Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 277/QĐ.UB năm 1990 quản lý thu thuế nông nghiệp năm 1991 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 277/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 31/12/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 1990

 

QUYẾT - ĐỊNH

V/V QUẢN LÝ THU THUẾ NÔNG NGHIỆP NĂM 1991

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 11/7/1989;

- Căn cứ pháp lệnh thuế nông nghiệp ngày 25/2/83 và pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh thuế nông nghiệp ngày 30/1/1989;

- Căn cứ Nghị định 390-HĐBT ngày 10/11/90 của HĐBT và thông tư số 60-TC.TCT ngày 5/12/1990 của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế,

QUYẾT - ĐỊNH:

Điều 1.­- Nay giao Cục Thuế Tỉnh thống nhất quản lý thu thuế nông nghiệp trên toàn địa bàn Tỉnh An Giang đối với mọi thành phần kinh tế có sản xuất nông nghiệp và làm dịch vụ nông nghiệp. Cục thuế có trách nhiệm tổ chức kê khai đăng ký diện tích, lập bộ và duyệt bộ chỉ đạo thu nộp và thanh toán theo đúng pháp lệnh thuế nông nghiệ.

Điều 2.- Từ nay thống nhất thu thuế nông nghiệp bằng tiền, Giá thu thuế bằng tiền thay lúa được tính theo giá lúa từng thời điểm do Cục thuế cùng với Sở Tài chính vật giá quyết định và được điều chỉnh tăng giảm tương ứng với sự biến động về giá lúa trên thị trường tại địa phương.

Điều 3.- Năm thuế nông nghiệp tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm. Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh quy định thời điểm nộp thuế đối với người chịu thuế.

Điều 4.- Cục trưởng Cục thuế tỉnh quy định cụ thể về giá trị sản lượng đối với đất vường và đất trồng cây lâu năm để tính thuế sau khi trao đổi với UBND các Huyện, Thị xã.

Điều 5.- Cục trưởng Cục thuế cần quy định chi tiết về:

- Chế độ trách nhiệm các phòng, Ban và các Chi Cục thuế Huyện, Thị, xã các xã, phường kể cả các chức danh cán bộ thuế từ Tỉnh đến xã, phường bảo đảm tổ chức, hoạt động thống nhất trên toàn Tỉnh.

- Thời hạn và số tiền tồn quỹ đối với cán bộ thu.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7.- Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277/QĐ.UB năm 1990 quản lý thu thuế nông nghiệp năm 1991 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87