Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3169/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô xe máy Yên Bái 2015

Số hiệu: 3169/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 29/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011; Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 13/7/2015; Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2254/TTr-STC.QLG&TSCS ngày 15/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

(Chi tiết theo Phụ lục số I, Phụ lục số II đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan Thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong Bảng giá chưa phù hợp với quy định thì phải có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Giá mới 100% đã có thuế VAT)
(Kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ

Giá xe mới 100%

Ghi chú (Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

 

 

 

 

 

NHÀ MÁY ÔTÔ VEAM (Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) sản xuất, láp ráp

 

 

 

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

VT200-1; Số loại: VT200-1MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT21X11002.

 

387,2

403,7

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

2

VT200-1; Số loại: VT200-1MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT21X11212

 

429,0

438,9

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

3

VT200-1; Số loại: VT200-1TK; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT21X11003

 

387,2

403,7

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

4

VT200-1; Số loại: VT200-1TK; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT21X11313

 

437,8

447,7

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

5

VT651; Số loại: VT651MB; Tải trọng: 6490kg; Mã sản phẩm: LT01X11002; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm.

 

577,5

588,5

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

6

VT651; Số loại: VT651MB; Tải trọng: 6490kg; Mã sản phẩm: LT01X11212; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm.

 

621,5

627,0

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

7

VT651; Số loại: VT651TK; Tải trọng: 6490kg; Mã sản phẩm: LT01X11003; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm.

 

577,5

588,5

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

8

VT651; Số loại: VT651TK; Tải trọng: 6490kg; Mã sản phẩm: LT01X11313; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá cửa trung tâm.

 

631,4

639,1

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

9

VT260; Số loại: VT260 MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: ET39X11002; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện

 

434,5

467,5

QĐ số 2127- Ngày 19/10/2015

10

VT260; Số loại: VT260 MB; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: ET39X11212; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện

 

488,4

521,4

QĐ số 2127- Ngày 19/10/2015

11

VT260; Số loại: VT260 TK; Tải trọng: 1800kg; Mã sản phẩm: ET39X11003; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện

 

434,5

467,5

QĐ số 2127- Ngày 19/10/2015

12

VT260; Số loại: VT260 TK; Tải trọng: 1800kg; Mã sản phẩm: ET39X11313; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện

 

507,1

540,1

QĐ số 2127- Ngày 19/10/2015

13

VT651; Số loại: VT651CS; Mã sản phẩm: LT01X11006; Trang bị điều hoà, kính điện, khoá điện

 

577,5

588,5

QĐ số 2127- Ngày 19/10/2015

 

HÃNG TOYOTA (Cty Ô tô Toyota Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

TOYOTA; Số loại: Camry Q ASV50L-JETEKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa tự động 3 vùng (sản xuất trong nước).

 

1.359,0

1.414,0

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

2

TOYOTA; Số loại: Camry G ASV50L-JETEKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa tự động 2 vùng (sản xuất trong nước).

 

1.214,0

1.263,0

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

3

TOYOTA; Số loại: Camry E ASV51L-JETNHU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 (sản xuất trong nước).

 

1.078,0

1.122,0

QĐ số 1261-Ngày 13/7/2015

B

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

 

 

 

XE DO CTY TNHH ÔTÔ HOA MAI (lắp ráp, sản xuất)

 

 

 

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

HD1250A-E2TD; Trọng tải 1.250 kg; Xe ôtô tải ben nhãn hiệu HOA MAI

 

 

182,0

 

2

HD1600A-E2TL; Trọng tải 1.600 kg; Xe ôtô tải thùng nhãn hiệu HOA MAI (Không điều hoà)

 

 

175,0

 

3

HD2000A-TK; Trọng tải 2.000 kg; Xe ô tô tải thùng nhãn hiệu HOA MAI; (Không điều hoà - Cabin đơn)

 

 

180,0

 

4

HD3450A-E2MP; Trọng tải 3.450 kg; Xe ô tô tải thùng nhãn hiệu HOA MAI (Có điều hòa – Cabin đôi)

 

 

352,0

 

5

HD7600A.4x4-E2MP; Trọng tải 7.600 kg; Xe ô tô tải thùng nhãn hiệu HOA MAI (Có điều hoà-Ca bin đôi)

