Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 379/QĐ-UB-KT năm 1996 về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1996 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 379/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 05/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 379/QĐ-UB-KT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRÍCH 5% SỐ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THU ĐƯỢC NĂM 1996 ĐỂ QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Xét đề nghị của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 09/CT-NNNĐ ngày 3/01/1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Cho phép Ủy ban nhân dân huyện, quận có sản xuất nông nghiệp được dự trù trong ngân sách quận, huyện năm 1996 một khoản kinh phí để chi hỗ trợ công tác quản lý và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Khoản kinh phí này không quá 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được trong năm, trong đó 4% cho phường, xã để phường, xã chi cho cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và cán bộ trực tiếp thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, 1% để chi về thi đua, khen thưởng phong trào thu thuế để sử dụng đất nông nghiệp của quận, huyện.

Điều 2 .- Căn cứ tình hình thực hiện thu, Sở Tài chánh và Cục thuế thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn việc trích lập và sử dụng quỹ này cho công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3 .- Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Cục Trưởng Cục thuế thành phố và Ủy ban nhân dân huyện, quận có thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 379/QĐ-UB-KT năm 1996 về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1996 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53