉnh Bình Thuận khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 15/01/2003;
- Căn cứ công văn số 95/TTHĐ-BT ngày 04/8/2004 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh mức trích để lại phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết
- Căn cứ Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND Tỉnh quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết;
- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Sở Thủy sản tại công văn số 5288 LS/TC-TS ngày 18/11/2003 và Sở Tài chính tại công văn số 1471/TC-HCSN ngày 12/4/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi điểm 1.2.1, mục II, phần II bản quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng tiền thu phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND Tỉnh như sau:

“Cơ quan thu phí được để lại số tiền thu phí thực thu được, để chi phí phục vụ công tác thu, cụ thể:

- Đối với khoản thu phí bến bãi quy định tại mục A, B, C biểu thu phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết đính kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT, được để lại 100%.

- Đối với khoản thu phí bến bãi quy định tại mục D biểu thu phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết đính kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT sau khi nộp thuế giá trị gia tăng, được để lại 100%”.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 23/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND Tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005. Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp với Sở Thuỷ sản, Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Cảng Phan Thiết, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thiết và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND Tỉnh (b/c)
- CT, các PCT UBND Tỉnh
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)
- Lưu: VP; PPLT, NLN, TH

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2004/QĐ-UBBT sửa đổi Quyết định 23/2003/QĐ-UBBT về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng tiền thu phí bến bãi tại cảng Phan Thiết do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69