 

 

455,0

 

6

HD7800A.4x4-E2TD; Trọng tải 7.800 kg; Xe ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI

 

 

445,0

 

7

HD7800A-E2MP; Trọng tải 7.800 kg; Xe ô tô tải thùng nhãn hiệu HOA MAI (Có điều hoà-Ca bin đôi)

 

 

422,0

 

8

HD8000A-E2TD; Trọng tải 8000 kg; Xe ô tô tải ben nhãn hiệu HOA MAI

 

 

406,0

 

9

HOA MAI; Số loại: HD2350A-E2T; Dung tích 2672cm3; Trọng tải: 2350 kg; Xe ôtô tải tự đổ. Sản xuất năm 2015

2015

 

252,0

 

 

Xe ô tô xi téc (xe chở xăng):

 

 

 

 

1

DONGFENG/DFZ5250GJYGZ4D3; Dung tích 8300. Sản xuất năm 2015

2015

 

1.180,0

 

 

CTTNHH SX VÀ LR Ô TÔ DU LỊCH TRƯỜNG HẢI –KIA (sản xuất và lắp ráp)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

KIA; số loại: MORNING TA 12G E2 AT-1, dung tích 1248 cm3, xe 05 chỗ. SX năm 2015

2015

 

406,0

 

2

KIA; số loại: K3 YD 16G E2 AT-2, dung tích 1591, xe 05 chỗ. SX năm 2015

2015

 

642,0

 

3

KIA; số loại: K3 YD 16G E2 AT, dung tích 1591 cm3, xe 05 chỗ. SX năm 2015

2015

 

625,0

 

 

XE DO CTY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM (lắp ráp, sản xuất)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

HYUNDAI GRAND 110 dung tích 1.248; 05 chỗ ngồi. Sản xuất tại Ấn Độ năm 2015.

2015

 

456,0

 

2

HYUNDAI I20 ACTIVE dung tích 1.368 cm3; 05 chỗ ngồi. Sản xuất năm 2015.

2015

 

616,0

 

3

HYUNDAI SONATA dung tích 1.999 cm3; 05 chỗ ngồi. Sản xuất năm 2015.

2015

 

1.010,0

 

 

CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ LR ÔTÔ VINA-MAZDA (lắp ráp, sản xuất)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

MAZDA; Số loại: 6 20G AT; Dung tích 1998, số chỗ ngồi 05. Sản xuất năm 2015

2015

 

920,0

 

2

MAZDA; Số loại: MAZDA/MAZDA2; Dung tích 1496 cm3, số chỗ ngồi 05. Xe nhập khẩu, sản xuất năm 2015

2015

 

609,0

 

 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (sản xuất và lắp ráp)

 

 

 

 

1

Ô tô khách SAMCO KGQ1 (29 chỗ ngồi). SX năm 2015

2015

 

1.420,0

 

2

Ô tô khách THACO TB95S-W (39 chỗ ngồi). SX năm 2015

2015

 

1.990,0

 

 

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM SX VÀ LẮP RÁP

 

 

 

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

ISUZU NPR85K CAB-CHASSIS-V15; Ô tô tải thùng kín; Dung tích 2.999; Trọng tải 3.460kg, 03 chỗ ngồi. Sản xuất năm 2015

2015

 

668,0

 

 

CÔNG TY TNHH Ô TÔ SITOM

 

 

 

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

STQ1316L9T6B4; Xe tải thùng SITOM, Tải thùng 8x4-17,95/30T

 

 

1.080,0

 

2

STQ1346L9T6B4; Xe tải thùng SITOM, tải thùng 10x4-22,5/34T

 

 

1.190,0

 

3

STQ3256L9Y9S4; Xe Ben SITOM, Ben 6x4-260Hp-13.5T/24T

 

 

900,0

 

4

STQ3311L16Y4B14; Xe Ben SITOM, Ben 8x4-340Hp-17.5/30T

 

 

1.160,0

 

 

Đầu kéo:

 

 

 

 

1

STQ4257L7Y15S4; Đầu kéo SITOM, Đầu kéo (6x4) - Cầu nhanh

 

 

890,0

 

 

Xe chuyên dùng:

 

 

 

 

1

ZJV9405CLXDY; Xe chuyên dùng, Moóc lồng CIMC 12.4m-32T/39T

 

 

310,0

 

 

NHÀ MÁY ÔTÔ VEAM (Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) sản xuất, lắp ráp

 

 

 

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

VT201; Số loại: VT201; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT22X11001.

