Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bảng quy định kèm theo Quyết định 48/2005/QĐ-UBND quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 45/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2006/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI BẢNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2005/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, tại Tờ trình số 152/TTr-LS-TC-NN&PTNN ngày 14/8/2006 về việc bổ sung chế độ miễn, giảm thủy lợi phí, tiền nước tại Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang và Tờ trình số 217/TTr-STC ngày 18/12/2006 về việc bổ sung, sửa đổi khoản thu, nộp, miễn giảm thủy lợi phí tại Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung một số điều tại bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Bổ sung chế độ miễn, giảm thủy lợi phí và tiền nước quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 cụ thể như sau:

Đối tượng sử dụng, dùng nước là các nhà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn gồm toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh thì được miễn thủy lợi phí và tiền nước (phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Đối tượng sử dụng, dùng nước là các nhà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn gồm Thị xã Hà Tiên và Thành phố Rạch Giá thì được giảm 50% (năm mươi phần trăm) tiền thủy lợi phí và tiền nước.

Thời hạn miễn, giảm thủy lợi phí, tiền nước thực hiện theo thời hạn miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp đến khi nào có thu nhập chịu thuế thì nhà đầu tư phải nộp thủy lợi phí, tiền nước .

2. Phần 2 - Điều 10 sửa đổi như sau:

Khoản thu thủy lợi phí trên địa bàn cấp huyện, sau khi trừ chi phí thu 9% phần còn lại 91% nộp vào ngân sách cấp huyện (mục 062, tiểu mục 99) được cân đối vào dự toán ngân sách cấp huyện hàng năm để sử dụng cho yêu cầu ngăn mặn, duy tu, nạo vét kênh mương; giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định danh mục đầu tư, sau đó thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở chuyên ngành để theo dõi.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bảng quy định kèm theo Quyết định 48/2005/QĐ-UBND quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112