Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2000/QĐ-BTC bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 47/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 04/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 47/2000/QĐ-BTC NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN THU LỆ PHÍ CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRÁI VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép sau:

Lệ phí cấp giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phế liệu, phế thải là kim loại.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhà trọ.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Lệ phí cấp giấy phép di chuyển lực lượng khai thác.

Lệ phí cấp giấy phép khai thác hải sản xa bờ.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động nghề cá.

Lệ phí cấp giấy phép di giống.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thức ăn cho động vật thuỷ sản.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận thu hoạch nhuyễn thể.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động tư vấn tài chính.

Lệ phí cấp giấy phép làm đại lý kinh doanh thiết bị bưu chính viễn thông.

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông.

Lệ phí cấp giấy phép làm đại lý cho các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài.

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển khách du lịch.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập cơ sở hành nghề trang thiết bị, dụng cụ y tế tư nhân.

Lệ phí cấp giấy phép vận tải đường thuỷ.

Lệ phí cấp giấy phép đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động hàng hải.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải.

Lệ phí cấp giấy phép vận tải hàng hoá, vận tải hành khách.

Lệ phí cấp giấy phép vận tải đường bộ.

Lệ phí cấp giấy phép cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng vùng nước đường thuỷ nội địa.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thuốc thú y.

Lệ phí cấp giấy phép chế biến gỗ và lâm sản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/2/2000. Bãi bỏ các quy định về phí, lệ phí trái với quyết định này.

Điều 3:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan, căn cứ vào Danh mục các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp, tiến hành bãi bỏ ngay các loại phí, lệ phí do ngành, địa phương mình ban hành hiện đang tổ chức thu trái quy định.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng cục Thuế có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 47/2000/QD-BTC

Hanoi, April 4, 2000

 

DECISION

CANCELING THE FEES FOR THE GRANTING OF LICENSES AND PERMITS WHICH ARE CONTRARY TO THE LAW ON ENTERPRISES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Governments Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 19/2000/QD-TTg of February 3, 2000 on canceling licenses and permits which are contrary to the Law on Enterprises;
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To cancel the collection of fees for the granting of the following licenses and permits:

1. Fee for the granting of certification of environmental pollution control

2. Fee for the granting of certificate of qualifications for trading in discarded metal materials and scraps

3. Fee for the granting of certificate of qualifications for inn business
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2000/QĐ-BTC bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.630
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88