 

 

361,9

 

2

VT201; Số loại: VT201; Tải trọng: 1990kg; Mã sản phẩm: DT22X11111.

 

 

378,4

 

3

VT252; Số loại: VT252; Tải trọng: 2360kg; Mã sản phẩm: ET38X11001.

 

 

374,0

 

4

VT252; Số loại: VT252; Tải trọng: 2360kg; Mã sản phẩm: ET38X11111.

 

 

390,5

 

5

VT650; Số loại: VT650CS; Mã sản phẩm: LT00X11006.

 

 

605,0

 

6

VT650; Số loại: VT650; Tải trọng: 6400kg; Mã sản phẩm: LT00X11001.

 

 

605,0

 

7

VT650; Số loại: VT650; Tải trọng: 6400kg; Mã sản phẩm: LT00X11111.

 

 

640,2

 

8

VT750; Số loại: VT750MB; Tải trọng: 7360kg; Mã sản phẩm: MT00X11002.

 

 

618,2

 

9

VT750; Số loại: VT750MB; Tải trọng: 7360kg; Mã sản phẩm: MT00X11212.

 

 

672,1

 

10

VT750; Số loại: VT750TK; Tải trọng: 7300kg; Mã sản phẩm: MT00X11003.

 

 

618,2

 

11

VT750; Số loại: VT750TK; Tải trọng: 7300kg; Mã sản phẩm: MT00X11313.

 

 

690,8

 

 

HÃNG FORD (Cty TNHH FORD Việt nam)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

FORD FOCUS DYB 4D PNDA AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cc, 4 cửa, C346 MCA Trend; Xe lắp ráp trong nước. Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016

 

799,0

 

2

FORD FOCUS DYB 4D M9DC AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cc, 4 cửa, C346 MCA Titanium; Xe lắp ráp trong nước. Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016

 

899,0

 

3

FORD FOCUS DYB 5D M9DC AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cc, 5 cửa, C346 MCA Sport; Xe lắp ráp trong nước. Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016

 

899,0

 

4

FORD FOCUS DYB 5D PNDA AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cc, 5 cửa, C346 MCA Trend; Xe lắp ráp trong nước. Sản xuất năm 2015, 2016.

2015, 2016

 

799,0

 

 

HÃNG MITSUBISHI (Do Cty TNHH Liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao); Nhập khẩu và Lắp ráp trong nước.

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

Mitsubishi Pajero GLS AT (3.8L); Loại xe: Ôtô con 07 chỗ ngồi; Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Pajero GLS, số tự động (3.8L); Dung tích máy 3828 cc; Sản xuất năm 2015; Xe Nhập khẩu.

2015

 

2.079,0

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

Mitsubishi Triton GLX.AT (Canopy); Loại xe ôtô tải (Pick-up cabin kép); Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Triton GLX Canopy 4x2AT; dung tích 2477 cc; 05 chỗ ngồi; Tải trọng 600 đến 700kg; Sản xuất năm 2015. Xe Nhập khẩu.

2015

 

615,0

 

2

Mitsubishi Triton GLS.AT (Canopy); Loại xe ôtô tải (Pick-up cabin kép); Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Triton GLS Canopy 4x4AT; dung tích 2477 cc; 05 chỗ ngồi; Tải trọng 625 đến 725kg; Sản xuất năm 2015. Xe Nhập khẩu.

2015

 

775,0

 

3

Mitsubishi Triton GLX.MT (Canopy); Loại xe ôtô tải (Pick-up cabin kép); Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Triton GLX Canopy 4x2MT; dung tích 2477 cc; 05 chỗ ngồi; Tải trọng 630 đến730kg; Sản xuất năm 2015. Xe Nhập khẩu.

