Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3940/QĐ-CT-HCLT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 17/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3940/QĐ-CT-HCLT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, VĂN BẢN ĐẾN CỦA VĂN PHÒNG CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Căn cứ Quyết định 1640/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc thành lập Cục thuế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 49/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục thuế thuộc Tổng Cục thuế; Quyết định 1369/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-TCT ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Tổng Cục thuế về quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục thuế;

Căn cứ Quyết định 953/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của Tổng cục thuế;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-TCT ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Tổng cục thuế về Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính tại cơ quan Thuế các cấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ Cục thuế TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, văn bản đến của Văn phòng Cục thuế TP Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (Bà) Lãnh đạo Cục, Trưởng Phòng Hành chính lưu trữ, Trưởng các Phòng Cục thuế TP Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3940/QĐ-CT-HCLT ngày 17/03/2009 ban hành Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, văn bản đến của Văn phòng Cục thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.899

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149