Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36-CT năm 1990 về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 36-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 05/02/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NHÀ TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ các chính sách thuế hiện hành;
Để khuyến khích các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và phổ thông lao động sản xuất tự tạo nguồn để góp phần tăng thêm kinh phí cho nhà trường;
Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Bộ trưởng Bộ giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong những năm trước mắt, tạm thời chưa thu thuế và thu quốc doanh đối với những sản phẩm do nhà trường tự tổ chức lao động sản xuất và hợp đồng nghiên cứu khoa học để cải thiện đời sống phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Điều 2. Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường thì được miễn thuế; nếu xuất nhập khẩu mang tính chất sản xuất kinh doanh thông thường thì nộp thuế theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các cơ sở sản xuất, dịch vụ hạch toán kinh tế trực thuộc Bộ Đại học và Bộ Giáo dục phải nộp thuế theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Bộ Tài chính cùng Bộ Giáo dục, Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ra thông tư hướng dẫn Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1990, các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36-CT năm 1990 về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41