2015

 

580,0

 

4

Mitsubishi Triton GLS.MT (Canopy); Loại xe ôtô tải (Pick-up cabin kép); Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Triton GLS Canopy 4x4MT; dung tích 2477 cc; 05 chỗ ngồi; Tải trọng 610 đến 710kg; Sản xuất năm 2015. Xe Nhập khẩu.

2015

 

690,0

 

 

HÃNG TOYOTA (Cty Ô tô Toyota Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con:

 

 

 

 

1

TOYOTA; Số loại: Corolla G ZRE172L-GEXGKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

 

 

848,0

 

2

TOYOTA; Số loại: Corolla G ZRE172L-GEFGKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

 

 

795,0

 

3

TOYOTA; Số loại: Corolla V ZRE173L-GEXVKH; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 (Xe sản xuất trong nước)

 

 

992,0

 

4

TOYOTA; Số loại: Innova TGN40L-GKPNKU; Quy cách: 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3; Xe SXTN

 

 

867,0

 

5

TOYOTA; Số loại: Innova TGN40L-GKPDKU; Quy cách: 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3; Xe SXTN

 

 

798,0

 

6

TOYOTA; Số loại: Innova TGN40L-GKMDKU; Quy cách: 8 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3; Xe SXTN

 

 

758,0

 

7

TOYOTA; Số loại: Innova TGN40L-GKMRKU; Quy cách: 8 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3; Xe SXTN

 

 

727,0

 

8

TOYOTA; Số loại: Vios G NCP150L-BEPGKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3, xe sản xuất trong nước.

 

 

649,0

 

9

TOYOTA; Số loại: Vios E NCP150L-BEMRKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3, xe sản xuất trong nước.

 

 

595,0

 

10

TOYOTA; Số loại: Vios J NCP151L-BEMDKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3, xe sản xuất trong nước.

 

 

570,0

 

11

TOYOTA; Số loại: Vios Limo NCP151L-BEMDKU; Quy cách: 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3, xe sản xuất trong nước.

 

 

561,0

 

12

TOYOTA; Số loại: Yaris G; 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 (Xe nhập khẩu). SX năm 2015

2015

 

710,0

 

13

TOYOTA; Số loại: Yaris E; 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 (Xe nhập khẩu). SX năm 2015

2015

 

658,0

 

14

TOYOTA; Số loại: Fortuner TGN51L-NKPSKU; Quy cách: 07 chỗ ngồi , số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4; sản xuất trong nước

 

 

1.121,0

 

15

TOYOTA; Số loại: Fortuner TGN61L-NKPSKU; Quy cách: 07 chỗ ngồi , số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2; sản xuất trong nước

 

 

1.008,0

 

16

TOYOTA; Số loại: Fortuner KUN60L-NKMSKU; Quy cách: 07 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, 4x2; sản xuất trong nước

 

 

947,0

 

17

TOYOTA; Số loại: Land Cruiser Prado TX-L; Model code: TRJ150L-GKTEK; Quy cách: 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4, sản xuất năm 2015; Xe nhập khẩu.

2015

 

2.192,0

 

18

LEXUS; Mẫu xe: LX570; Số loại: URJ201L-GNZGKV; Quy cách: 08 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 5.663 cm3; Xe nhập khẩu. Năm SX 2015.

2015

 

5.610,0

 

19

LEXUS; Mẫu xe: LS460L; Mã xe: USF41L-AEZGHW; Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3; Xe nhập khẩu. Năm SX 2015.

2015

 

5.808,0

 

20

LEXUS; Mẫu xe: GX460; Mã xe: URJ150L-GKTZKV; Quy cách: 07 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3; Xe nhập khẩu; Năm sản xuất: 2015

2015

 

3.957,0

 

21

LEXUS; Mẫu xe: ES350; Số loại: GSV60L-BETGKV; Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 3.456 cm3; Xe nhập khẩu. Năm sản xuất: 2015.

