Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2008 duyệt điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 422/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 149/TT-TC ngày 01/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Loại giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe

Chương trình đào tạo

Mức thu theo từng học phần

1

B1 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ móc có trọng tải dưới 3500kg không kinh doanh vận tải)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

132.000

2.442.000

c2.730.000

2

B2 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải dưới 3500kg có kinh doanh vận tải)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

192.000

2.904.000

c3.252.000

3

C (ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải từ 3500kg trở lên)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

240.000

4.254.000

c4.650.000

4

Chuyển cấp từ B1 lên B2

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

72.000

240.000

c432.000

5

Chuyển cấp từ B2 lên C (3.500kg trở lên)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

180.000

1.536.000

c1.800.000

6

Chuyển cấp từ B2 lên D (chở người từ 10 - 30 người)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

180.000

2.280.000

c2.580.000

7

Chuyển cấp từ C lên D

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

144.000

1.536.000

c1.800.000

8

Chuyển cấp từ C lên E (chở trên 30 người)

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

180.000

2.280.000

c2.580.000

9

Chuyển cấp từ D lên E

- Học Luật giao thông Đ.bộ

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

144.000

1.536.000

c1.800.000

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, các chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ và các quy chế bồi dưỡng về kiến thức lái xe cơ giới đường bộ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2008 duyệt điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149