2015

 

2.706,0

 

22

LEXUS; Mẫu xe: ES250; Mã xe: ASV60L-BETGKV; Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3; Xe nhập khẩu; Năm sản xuất: 2015

2015

 

2.187,0

 

23

LEXUS; Mẫu xe: NX200t; Mã xe: AGZ15L-AWTLTW; Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3; Xe nhập khẩu; Năm sản xuất: 2015

2015

 

2.480,0

 

 

Xe tải:

 

 

 

 

1

TOYOTA; Số loại: Hilux G; Model code: KUN126L-DTAHYU; Quy cách: Ô tô tải Pickup, cabin kép, số tự động 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982cm3; 4x4, 05 chỗ ngồi; Trọng tải chở hàng 515kg; Xe nhập khẩu; Sản xuất năm 2015.

2015

 

877,0

 

2

TOYOTA; Số loại: Hilux G; Model code: KUN126L-DTFMYU; Quy cách: Ô tô tải Pickup, cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982cm3; 4x4, 05 chỗ ngồi; Trọng tải chở hàng 515kg; Xe nhập khẩu; Sản xuất năm 2015.

2015

 

809,0

 

3

TOYOTA; Số loại: Hilux E; Model code: KUN135L-DTFSHU; Quy cách: Ô tô tải Pickup, cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494cm3; 4x2, 05 chỗ ngồi; Trọng tải chở hàng 515kg; Xe nhập khẩu; Sản xuất năm 2015.

2015

 

693,0

 

 

Xe khách:

 

 

 

 

1

TOYOTA; Số loại: Hiace; Quy cách: 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3; Xe nhập khẩu; SX năm 2015.

2015

 

1.251,0

 

2

TOYOTA; Số loại: Hiace; Quy cách: 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3; Xe nhập khẩu; SX năm 2015.

2015

 

1.161,0

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE MÁY LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Giá mới 100% đã có thuế VAT)
(Kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ

Giá xe mới 100%

Ghi chú (Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

 

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Hãng HONDA Việt Nam (Cty Honda Việt Nam)

 

 

 

 

1

VISION; Số loại JF58 VISION; Màu sơn: Đỏ (R350), Vàng (YR317), Đen (NHA76). (Xe sản xuất trong nước).

 

 

28,5

 

2

Super Dream (110cc); Số loại: JA27 SUPER DREAM; Giấy chứng nhận số 025/VAQ06-01/13-00; Màu sơn: Đen (NHB25), Vàng (YR299)

 

 

18,0

 

3

Wave Alpha; Số loại: HC125 Wave α; Màu: Đỏ-Đen-Bạc (R263), Đen-Bạc (NHB25), Trắng-Đen-Bạc (NHB55), Xanh-Đen-Bạc (B203), Vàng-Đen-Bạc (YR322).

 

 

16,1

 

4

SH Mode (Phiên bản cá tính); Số loại: JF511 SH MODE; Giấy chứng nhận số: 055/VAQ06-01/14-01; Màu sơn: Đỏ-Đen (R350), Bạc-Đen (NHB18)

 

 

47,6

 

 

Hãng YAMAHA (Cty TNHH YAMAHA MORTOR VIỆT NAM)

 

 

 

 

1

ACRUZO 2TD1 STD, ký hiệu: 2TD1; Màu sắc: Đỏ, Nâu, Vàng, Xanh

 

 

33,2

 

2

ACRUZO 2TD1 DX, ký hiệu: 2TD1; Màu sắc: Trắng, Xanh, Đen

 

 

34,6

 

3

EXCITER 2ND4; Ký hiệu: 2ND1; Màu sắc: Xanh Đen

 

 

43,2

 

4

NM-X, ký hiệu: GPD150-A, màu sắc: Xám vàng ánh kim

 

 

73,6

 

5

R3, ký hiệu: YZF-R3, màu sắc: Xanh trắng ánh kim

 

 

135,0

 

 

Xe do Cty TNHH KWANG YANG VIỆT NAM sản xuất, lắp ráp

 

 

 

 

1

K-PIPE, phanh đĩa, dung tích 125cc

 

 

33,1

 

 

Xe do Cty Cổ phần Liên Doanh Việt Thái

 

 

 

 

1

Xe máy VIETTHAI

 

 

8,2

 

 

Công ty CP xe điện STELLA LTT Nhập khẩu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

 

 

 

 

 

Xe máy điện (hai bánh)

 

 

 

 

1

Nhãn hiệu STELLA; số loại: ĐIADEMA. Sản xuất năm 2015

2015

 

12,5

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3169/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.305
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193